Hội nhập
Ghi danh
9:03 SA
Thứ Bảy
26
Tháng Mười Một
2022

ĐỪNG TRANH CÃI

12 Tháng Mười Một 20158:38 SA(Xem: 7066)danh nhau

Tranh cãi với khách hàng .....bạn thắng.....khách hàng đi mất !

Tranh cãi với đồng nghiệp....bạn thắng...đồng nghiệp xa dần !

Tranh cãi với người thân ....bạn thắng....tình thân biến mất !

Tranh cãi với bạn hữu....bạn thắng....bạn hữu dần xa !

Tranh cãi vợ/ chồng ....bạn thắng.... Tình cảm nhạt phai !

Tranh cãi......tranh cãi ......Tranh cãi....

Dù tranh cãi với bất kỳ ai.... Bạn thắng thì đã sao ? Bạn nghĩ rằng bạn đã thắng!

Nhưng thật ra bạn đã thua nặng và mất tất cả!