Hội nhập
Ghi danh
8:04 CH
Thứ Ba
6
Tháng Sáu
2023
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 12724)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 13109)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 30399)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Thông báo nhiều Linh Mục tham gia Tổng Hội Hiệp Sỹ _ Thông Báo 4/6/2013

07 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 12854)
hoimancoilogo-content
Trân trọng thông báo: Buổi sinh hoạt định ký của Khu Hội HS/ĐM/F Nam Cali, sẽ được tổ chức vào lúc 10:30 AM ngáy Chủ Nhật 14/4/2013, tại nhà Hiệp Sĩ Teresa Hùynh Uyên Yvonne, số 11631 Faye Ave, Garden Grove, CA 92840, phone 714-728-2804. Có thánh lễ, và xức dầu bệnh nhân. Có 2, 3 tân Hiẹp Sĩ Fatima được tận hiến. Kính mời qúy anh chị HS/F đến tham dự thật đông đủ. Xin nhớ mặc áo choàng HS/ĐM cho thêm phần sốt sắng. Ca đoàn Fatima do HS Mai Quỳnh điều khiển, sẽ hát phục vụ trong thánh lễ cho sốt sắng (tùy lựa chọn). Sau thánh lể cha Linh Hướng ban Bí Tích xứ dầu bệnh nhân. Tương lai sẽ có rất nhiều anh chị xin gia nhập TH/HS/F. Đợt này đã có 25 tân hiệp sĩ .Trong đó có 4 linh mục xin gia nhập

TH/HS/ĐM/F-

- Lộ trình đến địa điểm: Đi Magnolia North đến Orangewood, quẹo phải,qua Brookhurst gặp Faye, quẹo phải là gặp nhà chi Yvonne.

Chị Hội Trưởng thông báo cho các anh chị HS/F. TH/HS


~~~~~~~~~~~

From: Khoan Tran <thomasftm@yahoo.com>
20 Tháng Mười Hai 202112:41 CH(Xem: 4418)
Bà Cố Maria Vũ thị Qui đã được Chúa gọi về. Thánh Lễ sẽ được cha Tổng tuyên uý dâng lúc 12;00 (giờ Cali) ngày 25. 12.2021. tai New York. Xin các cha, các Phó tế, anh chị em trong hội MC hiệp ý cầu nguyện cho bà cố bằng chuỗi hạt MC ngay thì tốt hơn. Con : Simon Lê văn Trương
01 Tháng Mười Hai 202112:41 CH(Xem: 4360)
Xin quý hội viên cầu nguyện, lần hạt mân côi cho Linh Hồn Gioan Baotixita Ryan Đức Minh Đăng qua đời sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Con : Mr & Mrs Phuc " Cali "
27 Tháng Mười Một 202112:33 CH(Xem: 2524)
BỔ NHIỆM THƯ: Hiệp Sĩ Teresa Nhung Kim Hà Giữ nhiệm vụ: Phó Chủ Tịch Nội Vụ