Hội nhập
Ghi danh
9:09 CH
Thứ Ba
26
Tháng Chín
2023
Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. Thương xót chúng con. Trái Tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. Thương xót chúng con. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức. Thương xót chúng con.
Giờ đây trước tôn nhan Chúa, chúng con cũng mang khuôn mặt của những con người đầy khiếm khuyết tội lỗi, xin giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc của tội lỗi, những đam mê bất chính để chúng con sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa để những ai gặp gỡ và tiếp xúc với chúng con cũng tìm được sự nâng đỡ, khích lệ và bình an. Amen.
Vinh danh Thánh Antôn, Ngài đã xin ơn Chúa để tìm lại vật đã mất. Xin giúp con tìm lại ơn Chúa, xin cho con tận tâm phục vụ Chúa và sống tốt lành. Xin cho con tìm lại dược tiền đã mất và cho con thấy được lòng nhân lành của ngài.
Lạy Cha rất nhân từ Trong những ngày đầu xuân, gia đình chúng con đến đây sấp mình trước tôn nhan Cha. Cãm tạ Cha đã ban cho chúng con một năm qua với biết bao hồng ân kỳ diệu, và với tình thương săn sóc vỗ về. Tạ ơn Cha đã không bao giờ bỏ rơi chúng con, và cho chúng con biết đứng lên sao mỗi lần vấp ngã. Chúng con xin Cha ban ơn bình an trong năm mới.
* Lạy Chúa Giêsu Chúa đã nói "Thầy bảo thật, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho.
Kính chào Đấng Gìn giữ Đấng Cứu Thế. Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria.
Lạy Cha, xin ban phép lành đặc biệt cho các Thiên Thần bản mệnh của chúng con để các Ngài chữa lành, bảo vệ, hướng dẫn và khuyến khích chúng con trong mọi lãnh vực mà chúng con cần. Xin Cha ban ơn chữa lành cho chúng con ngay trong lúc này và xin tiếp tục chữa lành chúng con mãi mãi.áu Thánh trong sạch của Chúa Giêsu để rửa sạch dòng máu trong gia tộc con. Lạy Cha, xin Cha gửi các thiên thần bản mệnh đến che chở chúng con và xin gửi Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaen, Đấng luôn chữa lành, tới để hiệp cùng Cha chữa lành cho toàn thể chúng con, ngay cả sự tàn tật bẩm sinh. Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha như một trẻ thơ cần được Cha nâng đỡ. Con có những nhu cầu về bệnh tật thể xác, tình cảm, tâm linh, và tương quan xã hội. Đa số những vấn đề mà con đang có là do sự thất bại của con, sự bất cẩn và tội lỗi của con. Vì thế, con nài xin Cha tha thứ cho tất cả tội l
Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con. Nơi Ngài Tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.
Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn. Xin bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen
Chúng con cũng nguyện xin Chúa Giêsu hãy ban cho chúng con các Thiên Thần để trợ giúp chúng con trong cuộc chiến hằng ngày chống lại ma quỷ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng mạng sống chúng con trong tay Chúa. Chúng con ước muốn phục vụ Ngài và sống cho Ngài. Xin Chúa xức dầu trên chúng con để chúng con luôn sống theo Thánh ý Ngài, mở rộng Vương Quốc Chúa và làm rạng Danh Ngài. Xin cho chúng con luôn nhận thức rằng Ngài là sức mạnh và là niềm vui của chúng con. Xin cho tâm hồn và miệng lưỡi chúng con luôn ngợi khen và cảm tạ Ngài.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

The Revelation of the Rosary

15 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 10685)

The Revelation of the Rosary’s divinity through the conversation between Mary and the excellent visionary in 1976-1986

The document has an excellent value. Jesus and our Blessed Virgin Mary has revealed many secrets about life after death, heaven, Purgatory, and Hell, especially about how the Rosary an save mankind from eternal death. Therefore, we printed the original text about the Revelation of the Rosary and sent it to our brothers and sisters in Christ, without comment or criticism. Depend on your fervent heart to choose to devote your life to Mary’s requirements. However, we all should resolutely study and adhere to the word that Mary has taught us, we cannot ignore it. Until now, we have learned about Mary and her Rosary through the written expressions of people. Today, we directly listen to the will of our Virgin Mary. Whether you believe or not believe, listen or not listen, depends on your own conscience. This is Mary’s command given to the her disciples, who’s duty is to proclaim the Holy Rosary to others, they are the knights of Mary and the members of the Confraternity of the Holy Rosary. The command is to sacrifice, to devote time, and to carry out the mission of Mary: read carefully, and examine, study, and see what Mary has said, then after record and disseminate what you have learned to others. 

 

THE ORIGINAL DOCUMENT FROM THE BLESSED VIRGIN MARY

(also called the Message from Mary)

mary-rosaryMy beloved children! Speak out to everyone about my Menh lenh (docility), given to my children to save humankind. Listen carefully ; write down and spread it out what you hear so that all will know my Menh lenh (Messages) given to humankind, is the Holy Rosary. 

- My children, you know that in a very short time, the Lord Jesus and I your mother, will come to the sinful world, once again.

- My children, you must sacrifice and diligently pray for sinners and consistently pray for the conversion of poor sinner and for the whole world.

- Pray the Holy Rosary. Do you know my children? You should not ignore praying. The work of praying the Holy Rosary is not insignificant, but is valuable for the whole world.

- Do you know? How the Holy Rosary has the power to save humankind from the hand of the devil and From the battle agaist Satan. For that reason, I have told you, my children, How precious and important of the Dinvinity of the Holy Rosary is !

- My children, you know that the Holy Rosary is the only weapon that can defeat Satan, and to defeat Hell, it is because of the Holy Rosary that you can endure your hardships. Resolutely give up everything, carry the cross like Jesus until the day that the Lord and I are victorious (conquer all).

- My children, did you know, the Holy Rosary will strengthen the faith of all. Do you know how many people outside the faith have received the grace of repentance and return because of the prayers of their loved ones, because of the Holy rosary? 

- My children, do you see how beneficial the Holy Rosary is for you and for souls? I have urged you for many centuries, but you still do not understand. 

- For this reason, I am telling you for the last time, I advise you to devote your life to the Marvelous Mysteries of the Holy Rosary. I will win over the world through the Holy Rosary. 

- My children, you must hold each other’s hands, love each other, and live according to the Mysteries of the Holy Rosary, and never forget the Rosary.

- It is by the reciting of the Holy Rosary that you have a great share , great rewards in heaven. For that reason, you must sacrifice, be humble, do penance for others. You must be diligent and pray the Holy Rosary, Do Preparation for the Sacred Heart of Jesus, my Father ‘s Heart and the Immaculate Heart of Mary for others who not do it. 

- I have taught you many things in the Docility. You must follow what I have taught you daily. For the time is coming, that the Lord and I will punish mankind. Be alert!

- My dear children! Today, I tell you for the last time about the Holy Rosary. By yourselves, you cannot come before the Lord. Therefore, I have given you one way to be with the Lord. It is the Holy Rosary. It is through me, your Mother Mary.

- I desire for you to pray the Holy Rosary. You must put yourselves in my profound love, meaning you must pray the Holy Rosary, with endless ardor for me, that I may be present among you and one with you in the Holy Rosary.

- I believe that what I say to you today will make the whole world aware. For your sake, today I, the Virgin Queen of Heaven, warn you one more time.

- IF the world does not venerate my Immaculate Heart, rely on me to come to the Lord, if you do not frequently pray the Holy Rosary, so that I can rapture all of mankind for the Holy Trinity, with my absolute love, with my honor from the Lord God, with the honor of the one Holy Virgin, then I warn you, the whole of mankind will be flooded by a red sea of blood. 

- My children, you must become a living rosary, consecrated to me.

- Blessed are you, and your brothers and sisters, who fulfill your duties, I entrust to you this special and most important Message (Menh lenh) for humankind in order for you to understand the Message (Menh lenh) of the Holy Rosary, to understand the word that I teach.

- This is my extremely important Message (Menh lenh). I am giving the message (menh lenh) of the Holy Rosary for the last time, because now is the last time for everyone to repent and amend their lives Repentent, the last time that humankind will awaken (thuc tinh) in time.

- O my children! Time has run out for the stubborn. You should write this in large letters: “ If humankind does not venerate me by praying the Holy Rosary, then the waves of Atheism will spread all over the world, all over everyone will drown in a red sea.”

- Dear Mother, there is a priest who preaches: it is not necessary to pray the rosary very often, living the Holy Rosary is enough.

- I have not seen any priest who has lived the Mysteries of the Holy Rosary. If you do not pray the Holy Rosary, how can you live the Holy Rosary? I wish for priests to be at the forefront of living the Holy Rosary, and to pray the Holy Rosary more often.

- Dear Mother, there is a priest who preaches that when you’re honor the Mother too much, or to run to the Mother too frequently, then you’re less honor less venerate God than Mary.

- My children! You are confused, When you venerate me, I venerate the Lord in your place.

- When you ,my children , pray the Rosary with me, I extend my hands up to the Lord, and I ask on your behalf. If you do not pray the Rosary, then what can I offer to the Lord? By yourselves, you are not worthy of asking from the Lord. But it is through me , the Mother of God, the Queen, the Immaculate Conception, who prays for you. My children! I desire for priests and monks to know that they should venerate me more. I desire that priests and religious men and women to be like children, to stop reasoning, and to trust and let me lead them. I will lead you deep into the marvels of the Holy Rosary.

