Hội nhập
Ghi danh
9:26 CH
Thứ Ba
26
Tháng Chín
2023
22 Tháng Giêng 202311:20 CH(Xem: 176)
Mt5:14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
22 Tháng Giêng 202311:19 CH(Xem: 169)
Mt5.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
22 Tháng Giêng 202311:18 CH(Xem: 163)
Mt5.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
22 Tháng Giêng 202311:17 CH(Xem: 171)
Mt5.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
22 Tháng Giêng 202311:16 CH(Xem: 110)
Mt5.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
22 Tháng Giêng 202311:15 CH(Xem: 144)
Mt5.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
22 Tháng Giêng 202311:14 CH(Xem: 149)
Mt5.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
22 Tháng Giêng 202311:13 CH(Xem: 194)
Mt5.3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
22 Tháng Giêng 202311:12 CH(Xem: 163)
Mt5.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
22 Tháng Giêng 202311:10 CH(Xem: 119)
Mt4:4 Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.