Hội nhập
Ghi danh
7:08 CH
Chủ Nhật
7
Tháng Ba
2021
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 7286)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 8061)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 26566)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,195,972

XIN THÔNG BÁO: HIỆP SĨ TÔMA AQUINO TRẦN KHẮC KHOAN

11 Tháng Giêng 201710:11 CH(Xem: 7822)
Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi và Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima

Bac KhoanXIN THÔNG BÁO:


HIỆP SĨ TÔMA AQUINO TRẦN KHẮC KHOAN

Chủ Tịch Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
Và Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima

Đã qua đời lúc 3:30 chiều ngày 10 tháng 1 năm 2017
tại bệnh viên Garden Grove, Nam California, USA.
Chương Trình thăm viếng, đọc kinh cầu nguyên
và an táng sẽ được thông báo sau khi có đủ chi tiết

Xin các Khu Hội Trưởng Thông Báo cho các Hội viên
lần hạt, cầu nguyện cho Bác Chủ Tịch
qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, được sớm
về hưởng nhan thánh Chúa.

Cáo Phó và Phân Ưu sẽ được gửi đến các Khu Hội sau

Hiệp sĩ Simon Lê Văn Trương
Phó Chủ Tịch, XLTV Chủ Tịch
26 Tháng Chín 20161:16 CH(Xem: 7046)
Vũ Thành an xin cùng cầu nguyện với tất cả ông bà anh chị em cho Bác Chủ Tịch sớm đựơc hồi phục.
25 Tháng Chín 20167:40 CH(Xem: 5204)
Tình trạng hiện tại của bác chủ tịch Thomas Trần Khắc Khoan đang rất nguy kịch. Xin quý vị cùng hợp ý cầu nguyện vào đúng 3 giờ chiều mai (theo giờ địa phương mỗi nơi) nếu những ai đã là Hiệp Sỹ, xin mặc áo vào khi cầu nguyện, đọc một chuỗi MC và chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót. Nếu quý vị nào đi làm thì có thể đọc vào ban chiều hay tối trước khi đi ngủ hợp ý với tất cả hv của hai THMC và TH Hiệp Sỹ Fatima. Chúng ta sẽ làm như vậy mỗi ngày cho đến khi Chúa gọi người cha tinh thần của chúng ta về với Ngài. Xin Thiên Chúa toàn năng và Mẹ Maria nhân lành ban nhiều ơn lành cho bác chủ tịch TH và cho chúng ta Trân trọng thông báo Simon Lê Văn Trương
18 Tháng Chín 20164:11 CH(Xem: 5037)
THÔNG CÁO Chủ Tịch Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi Kính gởi quý ông, bà, anh, chị, các khu hội trưởng THMC hiện nay có danh số là 268495 hv, đặt dưới quyền Ban Chấp Hành Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi gồm có: - Ông chủ tịch Thomas Trần Khắc Khoan - Phó chủ tịch thứ nhất: Ông Simon Lê Văn Trương - Phó chủ tịch thứ hai: Bà Maria B.S Trịnh Ngọc Phương, đặc tránh chương trình truyền bá Kinh MC tại các tiểu bang miền đông Hoa Kỳ - Phó chủ tịch thứ ba: Maria Nguyễn Thị Lệ Yến, đặc tránh Chương trình truyền bá Kinh MC tại nước VN
18 Tháng Chín 20164:09 CH(Xem: 4940)
Kính gởi quý ông, bà, anh, chị, các khu hội trưởng THMC hiện nay có danh số là 268495 hv, đặt dưới quyền Ban Chấp Hành Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi gồm có: - Ông chủ tịch Thomas Trần Khắc Khoan - Phó chủ tịch thứ nhất: Ông Simon Lê Văn Trương - Phó chủ tịch thứ hai: Bà Maria B.S Trịnh Ngọc Phương, đặc tránh trương trình truyền bá Kinh MC tại các tiểu bang miền đông Hoa Kỳ - Phó chủ tịch thứ ba: Maria Nguyễn Thị Lệ Yến, đặc tránh trương trình truyền bá Kinh MC tại nước VN
18 Tháng Chín 20164:06 CH(Xem: 4744)
Chủ Tịch Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima Kính gửi quý anh, chị Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima do Đức Giáo Hoàng PIO XII truyền cho thành lập liên đoàn chiến sỹ Fatima quốc tế, mục đích là tuyển mộ nhiều thanh thiếu niên hiệp sỹ gia nhập Liên Đoàn Chiến Sỹ Fatima Quốc Tế mục, và truyền bá Ba Mệnh Lệnh Fatima cho toàn thế giới Công Giáo năm 1951
03 Tháng Ba 201610:09 SA(Xem: 5224)
- Cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời trong tuần: - Anna Nguyễn thị Mi, h/v Mân Côi tại Mỹ Tho, VN - Phero Nguyễn văn Thành, h/v MC, San Jose, CA. - Juse Phan Vicent. Passadena, h/v MC ,CA - Cầu cho các h/v đã qua đời mà chưa kịp thông báo.
21 Tháng Mười Hai 20156:11 CH(Xem: 10710)
THÁNH ĐƯỜNG TẠI GIÁO PHẬN ORANGE ĐỂ XIN ƠN TOÀN XÁ NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
16 Tháng Mười Một 20159:25 SA(Xem: 11802)
18 Tháng Mười 201511:36 SA(Xem: 7449)
Đây cũng có thể là 1 hành động do ma qủy tạo nên. TH/MC yêu cầu tất cả các hội viên MC và các HS /MC đã tận hiến, tuyệt đối không được nghe theo, truyền bá cho nhóm này. Các anh chị nào đã tận hiến, mặc áo chòang HS, lợi dụng danh nghĩa TH/MC, mà truyền bá "Sứ Điệp từ trời," thì phải chấm dứt ngay. TH/MC