Hội nhập
Ghi danh
5:21 CH
Thứ Năm
20
Tháng Sáu
2024
25 Tháng Giêng 20239:22 CH(Xem: 424)
Mt6:1 Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ban thưởng.
25 Tháng Giêng 20238:53 CH(Xem: 301)
Mt6:6 Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.
25 Tháng Giêng 20238:37 CH(Xem: 343)
Mt5.48 Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
25 Tháng Giêng 20238:30 CH(Xem: 341)
Mt5:44 Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.
25 Tháng Giêng 20238:27 CH(Xem: 289)
Mt5:39 Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.
25 Tháng Giêng 20238:22 CH(Xem: 330)
Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
25 Tháng Giêng 20238:19 CH(Xem: 294)
Mt5:34-35 Đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người.
25 Tháng Giêng 20238:15 CH(Xem: 283)
Mt5:30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.
25 Tháng Giêng 20238:09 CH(Xem: 332)
Mt5:28 Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.
25 Tháng Giêng 20238:04 CH(Xem: 386)
Mt5:23-24 Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.