Hội nhập
Ghi danh
8:24 SA
Thứ Tư
17
Tháng Bảy
2024

KẺ ĐÃ DÂNG MÌNH CHO ĐỨC CHÚA TRỜI PHẢI PHẠT TRONG LUYỆN NGỤC THẾ NÀO ?

12 Tháng Tám 20214:50 CH(Xem: 3179)
KẺ ĐÃ DÂNG MÌNH CHO ĐỨC CHÚA TRỜI PHẢI PHẠT TRONG LUYỆN NGỤC THẾ NÀO ?
Người ta khi còn sống càng làm hư những ơn Đức Chúa Trời ban cho bao nhiêu, thì khi chết càng phải phạt nặng hơn bấy nhiêu.
Luyen ngucChính vì thế, những kẻ đã dâng mình cho Đức Chúa Trời cách riêng mà phải xuống luyện ngục thì bị phạt nặng hơn người khác nhiều phần.
Lại những kẻ ấy càng ở bậc cao hơn bao nhiêu càng phải phạt nặng nề và lâu năm hơn bấy nhiêu. Xưa Đức Chúa Trời đã cho bà thánh Phanxica quê thành Rôma xem thấy luyện ngục.
Bà nói rằng :
- Luyện ngục có ba tầng : Tầng trên giam phạt bổn đạo,
- Tầng giữa giam phạt những người ở trong nhà dòng Đức Chúa Trời và những kẻ có chức thánh chưa lên bậc Thày cả ;
- Còn tầng dưới hết thì giam phạt Thày cả, các Giám mục cùng các Đức Giáo Hoàng.
Vả lại, dù người ta có phải giam phạt cùng với nhau mặc lòng, nhưng hình khổ phải chịu có khác nhau, hơn kém tùy tội lỗi từng người.
Nhiều linh hồn ở luyện ngục hiện về cũng nói như bà thánh Phanxica vậy.
Tích các linh hồn