Hội nhập
Ghi danh
8:58 SA
Thứ Tư
17
Tháng Bảy
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16142)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16664)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32945)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Xin mời tham dự Thánh Lễ đền tạ Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu

13 Tháng Tám 20156:35 CH(Xem: 25298)

Xin mời tham dự Thánh Lễ lúc 2 gio chiều 14/8/2015 (KH)

On Thursday, August 13, 2015 12:10 AM, VNSistersSupportAsso <hoivnssa@gmail.com> wrote:

Xin bổ túc thêm về ngày giờ tận hiến cho Máu Châu Báu Chúa (trang 93 sách lớn): "Hãy được tận hiến lý tưởng là vào ngày thứ sáu thứ ba của bất kỳ tháng nào hay những thời kỳ được chỉ định trong những giờ Đóng Ấn từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, trong Thánh Lễ Kính Máu Châu Báu. Mặc dầu vậy, nếu trong những lý do khẩn cấp sự dâng hiến không thể làm vào đúng giờ được chỉ định, thì một giờ khác có thể được làm thay. Bất cứ linh mục nào cũng có thể thi hành lễ tận hiến này".
Nhóm đã đi xin Lễ để được tận hiến vào ngày 21-8/thứ sáu thứ ba nhưng 3 LM đều cho biết ngày ấy không giúp được, vì lý do không thể làm đúng ngày nên nhóm đã xin cha Thomas Đệ dâng Thánh Lễ Kính Máu Châu Báu vào Thứ Sáu ngày 14-8 cho nhóm tận hiến 2pm-3pm.
Xin có mặt khoảng 1:45 pm để chuẩn bị tâm hồn tận hiến cho Máu Châu Báu Chúa,
Thánh Lễ ở phòng 7 & 8, nhà thờ Thánh Linh. ngày thứ sáu 14/8/2015.
Nếu xưng tội thì chắc chắn nhận được nhiều ơn lành hơn

1. Xin mặc mầu đỏ, màu trắng (kính Mình Máu Chúa).
2. Đem sách Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu (tập nhỏ và sách lớn/nếu có)
3. Đem cây thánh giá của mình (thánh giá có Chúa chiu đóng đinh, to nhỏ đều ok)
4. Nếu ai không có sách lớn thì có thể chuộc 10 USD/cuốn. Chúng tôi mua giùm chỉ còn12 cuốn.
Mau Chau bao Chua Kito5. Xin đọc trước phần sau đây để chuẩn bị và in ra đem đến nhà thờ vào ngày tận hiến.

Xin quý cha và q uý vị cầu nguyện để Chúa Giêsu ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người.
Kim Ha
___

TẬN HIẾN HOÀN TOÀN CHO MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
Ghi chú: Nghi thức Tận Hiến này được khuyên nên cử hành trong Thánh Lễ Kính Máu Châu Báu ngay sau bài giảng vào ngày thứ sáu tuần thứ 3 trong bất kỳ tháng nào. Thánh Lễ phải được cử hành trong thời gian giữa 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều.
Chúa đề nghị thông điệp ngày 5 tháng 4 năm 2000 được đọc.
Thị kiến cho Barnabas trong Sa mạc của Núi Carmel,
Olo, tiểu bang Egunu vào 3 giờ chiều
(Ngày 5 tháng 4 năm 2000)
Trong giờ này, tôi thấy một thị kiến Chúa Giêsu Kitô bước đi một mình trong nơi hoang dã. Ngài đến gần một thành phố và ngồi xuống trên một hòn đá cách xa thành phố vài dặm đường. Ngài ở đó và cầu nguyện một thời gian dài. Khi chấm dứt cầu nguyện, Ngài vào trong thành và rao giảng tin mừng về Nước Trời.
Sau cùng, chỉ có bảy người đi theo Ngài. Họ ra khỏi thành phố và đi xuống thung lủng của ngọn núi không xa thành phố ấy, tôi thấy có nhiều thánh giá, có quá nhiều để đếm. Chúa Giêsu nói với họ “Đây là những thánh giá mà người ta đã không vát. Ai muốn theo Ta, phải vát thánh giá của họ và theo Ta. Họ phải từ bỏ thế gian, từ bỏ chính mình, vát thánh giá và theo Ta. Đường dẫn đến hạnh phúc là con đường hẹp. Đó là con đường sa mạc, rất khô khan và khó di chuyển. Những ai đi với Ta sẽ không đi trong bóng tối. Ta sẽ biến đổi đau thương của các con thành hạnh phúc, đau đớn thành niềm vui. Những ai yêu mến Ta, sẽ thấy thánh giá Ta nhẹ nhàng, và đường đi của Ta dễ dàng tiến bước. Hỡi các con, những ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai mất mạng sống mình vì Ta sẽ tìm gặp sự sống.
Bảy người đồng thanh đáp lại, “Chúng con đã từ bỏ tất cả để theo Ngài. Hãy chỉ cho chúng con đường của Ngài và chúng con sẽ vát thánh giá chúng con và theo sau Ngài.” Chúa nhìn họ một lúc rồi bảo họ hãy đi nói với bạn bè và bà con của họ, rồi trở lại. Tất cả đều rời khỏi đó. Chúa ở lại đó một mình. Ngài ngồi xuống trên một phiến đá và cúi đầu thinh lặng.
Sau đó tất cả mọi người trở lại và họ bắt đầu cuộc hành trình. Chúa Giêsu bắt đầu trao thánh giá của họ cho họ vát. Người thứ nhất than phiền vì sức nặng cây thánh giá của ông. Chúa Giêsu sai ông chọn giữa những thánh giá khác. Khi ông bắt đầu chọn lựa, ông ta thấy rằng những cây thánh giá còn lại đều nặng hơn cây thánh giá của ông.
Không hay biết gì, ông trở lại và chọn lấy chính thánh giá mà Chúa đã cho ông lúc đầu và nói, “Vâng , đây là thánh giá của con.” Chúa nhìn ông và dịu dàng nói, “Đó không phải là thánh giá mà Ta đã trao cho con sao?” Tất cả vát lấy thánh giá của họ và cuộc hành trình bắt đầu.
Họ hát và cầu nguyện trong khi tiến bước với thánh giá của họ, với Chúa Giêsu dẫn đường. Cuộc hành trình đó là chuyến đi hệ trọng; không ai muốn nhìn lại phía sau cả.
Họ băng qua những đồi cao và những vùng đất thấp. Họ leo những ngọn núi và vượt qua những thung lủng. Họ chịu đựng sự khô khan trong sa mạc nóng. Vào một lúc, đức tin của một số người trong họ bắt đầu bị mất. Cuộc hành trình bước chậm lại và đều, nhưng có vài người không thể theo kịp. Vài người đã cách xa phía sau Chúa Giêsu năm dặm, vài người ba dặm, người khác hai dặm. Chính lúc đó, họ bắt đầu bị cám dỗ của ý tưởng tự do của họ. Tôi thấy hai người cắt ngắn bớt thánh giá của họ khi cuộc hành trình vẫn còn tiếp tục. Trong buổi tối của hôm thứ nhất, họ đến một con sông lớn. Chúa Giêsu đến đó trước. Ngài cúi xuống đặt thánh giá của Ngài băng qua dòng song và bước qua đó mà đi qua bờ bên kia. Những người còn lại cũng làm như vậy, ngoại trừ hai người yếu đuối đã cắt ngắn thánh giá của họ.
Họ đo thánh giá của họ và khám phá ra rằng họ không thể băng qua dòng sông. Họ ngồi xuống và khóc than với Chúa Giêsu, nhưng không ai dám nghe hay nhìn đến họ. Họ bị bỏ lại ở đó trong khi những người khác tiếp tục cuộc hành trình. Điều này xảy ra trong
ngày thứ nhất khi tôi thất thị kiến này.
Vào ngày thứ hai, họ tiếp tục cuộc hành trình ngày và đêm. Họ đi suốt ngày trong sa mạc và chịu cực khổ nhiều hơn ngày thứ nhất. Tôi thấy hai người khác nghĩ rằng sẽ không còn con sông nào để băng qua nữa, nên họ lại cắt ngắn thánh giá như hai người trước đã làm.
Khi tối ngày thứ hai đến, họ bị bỏ lại như những người trước trong lúc băng qua một con sông lớn thứ hai. Ba người còn lại và Chúa Giêsu tiếp tục đi trên đường của họ. Họ chịu đựng đêm lạnh, và đi vào ngày thứ ba.
Vào ngày thứ ba họ đến một ngọn núi. Chúa đứng đó và chỉ cho họ thấy điểm đích cuối cùng của cuộc hành trình của họ. Một vùng đất hạnh phúc và nghĩ ngơi! Nhưng trước khi đến đó, họ sẽ phải đi qua một thành phố mà Chúa cảnh cáo họ rằng thành phố đó đầy tội lỗi.
Sự thánh thiện không thể tìm thấy ở đó. Chúa hướng dẫn họ không được dừng lại trong thành phố đó và ăn uống bất cứ thứ gì ở đó. Tội lỗi ở thành phố đó đã chất quá cao đến tận trời và đang chờ cơn thịnh nộ và sự tiêu diệt của Chúa.
Chúa phán, “Ta rời các con ở đây để đi tìm kiếm chiên lạc nhà Isra- el. Nhưng Ta sẽ ở điểm hẹn cuối cùng để đón các con.” Lập tức Ngài biến mất trước mắt các ông.
Ba người cảm thấy mình đơn độc nhưng họ lấy can đảm và tiến bước. Cuối cùng khi vào thành phố, thành phố tội lỗi đó, họ đã thấy sự lộng lẫy và khoái lạc của nó. Họ bị cám dỗ bởi tất cả những sự ăn chơi trụy lạc của cấm thành đó. Họ bị nhạo báng một cách xấu hổ bởi những người trong thành. Sau đó, hai người trong họ đã bỏ cuộc và gia nhập với đám dân chúng ấy.
Người còn lại, thì bị cám dỗ nặng nề hơn hai người trước, nhưng ông vẫn bền bỉ trong đức tin, ông đã mang thánh giá đi vào vùng đất hạnh phúc và nghĩ ngơi. Ngay lúc đó, một đám mây bay xuống phủ kín vùng đất, tôi thấy Chúa Giêsu Kitô đang cầm một vương miện bằng vàng sáng chói hơn mặt trời. Ngài ngự xuống từ đám mây với vô số Thiên thần không thể đếm được. Họ đến để chào mừng người sống xót duy nhất.
Thiên Chúa đặt vương miện trên đầu ông và cho ông thấy lại toàn bộ cuộc hành trình ông đã trải qua và tất cả những đau khổ trên trái đất và những người bạn bị vấp ngã của ông. Trong vài phút ông quên hết những khổ cực của cuộc hành trình dài và cây thánh giá nặng trĩu.
Lập tức, thị kiến chấm dứt. Khuôn Mặt Thống Khổ của Chúa Giêsu Kitô hiện ra và nói với tôi, “Hỡi con, con đã thấy. Những người theo Ta đã kết thúc con đường của họ như thế đó. Rất ít người tranh đấu đến phút cuối, đấu tranh để đi vào vùng đất hạnh phúc. Đường đi đầy khó khăn, nhưng ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu. Thị kiến này sẽ được kể lại cho các Tông Đồ của Ta biết trong ngày tận hiến hay đổi mới lại sự tận hiến của họ. Ta hứa sẽ ban cho các con thần khí khôn ngoan để mở lòng cho các con hiểu biết nhiều hơn. Thần khí sẽ gieo rắt ánh sáng vào bóng đêm của các linh hồn và đổi mới tâm hồn họ.
“Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Thống Khổ, là Đấng đụng chạm lên các con. Bình an ở cùng các con. Ta chúc lành cho các con.”

