Hội nhập
Ghi danh
1:16 SA
Thứ Ba
22
Tháng Năm
2018
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 2006)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 2116)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 23355)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
877,195

Cầu nguyện cho các linh hồn Luyện Ngục _ Email 10/07/2016

08 Tháng Mười 20164:49 CH(Xem: 4036)
Thứ sáu 7/10/16
HoiMancoiLogoXin các anh chị hợp ý cùng LM/TU và TH/MC dâng thánh lễ Misa,  và hơn
273 ngàn chuỗi MC, cầu cho các linh hồn trong Luyện Ngục được sớm về
hưởng nhan thánh Chúa, nhờ qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Vì công nghiệp vô cùng ĐCG/KITO.
*** Xin cùng hợp ý cầu nguyện đặc biệt cách riêng cho bác chủ tịch, bác Khoan của TH được hồn xác an mạnh trong sự quan phòng của Mẹ Maria.***
 
- Cầu cho tất cả Tân Hiệp Sĩ khắp nơi sẽ được Tận Hiến trong ngày 9/10 sẽ được trao bằng danh hiệu Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi Huyền Nhiệm, được sốt sắng và thánh thiện, làm đẹp lòng Đức Mẹ.
- Cầu cho tất cả hội viên đang còn sống được nhiều ơn lành, và ơn soi sáng
- Cầu cho các h/v đã qua đời mà chưa kịp thông báo.
- Cầu cho tất cả linh hồn đang còn trong luyện ngục.
28 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 15237)
Xin các anh chị cầu nguyện cho khỏang 30 tân Hiệp Sĩ sẽ đưọc tuyên thệ tận hiến vào ngày 7/10/11, tại Saigon. Đã có 1 Hiệp Sĩ, mạnh thường quân ở Mỹ tặng cho các Hiệp Si VN, 20 chiếc áo choàng Hiệp sĩ. Tổng Hội xin cám ơn Hiệp sĩ này (xin dấu tên).
21 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 16895)
Đức GH Gioan Phaolo 2 sẽ đưọc phong Chân Phước vào ngày 1/5/11. Cũng là ngày đầu tháng hoa kinh Đức Mẹ. Không phải là vô tình, mà là hữu ý trùng vào ngày này. Cà đời ĐGH đã gắn liền với chuỗi Mân Côi. Ngàì đã ra Tông Thư Rosarium Virginis Mariae, đặt thêm 5 sự sáng vào chuỗi Mân Côi.
15 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 21168)
02 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 21906)
02 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 21596)
29 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 19967)
27 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 34766)
Trân Trọng Thông Báo Tân Hiệp Sĩ Alphonso Do Cong Bang , đã xin gia nhập THHSDM/F . Sau khi Anh đã tìm hiểu điều lệ nội quy và đã tự nguyện xin gia nhập THHSĐM/F khu hội Portland , Or Xin các anh chị HSĐM/F cầu nguyện cho Anh được dọn mình sốt sắng gia nhập THHSĐM/F để truyền bá 3 mệnh lệnh Fatima cho nhiều người khác.
18 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 33247)
16 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 18644)