Hội nhập
Ghi danh
3:41 SA
Thứ Năm
18
Tháng Bảy
2024

CUỘC PHÁN XÉT CHUNG NGƯỜI LÀNH KẺ DỮ TRONG NGÀY THẾ MẠT.

29 Tháng Mười Một 20225:36 SA(Xem: 1734)
I. Ngày tận thế.
Ở thế trần, thật không còn ai bị xúc-phạm hơn Chúa Giêsu. Chúng ta còn kính nể một người thường dân hơn Chúa, vì nếu chúng ta sĩ-nhục họ, chúng ta còn sợ rằng, khi họ không còn chịu đựng được nữa, họ sẽ báo thù ta. Nhưng đối với Chúa, chúng ta tha hồ xúc-phạm đến Người: “Họ kể Thiên-Chúa Toàn-Năng như Ngài không thể làm được tí gì cả.” (Gióp 22:17).
ngay phan xetĐấng Cứu-Thế đã định một ngày, gọi là ngày Phán xét Chung (thường gọi là ngày của Thiên-Chúa) để Ngài tỏ cho thiên hạ biết Ngài chính là Đấng đầy uy-quyền, cao trọng, phép-tắc: “Chúa tỏ cho mọi loài biết khi Ngài xét xử.” (Thánh Vịnh 9:17)
Ngày tận thế chấm dứt mọi chức quyền, giàu-sang, phú-quý và mọi thú vui giả trá trần thế. Khi mọi người đã chết, kèn hiệu nổi lên và mọi người sống lại: “Trong nháy mắt, tiếng kèn cuối cùng nổi dậy, các kẻ chết sẽ sống lại không hư nát.” (1/ Cô-rin-tô 15 :52 )
II. Nỗi vui mừng của kẻ lành và cảnh khốn - cực cho kẻ dữ.
Sau tiếng kèn hiệu, các linh hồn người lành hân-hoan xuống kết-hợp với thể xác sáng láng của mình, vì cả hồn lẫn xác đã cố gắng làm tôi thờ phượng Chúa suốt cả cuộc sống nơi trần gian. Trái lại, hồn kẻ dữ cũng ra khỏi chốn địa-hình, kết-hợp với thân xác đen đủi của mình, vì chúng đã cùng phản nghịch với Chúa bao năm ở dương thế.
Cùng sống lại, nhưng giữa hồn xác người lành và hồn xác kẻ dữ khác nhau một trời một vực! Hồn xác người lành sáng-láng, tốt lành như mặt trời rạng đông: “Kẻ công-chính sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha họ.” (Mat-thêu 13 : 43)
Hạnh-phúc cho những ai biết hãm dẹp chẳng những các thú vui tội-lỗi của xác thịt, mà cả đến những thú vui chóng qua ở trần gian như các Thánh xưa đã làm. Thánh Phêrô Đệ Alcantara đã nói với Thánh Têrêxa: “Ôi, cuộc đền-tội hạnh-phúc biết bao, vì nó tạo cho ta quá nhiều vinh-quang!”
Bên cạnh đó, hồn xác các kẻ dữ sống lại đen-đủi, xấu-xa, gớm-ghiếc, vì cả hồn lẫn xác kẻ dữ đã cùng nhau phản lại Thiên-Chúa, Đấng đã bao phen tỏ lòng từ-bi đối với họ.
LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.
NgayphanxetLạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu-Chuộc con, Chúa sẽ là Đấng phán-xét con sau này. Xin Chúa thứ tha cho con trước khi ngày phán xét đến. “Xin Chúa đừng ngoảnh mặt lánh xa con.”
Hiện giờ Chúa là Người Cha nhân lành của con. Xin cha đoái nhận đứa con tội-lỗi này, đang sấp mình ăn-năn dưới chân Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ lại Máu Chúa đã đổ ra vì thương yêu con.
Lạy Chúa Giêsu, con muốn được người Cha yêu quý của con phán-xét con, như lời Thánh Tô-ma Đệ Vi-la-nô-va đã nói: “Tôi ước ao được cha tôi phán xét, vì Người đã chết cho tôi được sống, để tôi khỏi đoán-phạt, vì Người đã chịu đoán-phạt trên thánh-giá thay cho tôi.”
Thánh Phaolồ cũng không nói khác hơn: “Ai còn lên án họ? Đức Kitô đã chết vì chúng ta.” (Rô-ma 8:34 )
Lạy Cha, con yêu Cha. Từ nay về sau, con không bao giờ con dám rời xa Cha. Xin Cha quên đi các tội-lỗi con đã phạm, và ban cho con một tình yêu nóng cháy, để con luôn ca-rao lòng nhân-hậu của Cha. Để đền lại những lần con lỗi phạm đến Cha, con quyết yêu Cha nhiều hơn.
Xin Cha giúp con, vì không có ơn Cha giúp, con không làm được gì. Xin Cha giúp con bền-chí đến cùng, để ngày sau hết con ở trong số những người yêu Cha.
Lạy Mẹ Maria, là Nữ-Vương và là Đấng Bầu-chữa con, xin Mẹ giúp con ngay bây giờ, kẻo con hư mất đời đời. Mẹ luôn bầu-cử cho mọi người, xin Mẹ bầu-cử cho con, để con được hân-hạnh làm tôi tớ Mẹ.
Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri
(Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)