Hội nhập
Ghi danh
9:01 CH
Thứ Sáu
24
Tháng Chín
2021
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 8445)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 9228)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 27248)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,247,782

SỰ VỤ VĂN THƯ _ Mặc áo choàng hiệp sĩ

16 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 21603)
SỰ VỤ VĂN THƯ
 Mặc áo choàng hiệp sĩ
Mặc dù đã 3 năm nahoimancoilogo-contenty, TH/HS/F đã luôn cầu nguyện, khuyến khích các anh chị đã tận hiến làm Hiệp sĩ Đức Mẹ, phải mặc áo choàng Hiệp Sĩ Đức Mẹ, mỗi khi đi sinh hoạt. Việc mặc áo choàng Đức Mẹ là 1 vinh dự, làm đẹp lòng Đức Mẹ biết bao! Có nhiều linh mục khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ, mặc dù các Ngài là Linh Mục, có áo riêng của Linh Mục, nhưng cũng tình nguyện xin mặc áo choàng Hiệp Sĩ của Đức Mẹ, như các cha Khải, dòng Chúa Cứu Thế, cha Đôn, cha Hiến Linh, cha Đức. Các Ngài không quản ngại mặc áo choàng HS Đức Mẹ, lấy đó là vinh dự, mà tại sao có nhiều anh chị em chúng ta lại từ chối việc mặc áo choàng Hiệp Sĩ Đức Mẹ.
Cũng đã có linh hồn Hiệp Sĩ Đức Mẹ, khi còn sống đã mặc áo chòang Hiệp Sỉ, sau khi qua đời đã hiện về cho biết : “Chị đã được về Thiên Đàng…”
Sau nhiều năm chờ đợi, để các Anh Chị suy nghĩ lại, nhưng vẫn không có sự thay đổi chuyển biến, nhất là nhiều anh chị Hiệp Sĩ ở Portland, mặc dù đã được Cha Sở khuyến khích.
Do đó, sau nhiều lần cầu nguyện, Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, bất đắc dĩ, phải quyết định như sau:
“ Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, tất cả các anh chị đã tận hiến cho Đức Mẹ khi gia nhập Tổng Hội Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima, đều bắt buộc phải mặc áo choàng Hiệp Sĩ Đức Mẹ, khi đi sinh hoạt. Anh chị nào nhất định từ chối không mặc áo choàng Hiệp sĩ, thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mặt Đức Mẹ”. 
Đã chịu trách nhiệm trước mặt Đức Mẹ, mà không tìm cách ăn năn sửa mình lại, thì cuộc sống cũng không được ổn định !
 
 TỔNG HỘI HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA

13 Tháng Bảy 20213:48 CH(Xem: 390)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ. -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại TP Las Vegas – Hoa Kỳ. -Chiếu nhu cầu bổ sung nhân sự. -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. Nay Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : Hiệp Sĩ MARIA TRÂM ANH NGUYỄN Giữ nhiệm vụ: THỦ QUỸ Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được bãi bỏ.
13 Tháng Bảy 20213:44 CH(Xem: 313)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ. -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại TP Las Vegas – Hoa Kỳ. -Chiếu nhu cầu bổ sung nhân sự. -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. Nay Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : Hiệp Sĩ MARIA DUNG NGUYỄN Giữ nhiệm vụ: HỘI TRƯỞNG Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được bãi bỏ.
12 Tháng Bảy 20217:20 CH(Xem: 349)