Hội nhập
Ghi danh
12:44 SA
Thứ Sáu
14
Tháng Năm
2021
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 7643)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 8462)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 26774)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,213,243

NĂM ĐỜI TẬN HIẾN

01 Tháng Mười Hai 201412:00 SA(Xem: 19572)

 

Năm Đời Tận Hiến (Year of Consecrated Life) lần đầu tiên này của Giáo Hội hoàn vũ được thực hiện theo ý của Đức Thánh Cha Phanxicô, vị giáo hoàng xuất thân từ một dòng tu nổi tiếng của Giáo Hội là Dòng Chúa Giêsu (S.J. - Society of Jesus) cũng gọi tắt là Dòng Tên.

nam_doi_tan_hien-content

Năm Đời Tận Hiến được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Sắc Lệnh Perfectae Caritatis Canh Tân Đổi Mới Đời Sống Tu Trì được Công Đồng Chung Vaticanô II ban hành ngày 28/10/1965, 50 năm trước. Năm Đời Tận Hiến kéo dài 14 tháng, từ ngày 30/11/2014, Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng, mở đầu cho một tân phụng niên, cho đến ngày 2/2/2016, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, Ngày Thế Giới Đời Tận Hiến (World Day of Consecrated Life) truyền thống hằng năm của Đời Tận Hiến, một biến cố được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập từ năm 1997, và năm nào thành phần sống Đời Tận Hiến cũng nhận được một sứ điệp từ chính Đức Giáo Hoàng hay bài giảng trong chính ngày lễ của Đức Thánh Cha.

Năm Đời Tận Hiến lần đầu tiên này của Giáo Hội, cũng như các năm khác trước đây, cũng được Đức Thánh Cha ban cho hưởng Ơn Toàn Xá cũng gọi là Ơn Đại Xá (plenary indulgences) trong suốt thời khoảng 14 tháng của năm này, với các điều kiện bình thường là xưng tội + rước lễ + cầu theo ý chỉ của Đức Thánh Cha, và có thể chỉ cho các linh hồn trong luyện ngục.

Sau đây là những dịp và những nơi có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá hay Ơn Đại Xá:

1- Ở Rôma, bằng việc tham dự các cuộc họp quốc tế và cử hành quốc tế theo lịch trình của Thánh Bộ Các Dòng Tu Sống Đời Tận Hiến và Các Hội Sống Đời Tông Đồ (the Congregation for the Institutes of Consecrated Life and the Societies of Apostolic Life) + suy niệm đạo đức trong một thời khoảng thích hợp + kết thúc bằng 1 Kinh Lạy Cha + 1 Kinh Tin Kính + Lời Nguyện Cầu Trinh Nữ Maria.

2- Ở tất cả các Thánh Đường đặc biệt, trong những ngày được giáo phận địa phương dành cho đời tận hiến và trong các cuộc cử hành của giáo phận cho Năm Đời Tận Hiến, đến thăm viếng vương cung thánh đường của giáo phận hay các nơi thánh được ấn định bởi Đấng Bản Quyền địa phương, hoặc một nhà thờ tu viện (a convent church) hay một nguyện đường đan viện (oratory of a cloistered monastery) + nguyện Kinh Thần Vụ chung (publicly reciting the Liturgy of the Hours) hay bằng việc suy niệm đạo đức một thời khoảng thích hợp + kết thúc bằng 1 Kinh Lạy Cha + 1 Kinh Tin Kính + Lời Nguyện Cầu Trinh Nữ Maria.

3- Các tu sĩ bị bệnh hay có những lý do trầm trọng, (nhưng sạch tội và có ý hoàn tất các điều kiện xưng tội rước lễ sớm bao nhiêu có thể), không thể viếng thăm các nơi thánh này cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá cũng là Ơn Đại Xá, bằng việc viếng thăm thiêng liêng (the spiritual visit) + nhờ Mẹ Maria hiến dâng bệnh hoạn cùng khốn khó của mình cho Thiên Chúa nhân hậu + kết thúc bằng 1 Kinh Lạy Cha + 1 Kinh Tin Kính + Lời Nguyện Cầu Trinh Nữ Maria.

Năm Đời Tận Hiến theo nghĩa ngặt quả thực là năm của thành phần sống Đời Tận Hiến tu trì, nhưng theo nghĩa rộng cũng là năm cho những ai sống tinh thần Đời Tận Hiến nữa. Bởi vì, Đời Tận Hiến nói chung được xuất phát từ Bí Tích Rửa Tội khi chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa trong Chúa Kitô và bởi Chúa Thánh Thần, để nhờ đó và vì thế Sống Thánh Chứng Nhân trong cuộc hành trình đức tin trần thế của mình, một cuộc Sống Thánh Chứng Nhân làm nên tất cả ý nghĩa, giá trị và mục đích của Đời Tận Hiến tu trì.

Đó là lý do nhan đề của Sắc Lệnh Canh Tân Đổi Mới Đời Sống Tu Trì được Công Đồng Chung Vaticanô II ban hành ngày 28/10/1965 năm mươi năm trước đây đã lấy nhan đề là "Perfectae Caritatis" - "Đức Ái Trọn Hảo", một Đức Ái Trọn Hảo phản ảnh "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16), một Đức Ái Trọn Hảo là tột đỉnh trọn lành "như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành" (Mathêu 5:48), và một Đức Ái Trọn Hảo là chính bản chất của cả đời sống Kitô hữu "ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14), cho dù họ sống đời tận hiến tu trì hay hôn nhân gia đình hoặc độc thân vui tính.

Xin Mẹ Maria "đầy ân phúc" (Luca 1:28), Mẹ của Đức Ái Trọn Hảo, luôn đồng hành với thành phần môn đệ của Chúa Kitô chúng ta trong suốt Năm Đời Tận Hiến 2015 và tất cả cuộc hành trình đức tin trần thế của chúng ta, bằng tinh thần tôi tớ xin vâng - FIAT của Mẹ cũng như bằng tâm tình ngợi khen cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa - MAGNIFICAT của Mẹ. Amen.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

11 Tháng Giêng 201710:11 CH(Xem: 8160)
Bac KhoanXIN THÔNG BÁO: HIỆP SĨ TÔMA AQUINO TRẦN KHẮC KHOAN Chủ Tịch Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi Và Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima Đã qua đời lúc 3:30 chiều ngày 10 tháng 1 năm 2017 tại bệnh viên Garden Grove, Nam California, USA. Chương Trình thăm viếng, đọc kinh cầu nguyên và an táng sẽ được thông báo sau khi có đủ chi tiết
10 Tháng Giêng 201710:22 CH(Xem: 5868)
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Bác Thomas Trần Khắc Khoan đã sáng lập Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi . Los Angeles (USA ) , vừa được Chúa gọi về lúc 06g30 sáng hôm nay thứ tư ngày 11/01/2017 . - Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi tại Việt Nam trực thuộc Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi Los Angeles (USA) Chủ Tịch Thomas Trần Khắc Khoan .
19 Tháng Mười Hai 201611:38 SA(Xem: 5510)
Xin nhắc nhở các Khu Hội: Ngày 1/1/2017 lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là ngày họp mặt và đọc kinh 3 Mệnh Lệnh Đức Mẹ Fatima lần đầu trong 6 lần của năm nay. Vậy xin các Khu Hội nhớ tổ chức sao cho được sốt sắng, hết lòng hết khả năng của mình. Riêng Khu Hội Nam Cali và Ban chấp hành Tổng Hội sẽ tổ chức vào chuá nhật ngày 8 tháng 1 năm 2017 vào lúc 9 giờ sáng tại nhà hiệp sĩ Vân & Làng như các lần trước đây. Nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta được mọi sự bình an và hạnh phúc trong Mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2017. California, ngày 17 tháng 12 năm 2016 Simon Lê Văn Trương XLTV. Chủ Tịch Tổng Hội Mân Côi và Fatima