Hội nhập
Ghi danh
4:14 SA
Thứ Năm
18
Tháng Bảy
2024

SỰ ĐAU ĐỚN KHI ĐỀN TỘI NƠI LUYÊN NGỤC KHIẾN 1 GIỜ LÂU BẰNG 30 NĂM TRẦN GIAN

17 Tháng Giêng 202310:31 CH(Xem: 1470)
Thánh Vicentê có một em gái khô khan lắm, lại mê sự đời ăn mặc thiếu nết na, làm dáng quá lẽ. Chẳng may cô bị bệnh nặng và chết.
Trước khi chết cô đã xưng tội chịu lễ và chịu các phép sau hết rất sốt sáng. Cô chết được mấy ngày thì hiện về với thánh Vicentên đang khi Người làm lễ. Cả mình cô như một khối lửa cháy bầng bầng, cô kêu lên rằng :
- Ôi, anh ơi ! xin anh thương em cùng, em phải chịu lửa khốn nạn này cho đến tận thế, nhưng nếu anh thương làm lễ cho em thì em được giảm bớt hình phạt. Anh ơi ! xin anh thương em cùng.
Kêu những lời ấy xong thì biến đi. Thánh Vicentê thấy em chịu khốn cực như thế thì thương lắm, nên làm lễ cầu nguyện cho em ngay.
Người mới làm được 30 lễ thì thấy em được lên thiên đàng giữa các thiên thần sáng láng tốt lành.
Luyen_nguc_0
-------
*** Có một người dòng thánh Đaminh ốm liệt giường gần chết xin cùng thày cả nghĩa thiết làm cho một lễ ngay sau khi qua đời.
Khi thày dòng chết thì thày cả làm lễ ngay ; vừa làm xong còn đang cởi áo lễ thì thầy thày mới qua đời hiện về trách rằng :
- Cha đã hứa hễ tôi vừa tắt thở thì cha làm lễ cho tôi ngay, thế mà cha để tôi phải giam phạt trong lửa cháy rát rúa này hơn 30 năm, rồi mới làm lễ cho tôi.
Thày cả trả lời :
- Thày hãy còn nằm trên giường chưa liệm mà thày nói ở luyện ngục đã hơn 30 năm là làm sao.
Thày dòng nghe lời đó thì thưa rằng :
- Thương ôi ! cha hãy xét lửa cực nóng cực dữ ấy là dường nào, vì tôi mới ở trong lửa ấy có một giờ mà thôi mà lấy làm lâu dài tưởng như đã ở trong lửa ấy 30 năm rồi. Ôi cha ơi ! xin cha thương cứu lấy tôi cùng. Thày dòng nói những lời ấy đoạn thì biến đi.
TÍCH CÁC LINH HỒN