Nghi Thức Tận Hiến
cử hành trong Thánh Lễ Kính Máu Châu Báu ngay sau bài giảng

Giáo dân: (quỳ) Chúng con đến bàn thờ để dâng lời nguyện tận hiến cho Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
(đọc Kinh Tận Hiến 3 lần)
Lạy Đấng Cứu Độ thấu suốt và đầy thương xót, / trước sự cao cả của Ngài và sự hèn mọn của con, / con xin phủ phục dưới chân Chúa và tạ ơn Ngài vì muôn ơn lành Ngài đã tỏ ra cho con, là kẻ vô ơn của Chúa./ Con xin đặc biệt tạ ơn Chúa đã giãi thoát con khỏi quyền lực quấy phá của Satan bằng Máu Châu Báu Ngài./ Lạy Chúa Giêsu mến yêu, / với sự hiện diện của Mẹ Maria yêu dấu của con,/ Thiên thần hộ mệnh, thánh bổn mạng của con, và toàn thể triều thần thiên quốc,/ con xin tự tận hiến bản thân, với lòng thành, / cho Máu Châu Báu mà Ngài đã dùng để cứu chuộc thế giới khỏi tội lỗi, sự chết và hỏa ngục./ Con xin hứa, dưới sự trợ lực của ơn sủng Ngài và với hết sức lực của con, / con sẽ dấy lên và khuyến khích lòng sùng kính Máu Châu Báu Ngài, Giá chuộc tội chúng con,/ để Máu kính yêu của Ngài được mọi người kính trọng và ca ngợi. / Bằng cách này, con mong rằng sẽ đền bù cho sự bất trung của con đối với Máu Châu Báu của tình thương, / và đền thay cho sự xúc phạm của loài người đến Giá cứu độ đáng quý đó./ Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh, / ước gì những tội của riêng con, sự nguội lạnh, và tất cả những hành động thiếu tôn trọng mà con đã phạm đến Ngài đã không từng xãy ra./ Này đây hỡi Chúa Giêsu yêu dấu,/ con xin dâng lên Ngài tình yêu, vinh dự và lòng sùng kính,/ mà Mẹ Chí Thánh, các môn đệ trung thành của Ngài và toàn thể các Thánh đã dâng lên cho Máu Châu Báu Chúa. / Con xin Ngài hãy bỏ qua sự thất tín và sự nguội lạnh của con trước đây,/ và xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến Ngài. / Lạy Đấng Cứu Độ Chí Thánh,/ xin rảy lên con và mọi người Máu Châu Báu của Ngài, để từ nay,/ ôi Đấng bị đóng đinh yêu dấu,/ chúng con hết lòng yêu mến Ngài, và tôn vinh Giá cứu chuộc chúng con cho xứng đáng. Amen.
(thinh lặng)
Linh Mục: (thay mặt cho Chúa) "Các con yêu dấu của Cha, những người được Ta chọn. Cha đang tìm kiếm các con. Cha tìm kiếm các con ở những xứ sở đồi núi cao và những vùng đất thấp. Cha tìm kiếm con ở phương bắc và phương nam, và đã không thấy các con. Cha lại tìm con ở phương đông và phương tây, và cũng không thấy các con. Cha khao khát những con chiên lạc của Cha. Cha thật hạnh phúc khi tìm thấy các con trở về! Hỡi các con được chọn, sự các con từ bỏ Cha đã làm Cha đau khổ khôn cùng trong những năm tháng qua. Các con đã ở đâu, hỡi các con yêu của Cha?"

