Hội nhập
Ghi danh
7:05 SA
Chủ Nhật
3
Tháng Mười Hai
2023
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 13983)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 14387)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 31355)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Cầu cho linh hồn HS/MC: Maria Trần thị Thơm, Philadelphia

28 Tháng Mười Hai 20148:45 CH(Xem: 18946)
Thứ sáu 26/12/14, xin qúy ông bà anh chị hợp ý với LM/TU và TH/MC dâng thánh lễ Misa, và hơn 215 ngàn chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho các linh hồn Luyện Ngục, đuợc hưởng nhan thanh Chúa. Vỉ công nghiệp vô cùng ĐCG/Kito, Chúa chúng con.
HoiMancoiLogo
- Cầu cho linh hồn HS/MC mới qua đời: Maria  Trần thị Thơm, Philadelphia
- Cầu cho các linh hồn h/v qua đời, mà chưa kịp thông báo.

Gương chứng nhân: Chàng Don Juan, 1 thanh niên ăn chơi trác táng, khét tiếng tại Tân ban Nha, phạm bao nhiêu tội ác. Khi còn nhỏ, y được Mẹ dạy phải lần hạt hằng ngày, cầu nguyện cho  mẹ, sau khi mẹ qua đời. Y hằng ngày lần hạt cầu nguyên cho mẹ. Nhưng tính nào vẫn tật ấy,  tiếp tục  ăn chơi trác táng. 1 hôm y thấy  1  đám ma rất đông người tham dự. Y đến hỏi, thì ngươi ta trả lời: chúng tôi là các linh hồn luyện ngục, về đưa ma chàng Don Juan . Chàng sợ quá, té bất tinh... Người ta mới biết là chàng Don Juan. Y tỉnh dạy, bán hết của cải,  xây 1 thành đường lấy tên là thánh đường Mân Côi, rồi xin vào dòng khổ tu, sống 15 năm cho  đến khi qua đời. Ôi ! màu nhiệm thay chuổi hạt Mân Côi.


TH/MC
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 1949)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 2144)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:32 CH(Xem: 2001)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương