Hội nhập
Ghi danh
8:57 SA
Thứ Tư
17
Tháng Bảy
2024

XIN Ở LẠI VỚI CON

12 Tháng Tám 20215:01 CH(Xem: 8667)
XIN Ở LẠI VỚI CON
Cha PioXin ở lại với con, lạy Chúa,
vì con cần có Chúa hiện diện để con khỏi quên Chúa.
Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,
vì con yếu đuối, 
con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã quỵ.
Không có Chúa, con đâu còn nồng nhiệt hăng say.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,
vì trời đã xế chiều và ngày đã sắp tàn, cuộc đời qua đi, vĩnh cửu đến gần.
Con cần được thêm sức mạnh, để khỏi ngừng lại dọc đường.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,
vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. Con không dám xin những ơn siêu phàm, chỉ xin ơn được Ngài hiện diện.

Xin ở lại với con,
vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa và không đòi phần thưởng nào khác, ngoài việc được yêu Chúa hơn. Amen.

Cha Piô