Giáo dân: Lạy Chúa, Đấng Cứu Độ con, xin tha thứ cho con vì con đã lạc mất trong thế gian. Thật vậy, con đã phạm tội đến trời và đất. Con không xứng đáng đứng trước nhan Ngài và xin tạ lỗi. Nếu Ngài thương xót ban ơn cho con, con xin cho được làm một trong những đầy tớ thấp hèn của Ngài? Lạy Chúa Giêsu, con đã đánh mất tình yêu của con cho Ngài. Quyền lực bóng tối đã áp đảo con. Con đã không nhìn thấy ánh sáng nhưng chỉ toàn bóng tối. Qua đêm tối, ma quỷ chỉ cho con những lạc thú và vinh quang của thế gian này. Con bị đưa đi đến những lạc thú xấu xa và ngụp lặn trong đại dương tội lỗi, và bị trói buộc vào thế giới sự chết. Con đã hiểu được rằng sự hứa hẹn của chúng không là gì ngoài sự chết. Con đã tìm sự giúp đỡ nhưng vô vọng. Trong sự sầu khổ dưới ách nô lệ, con kêu lên rằng “Ai sẽ cứu tôi?” Thật diễm phúc khi con nhớ đến Ngài, Chúa Giêsu của con. Con nhớ đến tình yêu Ngài dành cho con đã bị đánh đổi bằng chính mạng sống Ngài. Con kêu lên lần nữa, “Lạy Chúa Giêsu Kitô xin cứu con.” Danh Ngài, “Giêsu,” đã bẻ gãy gông xiềng và cho con được tự do. Lạy Chúa, này con đây, con đến để làm theo Thánh Ý Ngài.
Linh Mục: Hỡi những người được tuyển chọn của Cha, Cha đang mong mỏi thấy con trở về. Cha đã khao khát con từ lâu. Hãy đến và nắm chặt lấy tình yêu của Cha. Con dấu ái, con có thật tình trở về với Cha để làm theo Thánh Ý Cha; và không rời xa Cha nữa không?
Giáo dân: Vâng, lạy Chúa là Đấng Cứu Độ con. Con thật tình trở về để làm theo Thánh Ý Cha. Con, (Tên..), là kẻ tội lỗi không niềm tin, đang sấp mình dưới Chân Ngài để nài xin lòng thương xót của Ngài. Hôm nay con xin làm mới và lập lại lời tuyên hứa trong ngày Lễ Chịu Phép Rữa Tội của con mà con đã hứa sẽ thi hành Thánh Ý Ngài. Con xin vĩnh viễn từ bỏ con người tội lỗi, là Satan, những phù hoa và việc làm của nó, và quy phục trọn vẹn con người con cho Thánh Ý Ngài, Ôi Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc con. Con nguyện xin theo Ngài đến những nơi nào Ngài sẽ đi. Xin cho con được biết đường lối của Ngài.
Linh Mục: Giờ đây Cha sẽ chỉ cho con đường lối của Cha; Đường Cha đi là con đường hẹp, đầy lởm chởm và khô khan. Những người kiêu hãnh bỏ cuộc trên con đường này, nhưng nó sẽ trở nên dễ dàng cho những ai yêu mến Ta, là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc con. Con có sẵn sàng theo con đường này không?
Giáo dân: Vâng, lạy Chúa Giêsu, con sẵn sàng. Con yêu mến Ngài. Con sẽ không bao giờ bỏ Ngài lần nữa.
Linh Mục: Đường của Ta là đường thánh giá huy hoàng. Tất cả những ai muốn theo Ta phải từ bỏ tất cả thế gian, vác thánh giá của họ và theo Cha. Những ai muốn cứu mạng sống họ thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm sẽ được sự sống dồi dào.
Hỡi các con, điều gì lại có thể cướp đoạt tình yêu của các con cho Đấng Cứu thế, Chúa của các con, hay cho tình yêu Thánh Giá?
Giáo dân: Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ con, không có gì sẽ cướp mất tình yêu của con dành cho Ngài. Con đã từ bỏ mọi sự mà theo Ngài. Thánh giá con đang ở trên vai con. Con quyết định theo Ngài. Ôi Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, ước muốn của con là làm theo Thánh Ý Ngài. Xin cho con ơn sủng để yêu mến Ngài mãi mãi.
Linh Mục: Hỡi các con, Cha đã nghe lời hứa kiên cường của con với Cha. Cha đã ghi chúng vào Tâm Cha bằng Máu Cha. Hãy nghe lời hướng dẫn của Cha! Con sẽ bị cám dỗ để chối Cha, bỏ Cha, phản bội Cha, phủ nhận Cha, và đóng đinh Cha một lần nữa. Nhưng khi con trở về để làm lại sự dâng hiến này lần nữa, xin ơn tha thứ và thêm ơn sủng của tình yêu, Cha sẽ tha thứ, Cha sẽ xá tội và ban phúc cho các con nhiều hơn nữa. Cha bảo với các con, ĐỪNG THẤT VỌNG.
(Linh mục đặt tay trên người giáo dân và cầu nguyện).
Hãy nhận lấy phép lành của Thiên Chúa! Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ cho những người này, và xin thương xót những người con thiếu lòng tin này của Cha. Xin Cha nhìn đến Máu Con Một Cha đã đổ ra để cứu chuộc và tha thứ tội lỗi họ. Xin tẩy sạch tội lỗi trong tim chúng (+) Xin đổi mới và sửa lại linh hồn chúng (+) Đặt nơi tim chúng Dấu Ấn cứu độ của Ngài (+) Xin cho tim chúng là Nhà Tạm sống động cho Ngài (+) Xin cho Triều Đại vinh quang của Ngài đến trong trái tim chúng (+) Lạy Cha, xin cho sự hiển trị của Ngài chảy qua những tâm hồn này đến tận cùng của trái đất. (+)
Giáo dân: Amen.
Linh Mục: Lạy Cha, nguyện xin cho chúng yêu mến Con Ngài và nhận biết giá trị của Cái Chết Hiến Tế của Ngài. Xin cho chúng đứng vững với Ngài và chống lại kẻ thù Ngài đang đánh phá Giáo Hội. (+)
Giáo dân: Amen.
Linh Mục: Xin cho họ đức tin để thực thi Thánh Ý Ngài đang được ẩn giấu khỏi tầm nhìn của thế giới. (+)
Giáo dân: Amen.
Linh Mục: Xin cho quyền năng của đức vâng lời và sự đơn sơ bao phủ họ. (+)
Giáo dân: Amen.
Linh Mục: Xin cho ơn sủng tình yêu thật và lòng sốt sắng thật tràn đầy trong tâm hồn họ. (+)
Giáo dân: Amen.
Linh Mục: Xin cho anh chị em được hiệp nhất trong tình yêu Chúa Ba Ngôi với vị Đại diện Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng, cùng với các Thiên thần và các Thánh. (+)
Giáo dân: Amen.
Linh Mục: Xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân Danh Cha (+), và Con (+), và Thánh Thần (+).
Giáo dân: Amen.
Linh Mục: (rảy nước thánh lên những người tận hiến, và ban huy hiệu) Nhận huy hiệu. Cha chúc lành (cho huy hiệu) trong Danh Thánh Cha (+), và Con (+), và Thánh Thần (+).
Giáo dân: Amen.
Linh Mục: Hãy nhận lấy Thánh Giá này từ Cha. Cha ban phép lành cho Thánh Giá này nhân Danh Cha (+) và Con (+), và Thánh Thần (+). Nguyện xin Thánh Giá này đổi mới tình yêu của con cho Cha, Đấng Cứu Chuộc con. Đây là binh giáp của con. Qua nó con sẽ chiến thắng.
Giáo dân: Amen.
Linh Mục: Bình an của Chúa ở cùng con.
Giáo dân: Amen.
(Hát bài Tận Hiến trong lúc Lm trao huy hiệu thánh giá,trong khi mọi người đi về chỗ ngồi.)
(Sau đó, tiếp tục với Thánh Lễ Kính Máu Châu Báu. Kinh nguyện sau
đây được khuyên đọc vào cuối Thánh Lễ)
LỜI CHÚC LÀNH TRỌNG THỂ CỦA TỔNG LÃNH
THIÊN THẦN MICAE (do LINH MỤC đọc)
Tôn vinh và chúc tụng Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, là nguồn năng lực của Ta. Xin cho Máu Châu Báu tràn đầy nơi chúng con với sức mạnh và quyền năng. (giao dan) Amen.
Tôn vinh Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô đã mở ra Dấu Ấn. Xin cho tất cả chúng con được Đóng Ấn bởi Máu Châu Báu. Amen.
Tôn vinh Máu Châu Báu đã mở ra đại dương lòng thương xót. Xin ban lòng thương xót trong cuộc đời chúng con. Amen.
Tôn vinh Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin cho Máu Châu Báu hiển trị trong tâm hồn chúng con luôn mãi. Amen.
Xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho chúng con trong Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.


