Hội nhập
Ghi danh
3:27 CH
Thứ Bảy
20
Tháng Bảy
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16160)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16682)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32961)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Cầu cho Linh Hồn Phanxico Lê Quang Thể

25 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 21806)

Email 6/25/2014

Xin thông báo đến quý anh chị hiệp sỹ trong Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima: Tôi vừa liên lạc được với anh Đức em của anh Thể cho biết Hiệp Sỹ Phancico savie Lê Quang Thể thuộc Khu Hội Nam Cali hiện quàng tại Peek Family gốc đường Bolsa Ave và Beach Blv, phòng số 3. Chương trình tan lễ như sau:
-Thứ tư 6/25/2014: 3Pm phát tan, 4Pm đến 8Pm thăm viếng
-Thứ năm 6/26/2014:10Am đến 8Pm thăm viếng
-Thứ sau 6/27/2014: 9:30 Am Thánh lễ an táng tại nhà thờ chính toà (Chúa Kitô)
***Chị Xuân, Khu Hội Trương Nam Cali đề nghị Khu Hội đến viếng Hiệp Sỹ Thể lúc 7PM hôm nay thứ tư. Quý anh chị nào nhận được email nầy xin thông báo dùm quý anh chị không có email được biết.

Thân kính,
Hiệp Sỹ Tôma Nguyễn Văn Nên, TTK

==============
hoimancoilogo-content
Hiệp Sĩ Phanxico Lê Quang Thể đã qua đời vì bệnh ung thư gan. Biết mình không còn sống được bao lâu. Anh đã chuẩn bị hết sức chu đáo. Bình sinh anh là 1 người rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. đã gia nhập Hội Mân Côi, và giữ chúc vụ Phó Hội Trưởng Mân Côi cộng đoàn Nữ Vương các Thiên Thần, Los Angeles. Anh cũng đa tham gia nhiều đoàn thể công giáo tiến hành: Liên minh Thánh Tâm, Trưởng đoàn thừa tác viên Thánh Thể, Cursillo Tổng Giáo Phận Los Angeles. Mới đây anh cũng xin gia nhập Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, đã được tận hiến và được mặc áo choàng HIệp Sĩ Fatima. Vây xin qúy anh chị HS/F, theo Thủ Bản, đọc 1 tràng Kinh Mân Côi ( 4 chuỗi) cầu cho linh hồn Phanxico.

TH/HS sẽ xin 1 thánh lễ Misa cầu cho linh hồn Phanxico. TH/Mân Côi sẽ thông báo cho 194 ngàn hội viên lần hạt cầu cho anh. Thứ tư, thứ năm, mở nhà quàn cho các hội đoàn đọc kinh cầu nguyện. Sáng thứ sáu lẽ an táng sẽ được tổ chức tại nhà thờ chính toà ( nhà thờ kính). 

 TH/HS/MC 
10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 2014)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3624)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3820)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương