Hội nhập
Ghi danh
9:20 SA
Thứ Tư
17
Tháng Bảy
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16142)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16664)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32946)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

BẢN QUY ƯỚC TỔNG HỘI HIỆP SỈ FATIMA

06 Tháng Mười Hai 201412:00 SA(Xem: 14578)

Để các anh chị HS/F hiểu rõ mục đích và nhiệm vụ của Tông Hội Hiệp sĩ Fatima, TH/HS gửi đến qúy anh chị bản Quy Ước TH/HS, gồm 15 điều khoản, để từ nay cứ thế thi hành.
hoimancoilogo-content
1- Ngày 13/10/1951, nhân dịp bế mạc năm thánh 1950, ĐGH Pio Xll đã cho thành lập Liên đoàn hiệp sĩ Fatima quốc tế , để tuyển chọn các hiệp sĩ hoạt động truyền bá Chương Trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima.

2- Ngoài việc truyền bá Chương trình thực hiện 3 ML/F, TH/HS không làm bất cứ 1 công tác nào khác.

3- Năm 1951 Đức Cha Lê hữu Từ, Giám Mục Phát Diệm và Đức Cha Phạm ngọc Chi, Giám Mục Bùi Chu, đã cho thành lập Liên Đoàn Hiệp Sĩ Fatima liên Giáo Phận Phát Diệm -Bùi Chu, và cử Linh Mục Hoàng Quỳnh giữ chức vụ Chủ Tịch ban Chấp Hành Trung Ương Tổng Hội Hiệp Sĩ Fatima, và thày Bốn Điện là Phó Chủ Tịch ( sau này là Đức Đan Viện Phụ dòng Biển Đức Huế). Năm 1988, chính chúng tôi và HS Nguyễn Thế (còn sống) có đến Long Thành gặp Đức Đan viện Phụ ( Chủ Tịch TH/HS/F). Ngài nói: “Bây giờ không còn ai. Linh mục Hoàng Quỳnh đã qua đời năm 1976. Tôi chuyển giao tất cả mọi viẹc, chức vụ Chủ Tịch TH/HS/F cho anh Khoan , trong nước cũng như ngoài nước . Xin Đức Chúa Thành Thần phù hộ, ban ơn khôn ngoan, soi sáng cho anh.” Nhận nhiệm vụ, tôi đã tích cực hoạt động liên tục cho đến nay…Đức Đan viện phụ đã qua đời. Tôi phải gánh vác tất cả, duy trì được TH/HS/F, dưới sự bảo trợ và phù trì của Đức Mẹ, với sự cộng tác đắc lực của nhiều Hiệp Sĩ Fatima. Năm 1962, tôi đang giữ chúc vụ quận trưởng quận Châu thành tỉnh Quảng Nam, kiêm phó tỉnh trưởng Nội an, thì Đức cha Phạm ngọc Chi được đổi vế làm Giám Mục Đà Nẵng. Ngài yêu cầu tôi tổ chức lại liên đoàn Hiệp Sỹ Fatima liên giáo phận Quy nhơn- Đà Nẵng, như trước ở ngoài Bắc. Nhưng vì lý do chiến tranh, không thể thực hiện được. 

4- Do đó, Tổng Hội Hiệp Sĩ Fatima tại Hoa Kỳ hiện nay, là thừa kế của Tổng Hội Hiệp Sĩ Fatima liên Giáo Phận Phát Diệm -Bùi Chu. Vì thế, sẽ không bao giờ có sự thay đổi chủ trương đường lối của TH/HS/F quốc tế.

5- Các anh chị Hiệp sĩ đã tuyên thệ tận hiến, là trọn đời tình nguyện làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima. Tổng Hội không có quyền xóa tên, hoặc khai trừ bất cứ 1 Hiệp sĩ nào đã tuyên thệ tận hiến. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, như sống trong hôn nhân bất hợp pháp, làm những ngành nghề không xứng đáng với 1 hiệp sĩ Fatima, tham gia các tổ chức, đảng phái chính trị chống lại Giáo Hội…

6- Hằng ngày các Hiêp Sĩ phải đọc kinh 3 ML/F và truyền bá chương trình thực hiện 3 ML/F cho nhiều người khác.

