Hội nhập
Ghi danh
8:13 SA
Thứ Tư
17
Tháng Bảy
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16141)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16664)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32945)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Tân hiệp sĩ Mân Côi_ Thông Báo 4/9/2013

07 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 14385)
hoimancoilogo-content
Sent: Tuesday, April 9, 2013 1:15 AM
Subject: Tân hiệp sĩ Mân Côi
Hằng năm cứ đến ngày 13/5 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và ngày 7/10 lễ Đức Mẹ Mân Côi, sẽ có 1 số anh chị hội viên MC được tặng thưởng "danh hiệu Hiệp sĩ Đức Mẹ Mân Côi Huyền nhiêm".
Vậy ngay từ bây giờ, xin qúy anh chị Tổng Đoàn Trưởng, Ủy viên đặc trách truyền bá kinh MC, Các anh chi Hội Trưởng, báo cáo danh sách những hội viên xứng đáng được tặng thưởng , được tận hiến , được mặc áo choàng Hiệp Sĩ. Theo tiêu chuẩn dười đây:
1- Đã gia nhập Hội Mân Côi ít nhất là 2 năm tròn.
2- Có công tác tích cực truyền bá kinh Mân Côi cho nhiều người khác
3- Hiện đang là Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi, tại điạ phương
4- Có cuôc sống tương đối tốt lành, không mang tiếng xấu ở địa phương.
5- Tuổi từ 21 trở nên
6- Không ngăn trở phép hôn phối
7- Áo choàng HS/ĐM sẽ được tự may lấy nếu có khả năng, hoặc đặt ở TH/MC. ($42 ở Mỹ, $11.50 ở VN)
 Xin Đức Mẹ ban muôn vàn ơn lành cho qúy anh chị. Như Đức Mẹ đã nói với vị thụ khải:
" Mẹ ước muốn các con tận hiến cho Mẹ, và mặc áo choàng Vô Nhiễm của Mẹ" 
 
Danh sách sẽ được gửi cho Tông Hội trước ngày 30/4/2013 để Tông Hội chuẩn bị cho in bắng cấp Tuyên Thê Tận Hiến. Cám ơn TH/MC


~~~~~~~~~~~

From: Khoan Tran <thomasftm@yahoo.com>
10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 1988)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3614)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3814)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương