Hội nhập
Ghi danh
10:21 SA
Thứ Bảy
26
Tháng Chín
2020
Lạy Chúa Giê su, Con cảm tạ Chúa về những ơn mà Chúa đã ban cho con. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà con đã phạm,
Đọc liên tiếp trong 9 ngày để xin Đức Mẹ Guadalupe bảo vệ thế giới, Châu Mỹ và các thai nhi: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Vô Nhiễm, Mẹ Hằng Cứu Giúp Guadalupe, Mẹ đã hiện ra trên núi Tepeyac để hòa giải Thiên Chúa và nhân loại. ~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~ Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Kim Hà, 12/12/2003-2015
LTS: Xin mọi người sốt sắng đọc những kinh đền tạ do Thiên Thần Fatima dạy 3 thị nhân để cứu những người tội lỗi và cứu thế giới. (KH) Những lời cầu nguyện trong chuỗi hạt này là do Thiên Thần Hòa Bình dạy cho ba trẻ thị nhân Fatima khi ngài hiện ra với Lucia, Francisco và Jacinta tại Fatima, nước Bồ Đào Nha vào 1916. Xin cầu nguyện chuôi tràng hạt này càng nhiều càng tốt, ở bất cứ lúc vào và bất cứ nơi đâu, đặc biệt ở những khoảng thời gian và những nơi chốn mà Thiên Chúa Ba Ngôi bị xúc phạm nhiều nhất và không được yêu mến.
Xin Mẹ cầu bầu cho Hội Thánh được bằng yên và được thong dong mọi đàng. Xin Mẹ ngăn cản phong trào tôn sùng vật chất hằng cuồn cuộn tràn ngập thế giới. Xin Mẹ ban cho kẻ có đạo được thêm lòng mộ mến đàng thanh sạch và giữ các nhân đức sốt sắng mở nước Chúa để thêm công và thêm số kẻ thờ phượng Chúa một ngày một hơn.
Lạy Mẹ Maria nhân ái, sầu bi và hay thương xót, chúng con khấn xin Mẹ cùng hợp lời cầu nguyện của chúng con để Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện. Nhân vì những giọt Lệ của Mẹ từ bi, trong giờ sau hết xin ban cho chúng con phần phúc đời đời. Amen. Ôi Mẹ sầu bi, xin vì những giọt Lệ của Mẹ phá tan xiềng xích Satan. Ôi Chúa Giêsu, nhờ lòng nhân từ của Chúa Chí Thánh, xin che chở thế giới khỏi mọi sai lầm hiểm nguy. Amen.
Lạy Chúa,, Chúa đã yêu thương mà nâng hôn nhân lên hàng Bí tích. Xin Chúa cho các đÔi vợ chồng sống trung thành với nhau, cho cha mẹ biết ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, cho con cái biết vâng phục và yêu mến cha mẹ. Xin Chúa làm cho các thế hệ trẻ, tìm được nơi gia đình sự nâng đỡ chắc chắn cho giá trị làm người của họ, và được trưởng thành trong chân lý và tình thương.
,,, Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn các tín hữu chúng con hôm nay ngọn lửa Tin Yêu của Thánh Thần, để thiêu cháy đi những bụi bặm khiếp nhược sợ hãi và ích kỉ nhỏ nhen, để chúng con trở nên những cục than hồng cháy lửa Tin Yêu, và mang ngọn lửa ấy sưởi ấm đến cho mọi người ở khắp nơi, cho đến khi “Đức Ki-tô trở nên mọi sự cho mọi người”. Amen.
Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.
... Hoa Quả của Chúa, nhờ đó con có thể mang Bác ái, Hoan lạc, Bình an, Nhẫn nhục, Nhân hậu, Từ tâm, Tha thứ, Trung tín, Hiền hòa, Tiết độ cho những anh chị em con gặp mỗi ngày (Gl 5,2-23).
Lạy Chúa con, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài. Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa con nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen.
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,155,369

The Revelation of the Rosary

15 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 8437)

The Revelation of the Rosary’s divinity through the conversation between Mary and the excellent visionary in 1976-1986

The document has an excellent value. Jesus and our Blessed Virgin Mary has revealed many secrets about life after death, heaven, Purgatory, and Hell, especially about how the Rosary an save mankind from eternal death. Therefore, we printed the original text about the Revelation of the Rosary and sent it to our brothers and sisters in Christ, without comment or criticism. Depend on your fervent heart to choose to devote your life to Mary’s requirements. However, we all should resolutely study and adhere to the word that Mary has taught us, we cannot ignore it. Until now, we have learned about Mary and her Rosary through the written expressions of people. Today, we directly listen to the will of our Virgin Mary. Whether you believe or not believe, listen or not listen, depends on your own conscience. This is Mary’s command given to the her disciples, who’s duty is to proclaim the Holy Rosary to others, they are the knights of Mary and the members of the Confraternity of the Holy Rosary. The command is to sacrifice, to devote time, and to carry out the mission of Mary: read carefully, and examine, study, and see what Mary has said, then after record and disseminate what you have learned to others. 

 

THE ORIGINAL DOCUMENT FROM THE BLESSED VIRGIN MARY

(also called the Message from Mary)

mary-rosaryMy beloved children! Speak out to everyone about my Menh lenh (docility), given to my children to save humankind. Listen carefully ; write down and spread it out what you hear so that all will know my Menh lenh (Messages) given to humankind, is the Holy Rosary. 

- My children, you know that in a very short time, the Lord Jesus and I your mother, will come to the sinful world, once again.

- My children, you must sacrifice and diligently pray for sinners and consistently pray for the conversion of poor sinner and for the whole world.

- Pray the Holy Rosary. Do you know my children? You should not ignore praying. The work of praying the Holy Rosary is not insignificant, but is valuable for the whole world.

- Do you know? How the Holy Rosary has the power to save humankind from the hand of the devil and From the battle agaist Satan. For that reason, I have told you, my children, How precious and important of the Dinvinity of the Holy Rosary is !

- My children, you know that the Holy Rosary is the only weapon that can defeat Satan, and to defeat Hell, it is because of the Holy Rosary that you can endure your hardships. Resolutely give up everything, carry the cross like Jesus until the day that the Lord and I are victorious (conquer all).

- My children, did you know, the Holy Rosary will strengthen the faith of all. Do you know how many people outside the faith have received the grace of repentance and return because of the prayers of their loved ones, because of the Holy rosary? 

- My children, do you see how beneficial the Holy Rosary is for you and for souls? I have urged you for many centuries, but you still do not understand. 

- For this reason, I am telling you for the last time, I advise you to devote your life to the Marvelous Mysteries of the Holy Rosary. I will win over the world through the Holy Rosary. 

- My children, you must hold each other’s hands, love each other, and live according to the Mysteries of the Holy Rosary, and never forget the Rosary.

- It is by the reciting of the Holy Rosary that you have a great share , great rewards in heaven. For that reason, you must sacrifice, be humble, do penance for others. You must be diligent and pray the Holy Rosary, Do Preparation for the Sacred Heart of Jesus, my Father ‘s Heart and the Immaculate Heart of Mary for others who not do it. 

- I have taught you many things in the Docility. You must follow what I have taught you daily. For the time is coming, that the Lord and I will punish mankind. Be alert!

- My dear children! Today, I tell you for the last time about the Holy Rosary. By yourselves, you cannot come before the Lord. Therefore, I have given you one way to be with the Lord. It is the Holy Rosary. It is through me, your Mother Mary.

- I desire for you to pray the Holy Rosary. You must put yourselves in my profound love, meaning you must pray the Holy Rosary, with endless ardor for me, that I may be present among you and one with you in the Holy Rosary.

- I believe that what I say to you today will make the whole world aware. For your sake, today I, the Virgin Queen of Heaven, warn you one more time.

- IF the world does not venerate my Immaculate Heart, rely on me to come to the Lord, if you do not frequently pray the Holy Rosary, so that I can rapture all of mankind for the Holy Trinity, with my absolute love, with my honor from the Lord God, with the honor of the one Holy Virgin, then I warn you, the whole of mankind will be flooded by a red sea of blood. 

- My children, you must become a living rosary, consecrated to me.

- Blessed are you, and your brothers and sisters, who fulfill your duties, I entrust to you this special and most important Message (Menh lenh) for humankind in order for you to understand the Message (Menh lenh) of the Holy Rosary, to understand the word that I teach.

- This is my extremely important Message (Menh lenh). I am giving the message (menh lenh) of the Holy Rosary for the last time, because now is the last time for everyone to repent and amend their lives Repentent, the last time that humankind will awaken (thuc tinh) in time.

- O my children! Time has run out for the stubborn. You should write this in large letters: “ If humankind does not venerate me by praying the Holy Rosary, then the waves of Atheism will spread all over the world, all over everyone will drown in a red sea.”

- Dear Mother, there is a priest who preaches: it is not necessary to pray the rosary very often, living the Holy Rosary is enough.

- I have not seen any priest who has lived the Mysteries of the Holy Rosary. If you do not pray the Holy Rosary, how can you live the Holy Rosary? I wish for priests to be at the forefront of living the Holy Rosary, and to pray the Holy Rosary more often.

- Dear Mother, there is a priest who preaches that when you’re honor the Mother too much, or to run to the Mother too frequently, then you’re less honor less venerate God than Mary.

- My children! You are confused, When you venerate me, I venerate the Lord in your place.

- When you ,my children , pray the Rosary with me, I extend my hands up to the Lord, and I ask on your behalf. If you do not pray the Rosary, then what can I offer to the Lord? By yourselves, you are not worthy of asking from the Lord. But it is through me , the Mother of God, the Queen, the Immaculate Conception, who prays for you. My children! I desire for priests and monks to know that they should venerate me more. I desire that priests and religious men and women to be like children, to stop reasoning, and to trust and let me lead them. I will lead you deep into the marvels of the Holy Rosary.

- My children, please listen to my insistent voice: Please repent, please sacrifice, please assiduously pray the Holy Rosary.

- Only by improving your lifestyle, and praying the Holy Rosary, will I be able to ask the Father in Heaven to lessen the punishment upon humankind.

- Please take advantage of praying the Holy Rosary, and the month of the Holy Rosary, and I will transform your prayers into my blessings.

- To be worthy of the blessing of forgiveness, humankind must express good will, at least with me, your Mother. That is what loving the Rosary is. 

- In order to break away from the temptation of sin, it is indispensable for you to be wary and to pray the Holy Rosary.

- In any difficult circumstance, please resolve your problems with the Rosary. Through me, with me, and in me, all things will be serene.

- Pray the Rosary more and more, use it as a weapon to trap Satan and all the evil spirits wandering the world, seeking the ruin of souls.

- The Lord has said: The sin of the world has strengthened the adversaries, and the Holy Rosary is the only chain that can tie their legs and stop them. You think too little of praying the Rosary.

- Saint Joseph says: I desire for you to use many Rosaries to firmly lift up souls.

- Jesus Christ says: In every parish, those who don’t pray the Rosary, must begin praying the Rosary. The shepherd must lead his sheep in praying the Rosary. Praying the Rosary daily is urgent and pressing work. The Father asks for half an hour daily for you to come and pray together. The Father asks for: Sacrifice, prayer, humility, and an increase in the veneration of your Mother Mary. Tell others and pray the Holy Rosary. Through me, the Father will accept and agree to your prayers. You must pledge to pray the Holy Rosary daily. Propagate the work of praying the Rosary; it will bring many valuable graces for the Church, and for priests and religious men and women. Do not neglect this work, because this is the way to sanctify the world.

- At this point, I, Mary, give prominence to a few popes who have honored my Holy Rosary, and have proclaimed to the world to intensely pray the Holy Rosary (this was frequently noted in Rosary books, the Mysteries of the Rosary, and 100 wonderful stories of the Holy Rosary).

- The Pope has bestowed upon the Confraternity of the Holy Rosary throughout the world special indulgences, which is why people call the Confraternity the Queen of Reverence and full of a****HELP*** here. The Confraternity gathers all believers into the Mysteries of the Holy Rosary, in a harmonious way. The Confraternity is most efficient way by which to propagate the Holy Rosary; therefore, the Confraternity has created a community of people who pray the Rosary, which is invaluable. *****

- In order for your prayers of the Holy Rosary to be more pleasing to the Lord and me, it is best to reach out to each other and organize yourselves as the Confraternity of the Holy Rosary, and agree to pray the together. My children, please accede to this gathering, because it is of value to you. Prayers said together please the Lord and me much more greatly. I desire that my children frequently pray the Rosary in one special association that belongs to me. Whether you pray together, or alone, you will receive the graces of the whole Confraternity. My children, encourage and invite each other to my Confraternity. I promise to bestow many spiritual and physical graces to those who are faithful and those who mobilize the movement and gain members for my Confraternity of the Holy Rosary, graces while you are living and after you have passed.

- There is no prayer that can demonstrate my devotion to Mother Mary, none that I can offer her or is worthy enough for her to grant the many blessings, as the Holy Rosary. It is the most valuable and pious way to calm the anger of God, and it makes amends for the immorality of each person and all of society. Truly the power of the Holy Rosary is one method of veneration that heaven has granted us, there is no method that is better or has a greater value. 

- The following is a document of great importance about the relationship between the Sacrament of the Eucharist and the Holy Rosary.

1 – Jesus Christ’s established the Holy Eucharist saved the world, as the sun ****

2 – The Holy Eucharist is the sacrament of marriage with humankind. The Holy Rosary is the spiritual marriage with humankind.

3 – The Holy Eurcharist established the priesthood,

4 – The tabernacle is where Jesus confines himself, and the Holy Rosary is where Mary confines herself.

5 – The Holy Eucharist epitomizes the mysteries of God, and the Holy Rosary portrays the mysteries of God. 

6 – The Holy Eucharist expresses the grace of salvation, and the Holy Rosary expresses the grace of the Co-Redemptrix.

7 – The mystery of the Holy Eucharist is like a sky of the moral love, and the mystery of the Holy Rosary is the blue sea that meets the moral love. 

Mary’s Important Promise: I have informed you, my children, because immense dangers and the violent battle await you. I am always communicating with you, and warning you: the end of the world is at hand. All the holy souls who are spreading my message will be given a place in heaven. On the other hand, those who hide my message, blaspheme my message, obstinately refuse my message, or disrespect my message will be punished in hell. Why? Because they have decided to disregard the Holy Spirit who warns the world of the dangers threatening humankind. 

- My beloved children! The end of humankind is at hand, which is why I ask you, my children, to be the envoys of my message. When the end of the world comes, you will receive a crown waiting for you in heaven. It is I who will bring you to heaven. 

- I am calling to you and the holy souls: please do this work and help me by spreading this message to everyone around you. My dear children, do this work! For this message needs to be spread through the world. You, my children, will be rewarded in heaven. (This message is the revelation of the Holy Rosary)

CONCLUSION: This is a very valuable document. It indicates the importance of the Holy Rosary, which before now, has been deemed insignificant. A human has not spoken these words, but rather it is Mary who has spoken them, to lovingly admonish you to revere the Holy Rosary, and to pray the Holy Rosary zealously and frequently. If you are desolate and cold, and you do not pray the Rosary, then do not criticize, sneer at, or prohibit your wife and children from praying the Rosary. There are punishments during this life for those who are arrogant and blaspheme the most Holy Mary of the Rosary. We tried to record the Revelation of Mary about the Holy Rosary, and our only goal is to help others understand the importance of the Holy Rosary. We ask for Mary’s blessing and rewards for those who read, memorize by heart, and proclaim this message to others. 

14 Tháng Sáu 201912:00 SA(Xem: 2193)
Đức Mẹ đã hứa với thánh Đominico ban 15 ơn đặc biệt cho những ai mộ mến lần chuỗi Mân Côi, và tham gia các hội Mân Côi. Trong 15 điều hứa của Đức Mẹ, có 1 điều rất quan trọng: “ Ta sẽ giải thoát khỏi lửa luyện tội tức khắc cho những ai khi còn sống đã năng lần chuỗi Mân Côi sốt sắng, và truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho người khác.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 6953)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
30 Tháng Ba 20177:11 CH(Xem: 1887)
Thủ Bản Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi ~ 2019
07 Tháng Ba 20179:00 CH(Xem: 5908)
Đaminh xác tín rằng: Lời giảng dạy phải đi đôi với cuộc sống. Vì thế, ngài đã lập một hội dòng, quy tụ các tu sĩ sống khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm để có thể rao giảng, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống của mình. Chính Đaminh đã là người đầu tiên làm gương về nếp sống ấy bằng cách đi chân không, ngủ dưới đất, ăn chay và sống bằng của bố thí.
10 Tháng Giêng 201710:21 CH(Xem: 4601)
Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi là một tổ chức rất cao trọng quảng bá về Mầu nhiệm Mân Côi, về những ơn lành được Chúa ban cho nhờ việc gia nhập Hội Mân Côi để cùng cầu nguyện hiệp thông bằng việc lần Chuỗi Mân Côi.
07 Tháng Mười Hai 201612:18 CH(Xem: 11832)
1. GIỜ ÂN HUỆ bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa, ngày 8 tháng 12 hàng năm. Đó là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và đó là Giờ Ân Huệ. 2. Nếu không đến được Nhà Thờ thì hãy cầu nguyện ở nhà nhưng đừng nghe điện thoại hay mở cửa đón tiếp ai. Hãy tịnh hiệp với Chúa Giêsu trong Giờ Duc Me hoa hongÂn Huệ này. 3. Quỳ cầu nguyện Thánh Vịnh 51 ba lần với hai cánh tay giang ra. 4. Sau đó, hãy cầu nguyện trong thinh lặng với Chúa để suy niệm về Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu KiTô. Có thể đọc Kinh Mân Côi, cầu nguyện ca ngợi Chúa và đọc các Thánh Vịnh khác. 5. Xin hãy thông báo cho nhiều người được biết. 6. Hãy cầu nguyện cho tổ quốc trong Giờ Ân Huệ này.
07 Tháng Mười Hai 201612:00 CH(Xem: 5939)
Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, người độc nhất vô nhị khi bước vào cuộc đời trần thế nầy, không phải như tất cả chúng ta, là nạn nhân của tội nặng tổ tông truyền; không phải như chúng ta, là nạn nhân mang án lệnh phải chết trên vừng trán công khai; không phải như chúng ta, là nạn nhân bị dìm mình trong vũng bùn nhơ của các tình tư dục; không phải như chúng ta, là nạn nhân bị vây hãm bởi mọi mùi xú uế của bảy mối tội đầu. Nhưng…, khi bắt đầu vào đời, trong ngay tích tắc đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ, Người Nữ Do Thái thành Nadarét nầy đã được trang hoàng rực rỡ bằng muôn vạn ân sủng vô cùng quý giá, để xứng đáng làm Mẹ của Con Thiên Chúa cao sang vinh hiển, để xứng đáng làm Nữ Vương mọi loài trên trời dưới đất, ngay cả các quỷ dữ trong hỏa ngục, Đức Trinh Nữ Maria cũng đạp dập đầu dưới chân mình. Tất cả những ai sinh ra bởi Ađam, đều mắc tội tổ tông truyền. Chỉ trừ một mình Đức Mẹ Maria không mắc tội nầy. Vì thế, Giáo Hội tôn kính Đức Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.
08 Tháng Mười 20164:34 CH(Xem: 5457)
Không gì đẹp hơn bằng những lời kinh nhân loại, con người dâng lên Thiên Chúa cùng với Mẹ Maria qua kinh Mân Côi trong tháng 10 mỗi năm. Con người qua muôn thời đại không lúc nào ngớt sống với Mẹ Maria mầu nhiệm cứu rỗi qua từng phút giây, qua từng biến cố trong cuộc sống. Đời con người có thể nói được đan dệt bằng nhiều chuỗi biến cố. Qua mỗi biến cố, mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa đang thể hiện ngay giây phút biến cố xẩy ra và tiếp diễn.
07 Tháng Mười 20161:09 CH(Xem: 6412)
Bằng sắc lệnh dạy giáo dân lần hạt Mân Côi để ca ngợi, cảm mến và cầu xin với Mẹ Chúa Trời trong Tháng Mười. Bằng nhiều ân xá và đại xá đặc biệt cho những ai sùng kính Kinh Mân Côi Có thể nói Đức Trinh Nữ đã long trọng và ân cần mặc nhiên minh nhận tháng Mười, tháng Mân Côi qua 6 lần xuất hiện ở Fatima năm 1917, mà cao điểm là ngày 13 tháng 10.
03 Tháng Mười 201611:42 CH(Xem: 5270)
Tháng 10-Tháng Mân Côi bắt đầu trong khung cảnh của Năm Thánh Lòng Thương Xót và trong khung cảnh chuẩn bị bước vào dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017). Cứ mỗi khi Tháng 10-Tháng Mân Côi đến, Giáo Hội mời gọi người tín hữu hợp một lòng một ý để dâng lên Mẹ Maria những tràng chuỗi Mân Côi sốt sắng, để cùng với Mẹ mà tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời nhờ Mẹ can thiệp cho các nhu cầu của con người cũng như của Giáo Hội.