7- Vì không được tự ý ra khỏi TH/HS/F, cho nên bất cứ 1 hiệp sĩ nào, tỏ ra vô kỷ luật, gây chia rẽ nội bộ, bè phái, ly khai, hoặc bất mãn, tự ý ra khỏi TH/HS/F, thì được kể là phản bội lời tuyên thệ tận hiến, sẽ tự động bị khai trừ ra khỏi Tổng Hội Hiệp Sĩ Fatima. Hậu qủa của sự khai trừ rất nặng nề: lương tâm cắn rứt, cuộc sống không an vui. Các Hiệp Sĩ này hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mặt Đức Mẹ. 
 Các HS/F nào, cho dù đã được ra khỏi TH/HS 1 cách hợp pháp, tuy không còn là Hiệp sĩ nữa, nhưng vẫn phải đọc kinh 3 ML/F hằng ngày. Vì việc đọc kinh và giữ 8 điều đã quy định, thuộc về nghi lễ cầm Thánh giá mà thề (tuyên thệ), cho nên phải giữ suốt đời. 
 
8- Vì thừa kế Ban Chấp Hành Trung Ương Tổng Hội Hiệp Sĩ Fatima VN, cho nên Tổng Hội Hiệp Sĩ Fatima ngày nay, cũng vẫn gọi là Ban Chấp Hành Tổng Hội Hiệp sĩ Fatima.

9- Chức vụ Chủ Tịch TH/HS/F hiện nay không do bàu cử, mà là thừa kế Ban Chấp Hành Trung Ương VN. Do đó, nếu có sự thay đổi nào, thì Linh Mục Tổng Tuyên Úy, tạm thời Xử Lý Thường Vụ Chủ Tịch TH/HS/F, cho đến khi bàu cử lại Ban Chấp Hành mới.

10- Việc sinh hoạt 1 năm 6 lần, đã được quy định, và việc mặc áo choàng Hiệp Sĩ là bắt buộc. Do đó, nhũng anh chị nào không tuân thủ, thì kể như mà thề (tuyên thệ), cho nên phải giữ suốt đời.

11- Khi tuyên thệ tận hiến, các tân Hiệp Sĩ buộc phải mặc áo choàng Hiệp Sĩ, thì mới thành. Nếu không , thì phải tận hiến lại.

12- Theo Sác lệnh của ĐGH Phaolo Vl, thì mỗi lần anh chị tham gia buổi sinh hoạt như vậy, được hưởng ơn Đại Xá, vì chúng ta có lần hạt 5 chục kính Đức Mẹ Mân Côi . Đa số các anh chị Hiệp Sĩ Fatima, đều đã gia nhập Tổng Hội Mân Côi. Do đó, nếu những ai không còn xứng đáng là Hiệp Sĩ Fatima, thì cũng không còn xứng đáng là hội viên Mân Côi nữa.
 
13-Các anh chị muốn xin gia nhập TH/HS/F, thì phải gửi đơn xin gia nhập có chữ ký, đến Văn Phòng Tổng Thư Ký, chứng tỏ chính mình muốn xin gia nhập, và được thử thách từ 3 tháng đến 6 tháng, như đã quy định. Kinh nghiệm cho biết, có người xin gia nhập TH/HS, vì nể bạn bè thân hữu giới thiệu. Nhưng thực chất chẳng làm gì, cũng chẳng bao giờ đi sinh hoạt, lại còn âm mưu gây chia rẽ nội bộ.
 
 
14- Những anh chị Hiệp Sĩ khi qua đời, được mặc áo choàng Hiệp Sĩ, và vẫn tiếp tục được hưởng các ơn ích do các Hiệp Sĩ còn sống thực hiện.
 
 
15- Các tân Hiệp Sĩ không phải đóng bất cứ 1 số tiền nào, như nguyệt liễm , niên liễm. Tùy lòng hảo tâm, các anh chị HS/F có thể đóng góp, để chi phí trong nội bộ.
 
 
 Ước mong Bản Quy Ước này, giúp các anh chi Khu Hội Trưởng, và các Hiệp sĩ các cấp, cứ thế thi hành, chu toàn mọi nhiệm vụ. Xin Đức Mẹ Fatima ban muôn vàn ơn lành cho các Hiệp Sĩ của Đức Mẹ. 


 Los Angeles, ngày 3 tháng 12 năm 2014
 Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima 

10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 1997)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3615)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3814)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương