Tiếng Việt
Tổng Hội Hiệp Sỹ Fatima & Mân Côi
Kết quả cho "hành thật với chính mình thật khó biết bao! Đón nhận sự thật với trọn cả tâm hồn đòi phải trả giá. Sự thật bao giờ cũng đòi ta đ"