- My children, please listen to my insistent voice: Please repent, please sacrifice, please assiduously pray the Holy Rosary.

- Only by improving your lifestyle, and praying the Holy Rosary, will I be able to ask the Father in Heaven to lessen the punishment upon humankind.

- Please take advantage of praying the Holy Rosary, and the month of the Holy Rosary, and I will transform your prayers into my blessings.

- To be worthy of the blessing of forgiveness, humankind must express good will, at least with me, your Mother. That is what loving the Rosary is. 

- In order to break away from the temptation of sin, it is indispensable for you to be wary and to pray the Holy Rosary.

- In any difficult circumstance, please resolve your problems with the Rosary. Through me, with me, and in me, all things will be serene.

- Pray the Rosary more and more, use it as a weapon to trap Satan and all the evil spirits wandering the world, seeking the ruin of souls.

- The Lord has said: The sin of the world has strengthened the adversaries, and the Holy Rosary is the only chain that can tie their legs and stop them. You think too little of praying the Rosary.

- Saint Joseph says: I desire for you to use many Rosaries to firmly lift up souls.

- Jesus Christ says: In every parish, those who don’t pray the Rosary, must begin praying the Rosary. The shepherd must lead his sheep in praying the Rosary. Praying the Rosary daily is urgent and pressing work. The Father asks for half an hour daily for you to come and pray together. The Father asks for: Sacrifice, prayer, humility, and an increase in the veneration of your Mother Mary. Tell others and pray the Holy Rosary. Through me, the Father will accept and agree to your prayers. You must pledge to pray the Holy Rosary daily. Propagate the work of praying the Rosary; it will bring many valuable graces for the Church, and for priests and religious men and women. Do not neglect this work, because this is the way to sanctify the world.

- At this point, I, Mary, give prominence to a few popes who have honored my Holy Rosary, and have proclaimed to the world to intensely pray the Holy Rosary (this was frequently noted in Rosary books, the Mysteries of the Rosary, and 100 wonderful stories of the Holy Rosary).

- The Pope has bestowed upon the Confraternity of the Holy Rosary throughout the world special indulgences, which is why people call the Confraternity the Queen of Reverence and full of a****HELP*** here. The Confraternity gathers all believers into the Mysteries of the Holy Rosary, in a harmonious way. The Confraternity is most efficient way by which to propagate the Holy Rosary; therefore, the Confraternity has created a community of people who pray the Rosary, which is invaluable. *****

- In order for your prayers of the Holy Rosary to be more pleasing to the Lord and me, it is best to reach out to each other and organize yourselves as the Confraternity of the Holy Rosary, and agree to pray the together. My children, please accede to this gathering, because it is of value to you. Prayers said together please the Lord and me much more greatly. I desire that my children frequently pray the Rosary in one special association that belongs to me. Whether you pray together, or alone, you will receive the graces of the whole Confraternity. My children, encourage and invite each other to my Confraternity. I promise to bestow many spiritual and physical graces to those who are faithful and those who mobilize the movement and gain members for my Confraternity of the Holy Rosary, graces while you are living and after you have passed.

- There is no prayer that can demonstrate my devotion to Mother Mary, none that I can offer her or is worthy enough for her to grant the many blessings, as the Holy Rosary. It is the most valuable and pious way to calm the anger of God, and it makes amends for the immorality of each person and all of society. Truly the power of the Holy Rosary is one method of veneration that heaven has granted us, there is no method that is better or has a greater value. 

- The following is a document of great importance about the relationship between the Sacrament of the Eucharist and the Holy Rosary.

1 – Jesus Christ’s established the Holy Eucharist saved the world, as the sun ****

2 – The Holy Eucharist is the sacrament of marriage with humankind. The Holy Rosary is the spiritual marriage with humankind.

3 – The Holy Eurcharist established the priesthood,

4 – The tabernacle is where Jesus confines himself, and the Holy Rosary is where Mary confines herself.

5 – The Holy Eucharist epitomizes the mysteries of God, and the Holy Rosary portrays the mysteries of God. 

6 – The Holy Eucharist expresses the grace of salvation, and the Holy Rosary expresses the grace of the Co-Redemptrix.

7 – The mystery of the Holy Eucharist is like a sky of the moral love, and the mystery of the Holy Rosary is the blue sea that meets the moral love. 

Mary’s Important Promise: I have informed you, my children, because immense dangers and the violent battle await you. I am always communicating with you, and warning you: the end of the world is at hand. All the holy souls who are spreading my message will be given a place in heaven. On the other hand, those who hide my message, blaspheme my message, obstinately refuse my message, or disrespect my message will be punished in hell. Why? Because they have decided to disregard the Holy Spirit who warns the world of the dangers threatening humankind. 