On Wednesday, August 12, 2015 2:57 PM, VNSistersSupportAsso <hoivnssa@gmail.com> wrote:

Kính thưa cha Thomas Đệ
và các cha hiệp thông với nhóm Sùng Kính LCTX&Máu Châu Báu Chúa Giêsu, cha Peter Quang, cha Ben Tran & Rev Dan Wilder

Sau nhiều ngày cầu nguyện, Nhóm Sùng kính LCTX & Máu Châu Báu Chúa Giêsu chúng con vui mừng báo tin cho nhau:

Chiều Thứ Sáu 2pm-3pm ngày 14-8-2015, tại GX Thánh Linh - GP Orange miền Nam California,
chúng con sẽ tham dự Thánh lễ và Tận Hiến cho Máu Châu Báu Chúa Giêsu, do cha Thomas Đệ GX Thánh Linh chủ sự.
Hôm ấy, suốt ngày Thứ Sáu thì nhà thờ Thánh Linh đặt Mình Thánh Chúa cho mọi người đến thờ lạy Chúa và cầu nguyện trong thinh lặng,
nên cha Thomas Đệ và Nhóm sẽ họp mặt tại Phòng Số 7 & 8 (anh Quý sẽ chuẩn bị về phụng vụ và giúp Lễ, KimHà & Lan sẽ chuẩn bị về nghi thức tận hiến).

Ngoài ra GX Thánh Linh có vài vị thuộc Nhóm Mân Côi người Mỹ đền tạ Máu Châu Báu Chúa Giêsu bằng Anh ngữ. Các vị ấy đã ngỏ ý với cha phó Dan Wilder là muốn tận hiến và đã đưa Book of Precious Blood of Jesus cho cha Dan, cha đã vui vẻ nhận sách, tuy nhiên cha rất bận vì ba của cha bị bệnh tim phải mổ. Nếu vài vị ấy muốn tận hiến sớm thì sẽ họp mặt tận hiến với nhóm VN (lúc thấy cần thì cha sẽ xen thêm tiếng Anh khi cử hành nghi thức bằng tiếng Việt).

Xin tạ ơn LCTX va Máu Châu Báu Chúa Giêsu đã cho chúng con được liên hệ và hiệp thông cầu nguyện với cha Thomas Đệ, cha Peter Quang, cha Ben Tran & Rev Dan Wilder.

http://preciousblooditnl.com/sacramentals

Chúng con,
Nhóm Sùng Kính LCTX&Máu Châu Báu Chúa Giêsu
____
Holy Spirit Church
17101 Ward St.
Fountain Valley, CA 92708

2015-08-12 11:35 GMT-07:00 MeMaria Radio Program <memaria2000@yahoo.com>:
Xin doc những kinh Máu Thánh Chúa Giêsu tren sites nay. (KH)

https://sites.google.com/…/sach-kinh…/loi-hua-cua-chua-giesu

Sùng Kính LCTX&Máu Châu Báu Chúa Giêsu
Xin chào cả nhà ,
Good news, chi Lan Quý cùng với một nhóm cầu nguyện người Mỹ tại giáo xứ Thánh Linh đang xin cha Dan, cha Ben, hoac cha Đệ một Thánh Lễ vào Thứ Sáu (trong khoang Gio Tu Nan cua Chua Giesu 12pm-3pm, Jesus gave such instructions).
Sau đó là tận hiến cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu.

Chúng ta đi xưng tội và chuẩn bị bằng việc đọc kinh và làm Tuần Cửu Nhất (Cuốn sách nhỏ).

Sau đây là các điểm được LM hỏi trong buổi tận hiến (trg 97-sách lớn): có thật tình trở về và theo ý Chúa không? có sẵng sàng theo đường hẹp, từ bỏ mình vác thánh giá theo Chúa không? Lm cho biết sẽ bị cám dỗ để chối bỏ và đóng đinh Chúa, nhưng khi trở về xin ơn tha thứ, Chúa sẽ xá tội và ban phúc cho nhiều hơn nữa, đừng thất vọng, Máu Châu Báu Chúa sẽ đổi mới linh hồn, được Dấu Ấn cứu độ của Ngài, cho tim ta là Nhà Tạm sống động cho Ngài, để đứng vững chống lại kẻ thù, để vinh quang Chúa hiển trị, tâm hồn tràn đầy ơn sủng và hiệp nhất trong tình yêu Chúa Ba Ngôi với Giáo hội và các thiên thần cùng các thánh. Lm sẽ rảy nước thánh lên những người tận hiến, chúc lành và ban Thánh giá làm binh giáp giúp chiến thắng.
Kinh tận hiến (trg 18/tập nhỏ): tạ ơn Máu Châu Báu Chúa đã giải thoát, xin tận hiến bản thân cho Máu Châu Báu Chúa Giêsu đã cứu chuộc thế giới khỏi tội, sự chết và hỏa ngục, xin hứa cổ động sự sùng kính MCBCG, để đền bù sự bất trung, sự xúc phạm của loài người, xin hết lòng yêu mến và tôn vinh Chúa.

Tối thứ ba hàng tuần 7pm-8:30pm có buổi cầu nguyện Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu (nhà ai cũng OK, xin không mời ăn gì).

Chi Lan là nhóm trưởng.

Thank you.
KH
On Aug 11, 2015, at 8:19 AM, MeMaria Radio Program <memaria2000@yahoo.com> wrote:LỜI HỨA CỦA CHÚA GIÊSU CHO NHỮNG AI THÀNH KÍNH ĐỌC C

HUỖI KINH KÍNH MÁU THÁNH CHÚA

> 1. Ta hứa sẽ bảo vệ những ai thành kính đọc chuỗi kinh này khỏi sự tấn công của ma quỷ.
> 2. Ta sẽ gìn giữ ngũ quan của họ.
> 3. Ta sẽ bảo vệ họ khỏi cái chết bất đắc kỳ tử.
> 4. 12 giờ trước khi chết, họ sẽ lãnh nhận Máu Châu Báu và Mình Thánh Ta.
> 5. 24 giờ trước khi chết, Ta sẽ cho họ thấy Năm Dấu Thánh của Ta để họ ý thức rõ ràng những tội lỗi của họ để được ăn năn thống hối một cách trọn vẹn.
> 6. Những ai làm tuần Cửu Nhật cùng với chuỗi kinh này sẽ được Ta chú ý đến. Ta sẽ nhận lời cầu xin của họ.
> 7. Ta sẽ làm nhiều phép lạ kỳ diệu qua chuỗi kinh này.
> 8. Qua chuỗi kinh này, Ta sẽ phá tan nhiều tổ chức bí mật và giải thoát nhiều linh hồn bị bó buộc bởi chúng bằng Lòng Thương Xót Ta.
> 9. Qua chuỗi kinh này, ta sẽ cứu nhiều linh hồn khỏi nơi luyện ngục.
> 10. Ai tôn kính Máu Châu Báu Ta qua chuỗi kinh này, ta sẽ hướng dẫn họ đường lối của Ta.
> 11. Ta sẽ ban Lòng Thương Xót Ta cho những ai có lòng thương xót những Thương Tích và Máu Châu Báu Ta.
> 12. Những ai hướng dẫn lời cầu nguyện này cho người khác sẽ được 4 năm ân xá.
> Trích trong Sách Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô từ www.queenship.org

---------- Forwarded message ----------
From: Kim Ha <kimha218@yahoo.com>
Date: 2015-08-09 18:52 GMT-07:00
Subject: nhóm đền tạ Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu
Chúng ta đọc kinh An Ủi và kinh Tôn sùng, kinh mạo gai sau khi đã đọc kinh Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu.
Xin gửi quy vị những ơn ích như sau:

