Hội nhập
Ghi danh
4:05 SA
Thứ Năm
18
Tháng Bảy
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16147)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16667)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32946)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Bí tích Thánh Thể

17 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 22587)
On Tue, 1/22/13, Khoan Tran <thomasftm@yahoo.com> wrote:
From: Khoan Tran <thomasftm@yahoo.com>Bí tích Thánh Thể rất quan trọng. Thánh Louis Montfort đả nói: " Đời ngưòi công giáo chỉ có 2 vấn đề quan trọng nhất: Đó là "Thánh Thể, và chuỗi hạt Mân Côi". Cái triết lý quan trong nhất trong Bí Tích Thánh Thể là: "Chuyển bảnThể" (TRANSSUPTANTIATION)
SỰ BIẾN CHUYỂN TỪ BẢN Tbi_tich_thanh_the-contentHỂ NÀY SANG BẢN THỂ KHÁC TỨC LÀ : BẢN THỂ BÁNH MIẾN THÀNH BẢN THỂ CHÚA GIÊSU.

Giáo dân không hiểu nguyện tắc này, cho nên coi thường Bí Tích Thánh Thể, và không tin mấy ĐCG ngự trong Bí Tích Thánh Thể.
Khi nói đế Bí Tích Thánh Thể là có nói đến Thánh Tâm Chúa Giêsu trong đó rồi, nói đến lòng thuơng xốt Chúa cũng trong ấy rồi.

Vấn đề thứ 2 là chuỗi hạt Mân Côi. Đối với Đức Mẹ, chuỗi Mân Côi là quan trọng nhất. Bất cứ ở đâu, với bất cứ ai, khi hiện ra ,Đức Mẹ đều khuyên bảo: các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi. Ngày nay người ta sai lầm cho rằng: Chuỗi Mân Côi lạc hậu rồi, chỉ dành cho các ông bà già đọc trước khi chết. Có nhiều nam nữ tu sĩ cũng quan niệm như vậy. Cho nên rất thờ ơ với tràng hạt Mân Côi !

Chúng Tôi chỉ ước áo cho mọi người công giáo , kể cả nam nữ tu sĩ biết rõ sự kiện này mà gia nhập TH/MC.
10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 2002)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3616)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3816)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương