Hội nhập
Ghi danh
4:30 SA
Thứ Tư
17
Tháng Tư
2024

Khi một người xuống hỏa ngục...

25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 10397)
hoc_song_dao_logo-contentHỏi:

Chúa từ bi nhân hậu vô cùng. Khi một người phải xuống địa ngục thì Chúa phải đau lòng lắm! Câu hỏi được đặt ra là 'từ trước vô cùng Chúa biết người đó phải hư đi rồi, vậy mà Chúa vẫn dựng nên người đó, thì như thế Chúa dựng nên người đó nào có ích gì cho người đó, mà ngược lại chỉ là một bất hạnh khủng khiếp cho người đó mà thôi và như thế làm sao để hiểu được rằng Chúa thương yêu nhân loại vô cùng, v.v. LTD


Đáp:

Chào anh hay chị LTD,

Đọc xong câu hỏi của anh, câu hỏi đã, đang, và sẽ gây nhức nhối cho nhiều người, vì nó đụng đến sự mất còn đời đời của con người, đụng đến "mầu nhiệm ơn tiền định của Thiên Chúa (the mystery of predestination of God) vấn đề này vượt trên trí khôn ta, nó thuộc lãnh vực đức tin. Công đồng Tridentino đã tuyên xưng: "Có sự tiền định của Thiên Chúa. Đó là một tín điều rất xác thực và là một mầu nhiệm không thể dò thấu (D.805,825, 827).

Tôi chia câu hỏi thành 6 phần để trả lời như sau:

1/ "Chúa từ bi nhân hậu vô cùng"

-Từ bi (thương xót), nhân hậu, đó là phẩm tính trổi vượt của Thiên Chúa. Ngài thương xót, nhân hậu với con người đến nỗi, thánh Gioan viết:"Thiên Chúa quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để ai tin vào Con Ngài thì được sống (đời đời)…(Ga 3,16). Trong bài ca Ngợi khen, chính Đức Maria cũng nói: "Lòng Thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những người kính sợ Chúa" (Lc 1,50).

2/ "Khi một người phải xuống hỏa ngục thì Chúa đau lòng lắm"

- Vì đó là một con người Chúa quyền phép vô cùng, đã yêu thương dựng nên, và đã cho Con Một xuống thế chịu chết đau đớn, nhục nhã cứu chuộc họ. Chúa phán qua tiên tri Ezekien rằng: "Ta không muốn kẻ có tội phải chết (phần linh hồn, sa hỏa ngục), nhưng muốn nó ăn năn sám hối mà được sống (đời đời trên Thiên đàng) " (Ez 33,11).

3/ " Từ trước vô cùng Chúa đã biết người đó phải hư đi rồi"

Theo thần học về Tiền định của Chúa: "Từ đời đời, bằng tri thức chính xác và vô ngộ (không thể sai lầm), Thiên Chúa nhận biết được mọi tương lai cách tuyệt đối, cả khẩn thiết, cả không khẩn thiết (contingent- bất tất) cả tương lai tự do của loài người. Điều này cũng thuộc đức tin".

Cần phân biệt: Chúa "biết" khác với Chúa "định", hoặc Chúa "muốn". Chúa biết vì là Đấng Tạo hóa dựng nên loài người và muôn vật, nhưng Chúa không định, không muốn cho ai phải hư đi, vì Chúa tốt lành vô cùng, không muốn sự dữ cho ai. Thánh Phaolô viết cho Timothêu: "Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý"(Thư 1 Timothêu 2,4)

4/ "Vậy mà Chúa vẫn dựng nên người đó, nào có ích gì cho người đó",

Chúa vẫn dựng nên, vì "Thiên Chúa là Tình yêu"(1Ga 4,8), mọi việc Chúa làm đều vì Tình yêu (Operari sequitur esse- Hành động tùy theo bản tính). Chúa dựng nên con người, vì Chúa yêu thương họ từ muôn đời, để họ hưởng hạnh phúc đời đời. Mẹ Á thánh Têrêxa Calcuta đã nói rất gọn ghẽ mục đích này: "Chúa đã dựng nên ta để yêu ta và được ta yêu mến, để ta tiến bước về nhà Thiên đàng".

Kinh Cám ơn, chúng ta vẫn đọc: Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa...