CN 3115: KINH NGUYỆN BẢO VỆ GIA ĐÌNH KHỎI MA QUỶ
Tháng 7 hàng năm là tháng kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Tại vùng Orange County, Nam California chúng tôi có một nhóm cầu nguyện Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Khi họp mặt thì chúng tôi đọc những kinh nguyện ở trong tác phẩm Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô từ www.queenship.org
tại giáo xứ Thánh Linh có nhóm cầu nguyện tiếng Anh và họ cũng đọc những kinh này theo bản tiếng Anh.
Trên www.memaria.org, chúng tôi vừa gửi đến quý vị cách đọc kinh Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu và những ơn ích khi đọc kinh này. Chúa Giêsu có 12 lời dành cho những người trung thành được kinh Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu.
Sau đây, chúng tôi xin phổ biến những ích lợi vô biên qua 11 lời hứa khác của Chúa Giêsu dành cho những ai thành kính đọc Kinh An Úi (gồm 5 kinh nguyện) và Kinh Tôn Sùng (gồm 7 kinh nguyện; từ trang 22 đến trang 37) trong tác phẩm Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu do cô Cúc Nguyễn dịch thuật. Xin quý vị chuộc tác phẩm này để đọc kinh thường xuyên hầu xin Chúa bảo vệ cho gia đình và tài sản của chúng ta:
1. Hỡi các con, Ta hứa bảo vệ những ai thành kính an ủi và tôn sùng Ta bằng những kinh nguyện này, khỏi sự tấn công của ma quỷ. Họ sẽ không chết bắt đắc kỳ tử. Họ sẽ không bị thiêu đốt trong lửa.
2. Hỡi các con, Ta hứa bảo vệ bất cứ những ai thành kính an ủi và tôn sùng Ta chống lại sự tấn công của ma quỷ.
3. Người lính nào cầu nguyện kinh này trước khi ra trận sẽ không bị bại trận. Không viên đạn nào sẽ ảnh hưởng đến họ.
4. Nếu kinh này được đọc cho người phụ nữ trong khi sanh, bà ta sẽ được giảm đau đớn và bất cứ người phụ nữ nào đọc kinh này cách sùng kính sẽ được sanh nở an toàn.
5. Đặt kinh này trên đầu bất cứ đứa trẻ nào bị ma quỷ quấy phá, Thiên Thần Cherubim sẽ bảo vệ nó.
6. Ta hứa sẽ bảo vệ mọi gia đình khỏi ảnh hưởng của sấm sét và bất cứ nhà nào có kinh này ở đó sẽ được gìn giữ khỏi bão tố.
7. Nếu kinh này được đọc cho người hấp hối trước khi chết, Ta hứa rằng linh hồn này sẽ không bị hư mất.
8. Bất cứ người tội lỗi nào an ủi và sùng kính Ta qua kinh nguyện này sẽ được ơn hoán cải trở lại.
9. Ta hứa sẽ bảo vệ những ai an ủi và sùng kính Ta bằng Máu Châu Báu của Ta và Ta ẩn dấu họ trong những Vết Thương Thánh của Ta. Họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi thuốc độc. Ta sẽ giữ gìn ngũ quan của họ.
10. Ta hứa sẽ rửa tội cho trẻ em bị phá thai bị giết chết hằng ngày trên thế giới và đặt một sự hối hận sâu sắc trong lòng của cha mẹ chúng qua sức mạnh của Máu Châu Báu của Ta.
11. Tất cả những ai thành kính an ủi và sùng kính Ta với những kinh nguyện này đến khi chết, sẽ được tham gia những đạo binh và ca đoàn của Thiên Đàng. Ta sẽ ban cho họ Ngôi Sao Buổi Sáng.
Những người tham dự nhóm cầu nguyện Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu cần phải sốt sắng và kiên nhẫn, vì chúng ta cần đọc nhiều kinh nguyện.
Trong khoảng cuối tháng 8 chúng tôi sẽ cố gắng mời một linh mục cử hành Thánh Lễ và cho những ai thành kính sùng kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu được tận hiến cho Chúa Giêsu.
Xin mọi người cùng cầu nguyện để xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi ma quỷ và mọi sự dữ.
Kim Hà
9/8/2015
CN 3116: CÁC LỜI HỨA CỦA CHÚA GIÊSU
- CHO AI NGHE HAY ĐỌC LỜI KHẨN CẦU THỐNG KHỔ
Sau đây, chúng tôi xin phổ biến những ích lợi vô biên qua 4 lời hứa cao trọng của Chúa Giêsu dành cho những ai thành kính đọc Kinh Lời Khẩn Cầu Thống Khổ gồm 7 kinh, từ cuối trang 37 đến trang 51 trong tác phẩm Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu do cô Cúc Nguyễn dịch thuật. Xin quý vị chuộc tác phẩm này để đọc kinh thường xuyên hầu xin Chúa bảo vệ cho gia đình và tài sản của chúng ta:
1. Hỡi các con, khi kinh nguyện đền tạ được đọc với tình yêu thì Ta hứa sẽ cải hóa 12 người chai đá nhất trên thế giới.
