Hội nhập
Ghi danh
8:50 SA
Thứ Tư
17
Tháng Bảy
2024

BẢN KINH TẬN HIẾN (Dành cho Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima

25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16141)

KINH TUYÊN THỆ TẬN HIẾN

(Dành cho Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima)

 

Con là:(Tên thánh,tên gọi)……………………………………………………………….

Đã được chấp thuận gia nhập TỔNG HỘI HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA.Hôm nay con được vinh dự đặc biệt đến tuyên thệ tận hiến trước ảnh chuộc tội và  tượng Trái Tim Mẹ Fatima, tượng trưng cho vương quyền Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trần gian.

 

Lạy Chúa Giêsu là Ngôi Hai giáng trần, con một Đức Chúa Cha. Con sấp mình thờ lạy Chúa đang ngự trong lòng cả sáng Đức Chúa Cha và Đức Trinh Nữ Maria. Con cảm tạ Chúa đã hạ mình làm người để cứu chuộc chúng con khỏi án phạt đời đời. Con ngợi khen Chúa vì đã suy phục Mẹ Maria, để nhờ người mà ngày hôm nay con được trở nên con cái đặc biệt của Chúa và Mẹ là Hiệp Sĩ của Hai Đấng.Thật con không xứng đáng vì những tội lỗi xấu xa con đã phạm. Con xin cậy trông lòng nhân từ của Mẹ làm trung gian trước nhan Thánh Chúa. Xin Chúa rộng lòng tha thứ moi tội lỗi cho con. Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của tội nhân. Xin Mẹ lắng nghe tiếng con cầu khẩn và chấp nhận những quyết tâm của con: Con xin từ bỏ ma quỷ và các hoạt động của nó, để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ; chấp nhận vác Thánh Giá theo chân Chúa cho đến chết. Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt.
Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên)

 

1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con.

 

2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima.

 

Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.

 

 

 

Làm tại…………………………Ngày………Tháng………Năm…………….

(Ký tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

**Giữ 1 bản, gửi về Tổng Hội 1 bản)

25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16664)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32945)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
15 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 9670)
The Archconfraternity of the Most Holy Rosary
07 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 9468)
THE VOLUNTARY APPLICATION TO BE A MEMBER OF THE ARCHCONFRATERNITY OF THE MOST HOLY ROSARY
07 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 8977)
BẢN KINH TẬN HIẾN ( DÀNH CHO CÁC TÂN HIỆP SĨ ĐỨC MẸ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM) Đã được chấp thuận cho gia nhập Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, với danh hiệu HIỆP SĨ RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM. Ngày hôm nay, con được vinh dự đặc biệt đến trước bàn thờ này, để tận hiến trước ảnh chuộc tội, và ảnh tượng Đức Mẹ Mân Côi, tượng trưng cho vương quyến Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trần gian này.
05 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 11541)
Click picture to enlarge
06 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 23621)
BẢN THỈNH NGUYỆN XIN GIA NHẬP TỖNG HỘI RẤT THÁNH MÂN CÔI Kính gởi: Linh Mục Quản Nhiệm, Ông Hội Trưởng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
05 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 11059)
Sau khi đã hiểu rỏ mục đích, tôn chỉ, điều lệ của Hội , tôi xin tự nguyện gia nhập Tổng Hội Hiệp Sỷ Đức Mẹ Fatima để làm hiệp sỷ của Trái Tim Vô Nhiễm tước hiệu Đức Mẹ Fatima, với mục đích duy nhất là thánh hóa bản thân, truyền bá chương trình thực hiện Ba Mệnh Lệnh Đức Mẹ Fatima cho mọi người chung quanh mà tôi biết.