Chúa dựng nên con người theo hình ảnh Chúa, giống Chúa (St 1,26-27) là Đấng có tự do. Tự do là ơn đầu tiên và quý báu, Thiên Chúa ban cho loài người. Tự do như một món quà, một ơn trọng, cũng là một cái gươm 2 lưỡi. Nhờ Tự do, người ta có thể làm lành, làm dữ, chọn sống hay chọn chết, được phúc hay bị họa. Tổ tông loài người đã tự do chọn "không vâng lời Chúa mà ăn trái cấm". Dân Israel đã tự do chọn thờ các thần ngoại mà bỏ Thiên Chúa Giavê. Và cho tới thời nay, nhiều người biết đạo Chúa là tốt nhưng tự do nhất định không tin, không theo, có người Công giáo còn bỏ đạo mình để theo đạo khác, hoặc trở thành vô thần. Trong đời sống, người ta tự do từ chối tiếng lương tâm thúc giục làm lành lánh dữ. Người ta sẽ bị phán xét theo lương tâm mình, để hưởng phúc hay bị họa.

Chúa biết con người yếu đuối, dễ lầm lạc, nếu loài người "ăn năn sám hối trở về cùng Chúa", Chúa sẽ nhân từ tha thứ hết, gột rửa sạch. Tội lỗi đỏ như máu cũng nên trắng như tuyết.

Chỉ sợ con người cố chấp không ăn năn! Tổ tông Ađam Evà đã không ăn năn ngay, còn đổ lỗi cho nhau, nên đã bị phạt, để tội vạ cho mình và cả loài người. Kinh nghiệm ở đời, từ đứa con nít tới người lớn, nhiều khi gan lì, cố chấp tự do theo ý mình. Con nít khi "không muốn" cái gì đó, dù cha mẹ anh chị có dỗ dành, ngăm đe, nó cũng "không". Người lớn đã "không muốn", không ai có thể làm họ đổi ý. Có người thù giai, thà chết mang đi chứ không tha thứ!!! Tự do, cố chấp, không ăn năn, không tha thứ, thật là đáng sợ. Cố chấp khinh chê Lòng Thương xót Chúa không ăn năn sám hối là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, làm sao Chúa tha được.

5/ "Ngược lại chỉ là một bất hạnh khủng khiếp cho người đó mà thôi…".

Tại Chúa hay tại người ta? Tại người ta chứ không tại Chúa!

a/Công đồng Valence 3 (năm 855) tuyên ngôn: "Những kẻ dữ cũng không hư đi bởi lẽ họ không thể nên lành, nhưng bởi lẽ họ "không muốn" nên lành. Trong việc phạt kẻ dữ thì nghiệp dữ đi trước phán đoán công bằng của Chúa (Denzinger 321,322).

b/Sách Giáo Lý cho người trẻ (YouCat) số 162 viết: "Thiên Chúa không nguyền rủa (damn) con người. Chính con người là kẻ từ chối (refuse) Tình yêu Thương xót của Chúa (God's merciful love) và tự tình từ chối mình không cho mình Sự Sống đời đời, loại mình ra khỏi sự thông hiệp với Thiên Chúa. (voluntarily deprives himself of eternal life by excluding himself from communion with God). (Youcat 162)

6/ "Như thế làm sao hiểu được rằng Chúa thương yêu nhân loại vô cùng"?

Thánh vịnh 99 viết: "Bởi vì Chúa là Đấng nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một lòng thành tín."

Dù người ta có nghĩ sao, Chúa vẫn là Chúa. Chúa vẫn mãi mãi là "Tình yêu". Mọi việc Chúa làm đều vì tình yêu. Dù ban những ơn lành, dù để xảy ra những đau khổ, như lụt lội, động đất, chiến tranh, chết người, mất của...Chúa vẫn luôn là Cha yêu thương, nhân lành, quyền phép. Ngài "cho phép" xẩy đến những điều đó vì phần rỗi của con người. Phần rỗi đời đời cao quí hơn lợi lộc cả thế gian (Mt 16, 26). Chính Chúa phán qua miệng tiên tri Isaia rằng: "Như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Ta, đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi, cao hơn đường lối của các ngươi bấy nhiêu (Isaia 55,8-9).

Để tỏ Tình thương, để cứu chuộc con người, Chúa đã làm những việc đặc biệt sau:

* Sau 3 năm giảng đạo, cuối năm 33 tuổi, Chúa đã chết đau khổ, nhục nhã để cứu chuộc loài người.

* Chúa đã ban Giáo Hội Công giáo, ban Mẹ Maria để giúp ta được cứu độ.

* Năm 1678, Chúa hiện ra với nữ tu Magarita Maria, dạy bà cổ động Lòng Tôn kính Trái Tim Chúa để cứu nhân loại sa đọa: "Cha muốn con tỏ cho thiên hạ biết Trái Tim Cha yêu thương chúng dường nào. Trái Tim Cha là kho tích mọi ơn thiêng sẵn sàng cứu giúp người ta khỏi hư mất đời đời".

* Năm1931, Chúa dạy Sơ Faustina tuyên truyền Lòng Thương Xót Chúa như phương thế sau cùng cứu rỗi các linh hồn: “Các linh hồn vẫn cứ hư mất mặc dù đã có cuộc Khổ Nạn cay đắng của Cha. Cha ban cho chúng niềm hy vọng sau cùng về phần rỗi, đó là Lòng Thương Xót của Cha. Nếu họ không sùng kính Lòng Thương Xót Cha, họ sẽ phải hư mất muôn đời”

*Đây là những dấu (theo sách thần học) của người được tiền định cứu rỗi :

1. Sống tốt lành

(Vui lòng nghe Lời Chúa , hiền lành khiêm nhượng trong lòng, thực thi đức Ái, yêu thương kẻ thù)

2. Nhẫn nại chịu khổ vì Chúa (Mt 5, 11)

3. Được gọi vào bậc thánh thiện

(Bậc tu trì, linh mục, giám mục là bậc phải năng thực thi đức Mến, vì ai được chỉ định làm việc Chúa thì lãnh nhận được ơn Chúa giúp để nên thánh thiện, miễn là đừng càn dỡ kiêu căng, và phải trung thành trong bậc ấy).

4. Đặc biệt tôn sùng Mẹ Maria và Giáo hội Công giáo

(kết hợp với Mẹ là kết hợp với nguồn mạch cứu độ đời đời.

Giáo hội là nối kết không ngừng việc Thiên Chúa nhập thể, mọi trợ lực đã được phú trao cho Giáo hội . Yêu mến Giáo hội là yêu mến Chúa Kitô ).

Ai được dấu nào thì gắng duy trì và phát triển dấu ấy để lãnh ơn phúc bây giờ và sau này.

Phần ta:

Việc mà chúng ta có thể làm và cần làm hợp với thời nay, để bảo đảm chắc chắn ơn cứu rỗi là:

1/ ĂN NĂN SÁM HỐI, TRỞ VỀ CÙNG CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI.

Thánh Phanxicô Salesiô nói: "Thiên Chúa yêu thích sự ăn năn thống hối rất mực, dù thống hối nhỏ nhất, nếu thành thật, cũng là cớ cho Người quên đi mọi tội". Chúa muốn con cái dùng tự do mà ăn năn trông cậy như thánh Phêrô sau khi chối Chúa , Chúa không muốn con cái dùng tự do như Giuda thất vọng, đi thắt cổ tự tử. Người Việt nam nói "Còn nước còn tát". Còn sống, còn thở, người ta còn có thể ăn năn, dù trong giây phút, như người trộm lành xưa chịu treo bên cạnh Chúa .

Nếu thuộc kinh Ăn năn tội thì giục lòng ăn năn theo kinh ấy (Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen). Nếu không thuộc thì ít là ăn năn theo lời: Xin Chúa thương xót con, Xin Chúa Kitô thương xót con, xin Chúa thương xót tha mọi tội lỗi cho con. Đừng cố chấp như ông già này:

Xưa có một người rất dữ tợn hung ác, đã phạm mọi giống tội. Khi đã già 60 tuổi, ông ta bị bệnh nặng, các y sĩ đều chê. Anh em bà con thấy thế khuyên ông ta lo việc linh hồn. Ông ta không nghe lời khuyên bảo, không lo xưng tội, mà còn chửi bới nói phạm đến Chúa.

Nhưng Chúa thương xót vô cùng, Người hiện ra phán rằng:

" Ta là Giêsu đã chết cho con, dù tội con nặng đến đâu, đừng sợ, hãy ăn năn thực lòng, Ta sẽ tha hết, vì Ta nhân từ thương xót vô cùng".

Ông ta thưa: Tôi sắp mất linh hồn rồi, cần gì ăn năn làm gì nữa.

Lúc ấy Chúa Giêsu mở áo cho ông ta xem các dấu tích trên mình Người và nói:

"Ta đã chịu khổ cực thế này để cứu linh hồn con, hãy thật lòng ghét tội, Ta sẽ cứu con khỏi sa hỏa ngục".

