Hội nhập
Ghi danh
6:07 SA
Thứ Năm
30
Tháng Sáu
2022
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 10349)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 10938)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 28609)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
106,713

Xin ra tay cứu trợ

04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 14088)
Email: Nguyen Thi Le Yen

Trong lúc khó khăn này,
xin Quí ân nhân xa gần ray tay ứng cứu.
 
 
 
 
-------Original Message-------
 
From: Minh Duong
Date: 10/17/2013 9:07:51 AM
To: tamlinhvaodoi@gmail.com
Subject: Xin ra tay cứu trợ
 
Thưa quý ân nhân xa gần, liên tiếp chịu tác động của hai cơn bão số 8 và số 10 vừa qua, nay người dân Quảng Bình đang chịu mất mát lớn do cơn bão số 11.
Riêng giáo xứ chày, do mưa to trong hai ngàmien_trung-contenty vừa rồi, toàn giáo xứ đã chìm ngập trong biển nuóc. Đặc biệt giáo họ bàu sen hơn 400 gia đình cùng hai xóm Trằm và Mé 160 gia đình đang bị nước cô lập. Cuộc sống hết sức khó khăn. Nuóc trên rừng đổ về cùng với những cây lớn cuốn theo làm thiệt hại không thể nào tính hết. Đặc biệt 1 em bé 7 tuổi đã bị đồ trong nhà sập đè chết trong khi trèo tránh lũ.
Trong lúc khó khăn này, xin Quí ân nhân xa gần ray tay ứng cứu.


Mọi Liên lạc xin Liên hệ:
Linh mục Nguyễn Minh Dương,
Giáo xứ chày
Xã phúc Trạch, huyện bố Trạch, Quảng Bình.
Điện thoại 0912923221
25 Tháng Mười Hai 202110:46 SA(Xem: 987)
Tổng Hội MC kính chúc quý cha, quý Phó tế, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em một Giáng sinh đầy Ân sủng và Bình An .
20 Tháng Mười Hai 202112:41 CH(Xem: 1582)
Bà Cố Maria Vũ thị Qui đã được Chúa gọi về. Thánh Lễ sẽ được cha Tổng tuyên uý dâng lúc 12;00 (giờ Cali) ngày 25. 12.2021. tai New York. Xin các cha, các Phó tế, anh chị em trong hội MC hiệp ý cầu nguyện cho bà cố bằng chuỗi hạt MC ngay thì tốt hơn. Con : Simon Lê văn Trương
01 Tháng Mười Hai 202112:41 CH(Xem: 1300)
Xin quý hội viên cầu nguyện, lần hạt mân côi cho Linh Hồn Gioan Baotixita Ryan Đức Minh Đăng qua đời sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Con : Mr & Mrs Phuc " Cali "