Hội nhập
Ghi danh
2:56 SA
Thứ Sáu
20
Tháng Năm
2022
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 10067)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 10659)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 28358)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,319,686,071,854,584,916

Web Email Friday, July 12, 2013 4:30 AM

13 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 12170)
Tối cao Pháp viện Mỹ chấp nhận Luật cho phép các cặp đồng tính được kết hôn như vợ chồng. Người ta lo ngại rồi đây ở Mỹ đạo lý suy đồi, đảo lộn, sẽ gây ra biết bao nhiêu tội dâm ô, gia đình tan nát...Đừng lo, hãy cầu nguyện với Đức Mẹ Mân Côi, thì Đức Mẹ sẽ đánh tan ngay. Hiện nay có nhiều dư luận chống đối Luật này. Đa số người ta ghét và khinh bỉ những cặp đồng tinh. Ở Francisco có tổ chức chống phá hôn nhân đồng tính. Do đó những cặp đồng tính không dám ra đường....vừa xấu hổ, vừa bi khinh bỉ. Hơn nữa có nhiều Tiểu Bang chống đối luật này. Đa số dân Mỹ có tôn giáo: Thiên Chúa Giáo, Tin lành, Chính thống Giáo, Do thái Giáo đều chống hôn nhân đồng tính. Chị Lucia nói:không có việc gì mà chúng ta không giải quyết được bằng Chuỗi Mân Côi . Vậy chúng ta hãy cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi thì Đức Mẹ sẽ cứu, sẽ đánh tan. Chế độ cộng sản Liên Xô mạnh như vậy, mà chỉ trong 1 ngày 1 đêm mà sụp đổ tan tành, không tốn 1 viên đạn. Đó là do sức mạnh của Kinh Mân Côi.
TH/MC
27 Tháng Mười Một 202112:33 CH(Xem: 684)
BỔ NHIỆM THƯ: Hiệp Sĩ Teresa Nhung Kim Hà Giữ nhiệm vụ: Phó Chủ Tịch Nội Vụ
27 Tháng Mười Một 202112:20 CH(Xem: 645)
BỔ NHIỆM THƯ: Hiệp Sĩ Anna Trương Thị Lài Ủy viên Mân Côi
13 Tháng Bảy 20213:48 CH(Xem: 2067)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ. -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại TP Las Vegas – Hoa Kỳ. -Chiếu nhu cầu bổ sung nhân sự. -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. Nay Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : Hiệp Sĩ MARIA TRÂM ANH NGUYỄN Giữ nhiệm vụ: THỦ QUỸ Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được bãi bỏ.