Hội nhập
Ghi danh
10:01 SA
Thứ Sáu
29
Tháng Chín
2023
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 13518)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 13882)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 30936)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Cầu nguyện cho các linh hồn Luyện Ngục _ Emal 8/20/2015

20 Tháng Tám 201511:52 SA(Xem: 12074)
Thứ sáu  21/8/15.  Ông bà anh chị hợp ý với LM/TU và TH/MC dâng thánh
HoiMancoiLogolễ Misa và hơn 231 ngàn chuỗi MC cầu cho các linh hồn trong Luyện Ngục
được sớm hưởng nhan thánh Chúa. Vì công nghiệp vô củng ĐCG/KITO, chúa
chúng con.
-   Cầu cho các linh hồn hội viên đã qua đời mà chưa kịp thông báo
-   Cầu cho các KITO hữu ở Trung Đông đang bị khủng bố, được can đảm
chống trả   và được ơn bền vữnh đến cùng.

GƯƠNG CHỨNG NHÂN:   Ma qủy thường xuất hiện với cha thánh Joan
Vianney. Cho đến nỗi Ngài coi ma qủy như "bạn". Truyện kể rằng: Ngài
sai chúng nó  làm việc gì, chúng cũng  phải làm . Đến nỗi ma qủy nói
với Ngài:' Nếu Hội thành công giáo của các ông, mà có 3 linh mục như
Ông, thì nước chúng tôi  sẽ sụp đổ". Tất cả sự thành công của cha cha
thánh Joan Vanney, là do chuỗi hạt Mân Côi. Không còn nghi ngờ gỉ nữa,
chuỗi Mân Côi là sức mạnh vô biên của chúng ta. Với chuỗi MC. chúng ta
sẽ không còn cô đơn, thất vọng. Đức Mẹ đã nói:" Nơi nào có chuỗi MC là
có Mẹ"           TH/MC
20 Tháng Mười Hai 202112:41 CH(Xem: 5242)
Bà Cố Maria Vũ thị Qui đã được Chúa gọi về. Thánh Lễ sẽ được cha Tổng tuyên uý dâng lúc 12;00 (giờ Cali) ngày 25. 12.2021. tai New York. Xin các cha, các Phó tế, anh chị em trong hội MC hiệp ý cầu nguyện cho bà cố bằng chuỗi hạt MC ngay thì tốt hơn. Con : Simon Lê văn Trương
01 Tháng Mười Hai 202112:41 CH(Xem: 5276)
Xin quý hội viên cầu nguyện, lần hạt mân côi cho Linh Hồn Gioan Baotixita Ryan Đức Minh Đăng qua đời sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Con : Mr & Mrs Phuc " Cali "
27 Tháng Mười Một 202112:33 CH(Xem: 3032)
BỔ NHIỆM THƯ: Hiệp Sĩ Teresa Nhung Kim Hà Giữ nhiệm vụ: Phó Chủ Tịch Nội Vụ