Hội nhập
Ghi danh
5:53 CH
Thứ Năm
20
Tháng Sáu
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 15910)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16419)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32765)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Cao rao quyền phép Đức Mẹ Mân Côi

24 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 21445)
Sun, 12/23/12, Khoan Tran <thomasftm@yahoo.com>

Web Mân Côi của Đức Mẹ www.ducmefatimamancoi.org  mới chỉ thiết kế hơn tuần nay, mà đã có cả ngàn người truy cập. Có rất nhiều người ngoại quốc truy cập để lấy xuống các tài liệu bằng Anh Ngữ, để đọc và ký đơn xin gia nhập TH/MC. Phải, đây là 1 việc làm của Đức Mẹ, mới có kết qủa như vậy.
thanh_louis_de_montfort-contentThánh Grignion de Montfort đã nói : Đời người công giáo chỉ có 2 vần đề quan trong nhất. Đó là Thánh Thể, và chuỗi Mân Côi.

1-Thánh Thể thì bao trùm Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, và Lòng thương xót Chúa
2- Còn đối với Đức Mẹ, thì chuỗi hạt Mân Côi là quan trọng nhất với Đức Mẹ. Mỗi lần hiện ra bất cứ ở đâu, với bất cứ ai, Đức Mẹ đều khuyên bảo: các con hãy siêng năng lần chuỗi kính Đức Mẹ.

Đức Mẹ không bao giờ nói gì khác.Thánh Grignion de Montfort, mỗi lần đi giảng về kinh Mân Côi, Ngài thường đem theo chuỗi hạt Mân Côi. Nếu có bệnh nhân xin chữa bênh, thì thánh nhân để chuỗi hạt Mân Côi trên đầu bệnh nhân và cầu nguyện xin ơn chữa lành.
Bởi vậy, trong những lúc nguy nan, thiên tai xảy đến, thì không gì bằng chúng ta tin tưởng vào quyền phép cuả chuỗi hạt Mân Côi, để xin Đức Mẹ cứu thóat chúng ta. Đã có rất nhiều ơn lạ Đức Mẹ đã ban cho anh chị em chúng ta qua chuỗi hạt Mân Côi, mà chúng tôi không thể kể hết được.
Chỉ mới đây, 1 chị hội viên Mân Côi bị bệnh ung bướu ở óc, mà tin vào chuỗi hạt Mân Côi, mà được Đức Mẹ cứu thoát . Chính chúng tôi là nhân chứng vụ này. Đừng lo gì, sợ gì với những tin tức giật gân. Cứ bám lấy chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ. Đức Mẹ cũng đã nói: "Ở đâu có chuỗi hạt Mân Côi, là ở đó có Mẹ". Nếu chúng ta đeo chuỗi hạt Mân Côi hằng ngày, thì Đức Mẹ luôn ở cùng với chúng ta hằng ngày. Như vậy còn lo gì sợ gì ! 

TH/MC 


14 Tháng Mười Một 202212:41 CH(Xem: 5128)
Xin báo tin buồn cùng Cha , con trai của anh Chủ Tịch Tổng Hội Rất Thánh Mân Côi Hoa Kỳ và hiệp sĩ Fatima, cháu Phêrô Martino Lê Đại Bỉnh vừa qua đời ngày 5/11 Con : Như Mai
20 Tháng Mười Hai 202112:41 CH(Xem: 7518)
Bà Cố Maria Vũ thị Qui đã được Chúa gọi về. Thánh Lễ sẽ được cha Tổng tuyên uý dâng lúc 12;00 (giờ Cali) ngày 25. 12.2021. tai New York. Xin các cha, các Phó tế, anh chị em trong hội MC hiệp ý cầu nguyện cho bà cố bằng chuỗi hạt MC ngay thì tốt hơn. Con : Simon Lê văn Trương
01 Tháng Mười Hai 202112:41 CH(Xem: 7817)
Xin quý hội viên cầu nguyện, lần hạt mân côi cho Linh Hồn Gioan Baotixita Ryan Đức Minh Đăng qua đời sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Con : Mr & Mrs Phuc " Cali "