Ôi ghê thay, lão ấy chẳng những không biết ơn Chúa Giêsu đã thương hắn mà hối cải, nó còn xung lên nói phạm đến lòng nhân lành Chúa. Chúa Giêsu thấy hắn cứng lòng cố chấp như vậy thì Người lấy mấy giọt máu bên sườn nhỏ xuống trán hắn, nói rằng:

"Đến ngày phán xét, máu này sẽ làm chứng cho thiên hạ biết ngươi đã khinh chê lòng thương xót Ta, ngươi hư đi là tại chính ngươi mà chớ".

Hãy hạ mình xuống cầu xin Đức Mẹ thương cứu, chớ để mình ra cứng lòng…

(Theo sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu, Hiện tại xb, Sài gòn, 1969, bài 27: Tội trọng)

Nhất là bám chặt lấy Đức Mẹ, Người là Mẹ Thiên Chúa vừa quyền phép vừa nhân từ vô hạn. Cách bám lấy Đức Mẹ dễ nhất là:

2/ ĐỌC KINH MÂN CÔI siêng năng và tử tế.

3/ NĂNG DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM ĐỨC MẸ". (Lời dâng mình vắn tắt của Hội Đạo binh Đức Mẹ: "Lậy Nữ vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ"

Phần rỗi cao quý vô cùng như Chúa Giêsu nói: "Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn, nào có ích chi, lấy gì đổi lại cho cân" (Mt 16,26)

Chúa và Đức Mẹ muốn ta góp sức với các Ngài để cứu rỗi các linh hồn. Tại Fatima, ngày 15-8-1917, Đức Mẹ nói với 3 em nhỏ: "Hãy cầu nguyện thật nhiều và hy sinh cho tội nhân; nhiều linh sa hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và hy sinh cho họ".

Mời bạn góp tay làm Tác động Mến yêu này để cứu các linh hồn:

"GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn"

(ĐQ, CMC, Carthage, Lễ Các Thánh 2012, và CN đầu mùa Vọng ngày 2 tháng 12- 2012).


http://tailieuThanhMau.net
15 Tháng Bảy 20213:29 CH(Xem: 4503)
Bà bảo cô rằng : Tôi đang phải giam trong luyện ngục, tôi không phải chịu hình khổ nào cả, nhưng chưa được xem thấy mặt Đức Chúa Trời, mà nguyên sự ấy thôi đã đủ làm tôi đau đớn cay đắng hơn mọi hình khổ khác
10 Tháng Mười Một 201811:59 SA(Xem: 9480)
Giấc Mộng Chuyến Đi Hỏa Ngục
09 Tháng Mười Một 20188:34 SA(Xem: 5807)
Luyện Ngục vợ chồng LINH HỒN SỐNG BẬC VỢ CHỒNG VÀ LÀM CHA MẸ NÊN LƯU Ý:
09 Tháng Mười Một 20188:28 SA(Xem: 8490)
Xin Lễ - Đền Tội - Cầu Hồn cho người đã mất thế nào cho đúng ? - Bài giảng của Đức Cha Khảm
09 Tháng Mười Một 20188:22 SA(Xem: 8059)
Đức Cha Khảm giảng về Thị kiến Thiên Đàng - Luyện Ngục - Hỏa ngục
02 Tháng Mười Một 201812:58 CH(Xem: 7460)
Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. (Tv 90, 10)
02 Tháng Mười Một 201812:56 CH(Xem: 5497)
Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh làm Linh Mục Dòng Tên. Thân phụ của hai anh em này là Đại Úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ của Luxemburg. Ông rất sùng đạo, vẫn đi Lễ và rước Lễ hàng ngày. Khi nói chuyện với cha Stanislaus về thời thơ ấu của ngài, tôi nói: “Cha thật có phúc được nuôi dưỡng trong một gia đình Công Giáo đạo đức, đã có công cống hiến cho đời hai vị Linh Mục.”
31 Tháng Mười 20188:21 CH(Xem: 7030)
Audio Gio cua Me www.MeMaria.org
31 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4669)
Một đêm kia, một chị qua đời hai tháng trước đã hiện về với tôi. Tôi thấy chị trong một tình trạng thê thảm, toàn thân ngập trong những ngọn lửa, và bộ mặt méo dạng cách đau đớn. Việc này chỉ xẩy ra một lúc, và sau đó chị biến đi. Một cái rùng mình xuyên suốt Linh Hồn tôi và tôi không biết chị ấy đang chịu khổ hình trong Luyện Ngục hay Hoả Ngục.
31 Tháng Mười 20181:53 CH(Xem: 5809)
Nữ thánh Brigita cho ta biết Đức Trinh Nữ đã tâm sự với bà: Ngài là Mẹ của những kẻ đau khổ trong Luyện Ngục, và những lời cầu bầu của Ngài giải thoát cho họ.