Hội nhập
Ghi danh
10:25 SA
Thứ Hai
14
Tháng Sáu
2021
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 7844)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 8669)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 26881)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,221,220

Cao rao quyền phép Đức Mẹ Mân Côi

24 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 16042)
Sun, 12/23/12, Khoan Tran <thomasftm@yahoo.com>

Web Mân Côi của Đức Mẹ www.ducmefatimamancoi.org  mới chỉ thiết kế hơn tuần nay, mà đã có cả ngàn người truy cập. Có rất nhiều người ngoại quốc truy cập để lấy xuống các tài liệu bằng Anh Ngữ, để đọc và ký đơn xin gia nhập TH/MC. Phải, đây là 1 việc làm của Đức Mẹ, mới có kết qủa như vậy.
thanh_louis_de_montfort-contentThánh Grignion de Montfort đã nói : Đời người công giáo chỉ có 2 vần đề quan trong nhất. Đó là Thánh Thể, và chuỗi Mân Côi.

1-Thánh Thể thì bao trùm Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, và Lòng thương xót Chúa
2- Còn đối với Đức Mẹ, thì chuỗi hạt Mân Côi là quan trọng nhất với Đức Mẹ. Mỗi lần hiện ra bất cứ ở đâu, với bất cứ ai, Đức Mẹ đều khuyên bảo: các con hãy siêng năng lần chuỗi kính Đức Mẹ.

Đức Mẹ không bao giờ nói gì khác.Thánh Grignion de Montfort, mỗi lần đi giảng về kinh Mân Côi, Ngài thường đem theo chuỗi hạt Mân Côi. Nếu có bệnh nhân xin chữa bênh, thì thánh nhân để chuỗi hạt Mân Côi trên đầu bệnh nhân và cầu nguyện xin ơn chữa lành.
Bởi vậy, trong những lúc nguy nan, thiên tai xảy đến, thì không gì bằng chúng ta tin tưởng vào quyền phép cuả chuỗi hạt Mân Côi, để xin Đức Mẹ cứu thóat chúng ta. Đã có rất nhiều ơn lạ Đức Mẹ đã ban cho anh chị em chúng ta qua chuỗi hạt Mân Côi, mà chúng tôi không thể kể hết được.
Chỉ mới đây, 1 chị hội viên Mân Côi bị bệnh ung bướu ở óc, mà tin vào chuỗi hạt Mân Côi, mà được Đức Mẹ cứu thoát . Chính chúng tôi là nhân chứng vụ này. Đừng lo gì, sợ gì với những tin tức giật gân. Cứ bám lấy chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ. Đức Mẹ cũng đã nói: "Ở đâu có chuỗi hạt Mân Côi, là ở đó có Mẹ". Nếu chúng ta đeo chuỗi hạt Mân Côi hằng ngày, thì Đức Mẹ luôn ở cùng với chúng ta hằng ngày. Như vậy còn lo gì sợ gì ! 

TH/MC 


01 Tháng Năm 202110:38 CH(Xem: 340)
Chúng ta không có vũ khí hay sức mạnh thế trần nào để chống lại, ngoài lời cầu nguyện cùng đấng Tạo Dựng. Chỉ có Ngài mới chiến thắng ma quỷ, chiến thắng thế gian, chiến thắng sự chết, sự dữ.Đã có câu: “ Thiên Chúa điều khiển vũ trụ” nhưng “Lời cầu nguyện điều khiển Thiên Chúa” hay nói cho có sự kính trọng là: “Lời cầu nguyện có thể thay đổi ý định của Thiên Chúa.Thật vậy, ta có thể bắt chước Mai Sen cầu nguyện cùng Thiên Chúa qua sách xuất hành
12 Tháng Tư 20212:58 CH(Xem: 1170)
Hằng Có Đời Đời : Alpha và Omega. Omega thì hiểu được là vô cùng tận (tương lai) còn Alpha thì có chút rắc rối, cũng là vô cùng tận (nhưng là quá khứ). Hơi khó hiểu nhưng trong toán học, chúng ta đã chấp nhận : Tại các trường Trung học, giáo sư toán vẽ một đường thẳng, chấm một điểm o trên đó và bảo là hiện tại. Từ điểm hiện tại lui về bên trái thật xa, ông vẽ một dấu hiệu và viết thêm dấu - và bảo là vô cực âm. (hình 1) Từ điểm hiện tại tiến về bên phải thật xa, ông cũng vẽ một dấu hiêu như thế rồi thêm dấu cộng và bảo là vô cực dương… (Hình 1 ) Ta đã ghi nhớ và chấp nhận.
31 Tháng Ba 20216:28 SA(Xem: 405)
ƠN ĐẠI XÁ TRONG TUẦN THÁNH ✝️ Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina ) do Đức Thánh Cha Phaolo VI ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967 và Cẩm Nang Về Các Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) ấn bản thứ tư năm 1999, các việc làm vào những dịp sau đây trong Tuần Thánh được hưởng nhận các ơn Đại Xá Hội Thánh rộng ban cho các tín hữu như sau :