- My beloved children! The end of humankind is at hand, which is why I ask you, my children, to be the envoys of my message. When the end of the world comes, you will receive a crown waiting for you in heaven. It is I who will bring you to heaven. 

- I am calling to you and the holy souls: please do this work and help me by spreading this message to everyone around you. My dear children, do this work! For this message needs to be spread through the world. You, my children, will be rewarded in heaven. (This message is the revelation of the Holy Rosary)

CONCLUSION: This is a very valuable document. It indicates the importance of the Holy Rosary, which before now, has been deemed insignificant. A human has not spoken these words, but rather it is Mary who has spoken them, to lovingly admonish you to revere the Holy Rosary, and to pray the Holy Rosary zealously and frequently. If you are desolate and cold, and you do not pray the Rosary, then do not criticize, sneer at, or prohibit your wife and children from praying the Rosary. There are punishments during this life for those who are arrogant and blaspheme the most Holy Mary of the Rosary. We tried to record the Revelation of Mary about the Holy Rosary, and our only goal is to help others understand the importance of the Holy Rosary. We ask for Mary’s blessing and rewards for those who read, memorize by heart, and proclaim this message to others. 

25 Tháng Tám 20215:39 SA(Xem: 4748)
LẠY MẸ MARIA.. !❤ Đời người có đạo phúc thay! Có Chúa có Mẹ đắng cay không gì Đau buồn sầu khổ cũng qua Ngày mai tươi sáng đêm qua thật rồi. Xin Mẹ tiếp tục yêu thương Chuyển thông ơn Chúa tình thương tuyệt với Con đây hạnh phúc thật say! Ơn thánh Chúa Mẹ phủ đầy đời con. ..Amen...!🙏❤🙏.
12 Tháng Tám 20214:54 CH(Xem: 5447)
Sau đó, Ngài hiện ra với cô gái thứ hai với mặc áo choàng đơn giản hơn. Cô này hỏi Đức Mẹ, - “Tại sao Mẹ cho chị con nhìn thấy Mẹ mặc áo lộng lẫy trong khi Mẹ cho con nhìn thấy Mẹ trong chiếc áo này, qúa đơn giản?”
13 Tháng Bảy 20213:48 CH(Xem: 5339)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ. -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại TP Las Vegas – Hoa Kỳ. -Chiếu nhu cầu bổ sung nhân sự. -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. Nay Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : Hiệp Sĩ MARIA TRÂM ANH NGUYỄN Giữ nhiệm vụ: THỦ QUỸ Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được bãi bỏ.
13 Tháng Bảy 20213:44 CH(Xem: 4912)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ. -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại TP Las Vegas – Hoa Kỳ. -Chiếu nhu cầu bổ sung nhân sự. -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. Nay Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : Hiệp Sĩ MARIA DUNG NGUYỄN Giữ nhiệm vụ: HỘI TRƯỞNG Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được bãi bỏ.
12 Tháng Bảy 20217:20 CH(Xem: 4723)
12 Tháng Bảy 20217:13 CH(Xem: 4444)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại Hoa kỳ và Việt Nam -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. -Để kiện toàn bộ máy điều hành Nay Tái Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : MARIA NGUYỄN THỊ LỆ YẾN Giữ nhiệm vụ: PHÓ CHỦ TỊCH ĐẶC TRÁC VIỆT NAM Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được huỷ bỏ.
12 Tháng Bảy 20217:00 CH(Xem: 4565)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ . -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi Hoa Kỳ. -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. -Để kiện toàn bộ máy điều hành. Nay Tái Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : Bác Sĩ MARIA TRỊNH NGỌC PHƯƠNG Giữ nhiệm vụ: PHÓ CHỦ TỊCH ĐẶC TRÁCH MIỀN ĐÔNG HOA KỲ Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được huỷ bỏ.
08 Tháng Bảy 202110:59 CH(Xem: 2110)
Lễ kính Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 27 tháng 06 hàng năm. Chữ viết tắt tiếng Hy Lạp trên Bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: MPOY - MẸ THIÊN CHÚA OAPM - TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL OAPG - TỔNG LÃNH THIÊN THẦN GABRIEL ICXC - GIÊSU KITÔ
14 Tháng Sáu 201912:00 SA(Xem: 10098)
Đức Mẹ đã hứa với thánh Đominico ban 15 ơn đặc biệt cho những ai mộ mến lần chuỗi Mân Côi, và tham gia các hội Mân Côi. Trong 15 điều hứa của Đức Mẹ, có 1 điều rất quan trọng: “ Ta sẽ giải thoát khỏi lửa luyện tội tức khắc cho những ai khi còn sống đã năng lần chuỗi Mân Côi sốt sắng, và truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho người khác.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 13876)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.