Hội nhập
Ghi danh
12:51 CH
Chủ Nhật
16
Tháng Sáu
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 15888)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16397)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32726)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

LỜI CẢM TẠ : Chị gái Maria Nguyễn Thị Lệ Yến

30 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 22765)
LỜI CẢM TẠ
----------------- 

 hoimancoilogo-content Chúng con xin chân thành cảm tạ đến :
 - Quý Cha Chánh xứ và hai cha Phó xứ Bình triệu Fatima 
 - Quý Cha GĐốc, quý Cha Ủy viên, quý Cha phụ trách, quý Seur Giám Tỉnh, Phó Giám Tỉnh cùng quý Seur Dòng S. Don Bosco
 - Quý Cha và quý Seur Dòng Camelo
 - Quý Cha, quý Seur, quý HT Trung tâm Giáo lý Vương Cung Thánh Đường.
 - Quý Cha trong gia đình
 - Quý Thầy Dòng Gioan Thiên Chúa
 - Quý Seur Dòng Đức Mẹ đi viếng
 - Quý chị CĐ Tu hội Bác Ái Bình Triệu
 - Quý tu sĩ các Dòng tu đóng tại địa bàn Bình Triệu
 - Quý Anh Chị CTV Tỉnh Dòng S. Don Bosco VN
 - Quý Anh Chị HT, Hiệp sĩ và HV THMC
 - Anh Chị Ca đòan Cát Minh, CĐ Mông Triệu, CĐ Thiếu Nhi Bình Triệu
 - Bạn hữu thân thương xa gần và Anh Chị Em trong GXứ Bình Triệu
 - Cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc.

 Chúng con vô cùng cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã ban cho Phêrô có được nhiều lời cầu nguyện, thăm hỏi, sự an ủi, chăm sóc và động viên trong thời gian lâu dài đau bệnh qua tình yêu thương của Quý Cha, quý Seur, Bác CT THMC và tất cả quý Anh Chị Em.
 Chúng con chân thành tri ân sự ưu ái yêu thương, thăm viếng và tiễn đưa Phêrô đến nơi an nghỉ cuối cùng của Quý Cha, quý Seur cùng tòan thể quý vị.
 Trong khi tang gia bối rối chắc chắn có nhiều sơ xuất xin quý vị lượng tình tha thứ.
 Xin Thiên Chúa ban thưởng bội hậu muôn vàn hồng ân xuống cho tấm lòng quảng đại yêu thương của Quý Cha quý tu sĩ, Bác CT cùng tòan thể Anh Chị em.
 Tang gia chúng con đồng cảm tạ.

 Thay mặt đại gia đình :
 (Các anh, em trai , em gái và các cháu)
 Chị gái : Maria Nguyễn Thị Lệ Yến
 Vợ : Thérèsa Vũ Lê Hòang Giang
 Con trai và con gái
27 Tháng Mười Một 202112:33 CH(Xem: 4412)
BỔ NHIỆM THƯ: Hiệp Sĩ Teresa Nhung Kim Hà Giữ nhiệm vụ: Phó Chủ Tịch Nội Vụ
27 Tháng Mười Một 202112:20 CH(Xem: 4415)
BỔ NHIỆM THƯ: Hiệp Sĩ Anna Trương Thị Lài Ủy viên Mân Côi
13 Tháng Bảy 20213:48 CH(Xem: 7240)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ. -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại TP Las Vegas – Hoa Kỳ. -Chiếu nhu cầu bổ sung nhân sự. -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. Nay Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : Hiệp Sĩ MARIA TRÂM ANH NGUYỄN Giữ nhiệm vụ: THỦ QUỸ Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được bãi bỏ.