2. Ta sẽ cho Máu Châu Báu Ta đổ vào mỗi linh hồn những ai nghe đọc những lời này. Tình yêu của họ cho Ta sẽ lớn lên.
3. Ta sẽ tha thứ tội lỗi cho một quốc gia đã quay mặt đi với Ta qua kinh nguyện này.
4. Họ sẽ không bị đau đớn vì sức nặng của ảnh hưởng xấu, lời nguyền rủa (curses) do tội lỗi của họ.
Chú ý: Chúng ta hãy cầu nguyện cho Việt Nam và Hoa Kỳ được ơn hoán cải.
-LỜI HỨA CỦA CHÚA GIÊSU CHO AI ĐỌC KINH CHUỘC TỘI VỚI MÃO GAI
Kinh này do Thánh Nữ Cecilia ban cho thị nhân Barnabas ngày 14/7/2000 (trang 64-67) trong tác phẩm Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu.
1. Ta sẽ chữa lành những vết thương trong tâm hồn họ, những ai tôn sùng Đầu Thánh Ta qua Mão Gai.
2. Ta sẽ an ủi cho những ai an ủi Ta qua Mão Gai này.
3. Ta sẽ mở ra Đại Dương Lòng Thương Xót cho những ai sùng kính những vết thương Của Đầu Thánh Ta qua Mão Gai này.
4. Tất cả những ai sùng kính Máu Châu Báu từ Đầu Thánh Ta qua Kinh Mão Gai sẽ lãnh nhận được ơn Khôn Ngoan.
5. Ta sẽ giữ gìn ngũ quan của họ.
6. Khi các con chạm đến Mão Gai này với tình yêu, Ta sẽ cho một giọt Máu Thánh của Ta rơi trên đầu các con.
7. Ta sẽ đổi mới tình yêu của một tội nhân sám hối, người đó có thể tôn sùng với lòng thương xót Đầu Thánh Ta qua Kinh Mão Gai này.
8. Luôn luôn có một giọt Máu Châu Báu Cực Thánh ở nơi gai nhọn, Ta không ở đâu xa; Ta đang ở gần nơi con.
9. Ta sẽ đội cho họ vương miện vinh quang, bất cứ ai sùng kính Những Vết Thương Thánh và Máu của Đầu Thánh Ta qua Vương Miện này.
10. Ta hứa sẽ cho tất cả những ai yêu mến mão gai họ và sùng kính Đầu Thánh Ta qua Kinh này được nhìn thấy Đầu Thánh Ta một ngày trước khi họ chết cũng như được biết rõ các tội lỗi của họ để họ ăn năn, sám hối.
11. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2001, Đức Mẹ xin Chúa Giêsu Con Mẹ hãy chúc lành cho mão gai với sức mạnh chữa lành.
Kim Hà ghi lại
9/8/2015
---------- Forwarded message ----------
From: VNSistersSupportAsso <hoivnssa@gmail.com>
Date: 2015-07-10 17:39 GMT-07:00
Subject: Fwd: Share our anniversary picture
To:
Xin lưu ý, trang 134 Tập Sùng Kính Máu Châu Báu ghi như sau:
THÁNG BẢY CAO QUÝ: ChGiêsu đòi hỏi chúng ta làm 3 Tuần Cửu Nhật tối quan trọng trong tháng Bảy: "Tất cả các tông đồ của nhóm Sùng kính này, những ai bỏ bất cứ tuần cửu nhật trong tháng này sẽ không còn ở trong nhóm tông đồ của Ta trong 3năm. Nếu có lý do chình đáng thì có thể cho phép, nhưng ai quên, lười, không quan tâm sẽ không nhận được Bông Hồng Tinh Tuyền, và có thể bắt đầu lại sự tận hiến của họ sau khi 3 năm trôi qua."
Những tuần cửu nhật này cũng có thể đọc bất cứ lúc nào trong năm:
- Ngày 1-9 tháng 7: Cửu nhật kính Máu Châu Báu,xinnhững vết thương thánh CG chữa lành tất cả, những gánh nặng đang mang sẽ được giải thoát, đại dương Máu Châu Báu CG bao phủ gia đình cho đến ngày này sang năm
- Ngày 13-15 tháng 7: Tam Nhật kính Máu Châu Báu để Tôn vinh Ba Ngôi Chí Thánh. Đức Mẹ phán: " Hãy tôn sùng Máu Châu Báu của Con Me đang tuôn ra liên tục, hãy luôn cầu khẩn để được bảo vệ. Khi các con truyền bá chuỗi kinh Mân côi, Mẹ giục các con hãy truyền bá lòng sùng kính này.
Phải làm lụng kiếm sống và giúp đỡ đồng bào. Mẹ cầu nguyện cho các con được nên một, các con phải thương yêu nhau..."
- Từ Ngày 20 - 31thang 7 kính Máu Châu Báu Chúa Giesu: " Hỡi con, trong ngày cuối của Tuần cửu nhật vĩ đại này, Ta tắm gội con trong Máu Châu Báu của Ta. Thần khí Ta xức dầu linh hồn các con, đại dương của sự sống sẽ tuôn vọt nước, Ta sẽ làm cho sa mạc trở nên rừng rậm. Tất cả những ai đau khổ với Ta sẽ hiển trị với Ta khi vinh quang Ta tỏ rạng"
Xin click xem info:
www.preciousblood95international.com

10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 1997)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3614)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3814)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương