Hội nhập
Ghi danh
6:57 SA
Thứ Tư
6
Tháng Mười Hai
2023
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 14004)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 14410)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 31373)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi

26 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 19396)

theholytrinity


Chủ Nhật 26/5/13 là Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Lễ rất trọng. Màu nhiệm ĐCT Ba Ngôi là màu nhiệm quan trọng nhất trong Hội Thánh Công Giáo. Các nhà thần học, Giáo Phụ đã viết rất nhiều sách về ĐCT ba Ngôi. Đã là màu nhiệm, thì loài người không thể hiểu được, mà dù Thiên Chúa có tỏ ra, loài người cũng không thể hiểu được. Vì thế có truyện thánh Augustino đi ra ngoài bải biển, suy nghĩ vế ĐCT Ba Ngôi, thì thấy có 1 chú bé ngồi cầm cái gáo múc nước biển đổ vào lỗ cáy. Ông đến hỏi: cháu làm gì mà cứ múc nước biển đổ vào lỗ cáy? Cháu bé trả lời: cháu định múc hết nước biển đổ vào đây, mà chưa thấy hết được ! Rồi cháu nói tiếp: Việc tôi làm còn có lý hơn là việc Ông đang suy nghĩ vế ĐCT Ba Ngôi. Màu nhiệm ĐCT Ba Ngôi ví như biển cả, mà óc con người chỉ to bằng cái gáo! Để dễ hiểu 1 chút, nhiều nhà thần học đã ví màu nhiệm ĐCT Ba Ngôi như :
1- Hình tam giác đều, có 3 góc bằng nhau: Góc 1 cũng bao trùm cả góc 2 và 3. Cả 3 góc đều năm rrong 1 hình tan giác
2- Ngọn lửa khi bật sáng, thì đều có 3 yếu tố xảy ra cùng 1 lúc: nóng , cháy, sáng, nhưng cùng là 1 ngọn lửa.
3- Nuớc có 3 thể trạng khác nhau: thể hơi, thể lỏng , thể đặc. Cả 3 thể đều là nước. Thể hơi củng là nuớc, thể lỏng cũng là nước, thể đặc (nước đá) cũng là nước. Đó là những thí dụ tương đối, để người ta có thể hiểu được 1 chút.
Xin ĐCT Ba Ngôi ban cho chúng con được suốt đời kính thờ ĐCT Ba Ngôi. TH/MC

Web Email

Sent: Saturday, May 25, 2013 11:50 AM
Subject: lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 1973)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 2154)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:32 CH(Xem: 2004)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương