Hội nhập
Ghi danh
2:19 CH
Thứ Sáu
14
Tháng Sáu
2024

12 LỜI HỨA LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

10 Tháng Tư 202111:20 CH(Xem: 6120)
12 LỜI HỨA LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
 1. "Linh hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ được Lòng Thương Xót Cha ấp ủ trong suốt cuộc sống, và nhất là trong giờ chết." (NK 754)
 2. "Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, Cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc." (NK 1541)Long Chua thuong xot
 3. "Khi đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, Cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối ấy, không phải với tư cách Thẩm Phán chí công, nhưng là Đấng Cứu Độ nhân lành." (NK 1541)
 4. "Bất cứ ai đọc chuỗi kinh này sẽ nhận được Lòng Thương Xót bao la trong giờ lâm tử." (NK 687)
 5. "Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tội nhân như niềm trông cậy sau cùng cho ơn cứu rỗi. Một tội nhân dù chai đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của Cha. Cha áo ước toàn thể thế giới đều biết đến Lòng Thương Xót vô cùng của Cha." (NK 687)
 6. "Linh mục nào rao giảng về Lòng Thương Xót của Cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu; Cha sẽ xức dầu những lời của các ngài và đánh động tâm hồn những ai nghe lời các ngài rao giảng." (NK 1521)
 7. "Lời cầu làm thỏa lòng Cha nhất là lời cầu cho các tội nhân ăn năn hối cải. Ái nữ của Cha ơi, con hãy biết rằng lời cầu ấy luôn được Cha đoái nghe và chấp nhận." (NK 1397)
 8. "Vào lúc ba giờ chiều, con hãy khẩn nài Lòng Thương Xót của Cha, đặc biệt cho các tội nhân; chớ gì con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm mình vào cuộc Thương Khó, nhất là nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của Cha. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc Thương Khó của Cha mà kêu xin, Cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì..." (NK 1320 & 1572)
 9. "Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính Lòng Thương Xót Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt đời như mẹ hiền đối với con thơ, và đến giờ lâm tử của họ, Cha không phải là thẩm phán, nhưng là Đấng Cứu Chuộc đầy lân tuất với họ." (NK 1075)
 10. "Cha hứa rằng linh hồn nào tôn kính bức hình (bức hình Lòng Thương Xót) này sẽ không bị hư mất." (NK 48) ... "Hai luồng sáng này phát xuất từ Lòng Thương Xót dịu hiền sâu thẳm của Cha lúc Trái Tim thống khổ của Cha bị lưỡi đòng mở ra trên thập giá. Những luồng sáng này che chở các linh hồn cho khỏi cơn nghĩa nộ của Cha Cha." (NK 299)
 11. "Đại lễ kính Lòng Thương Xót của Cha phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của Cha. Cha mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Người nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt." (NK 699)
 12. "Nhờ chuỗi kinh, con sẽ có được mọi sự, nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý Cha." (NK 1731)