Hội nhập
Ghi danh
12:28 CH
Thứ Hai
14
Tháng Sáu
2021
Kính chào Đấng Gìn giữ Đấng Cứu Thế. Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria.
Lạy Cha, xin ban phép lành đặc biệt cho các Thiên Thần bản mệnh của chúng con để các Ngài chữa lành, bảo vệ, hướng dẫn và khuyến khích chúng con trong mọi lãnh vực mà chúng con cần. Xin Cha ban ơn chữa lành cho chúng con ngay trong lúc này và xin tiếp tục chữa lành chúng con mãi mãi.áu Thánh trong sạch của Chúa Giêsu để rửa sạch dòng máu trong gia tộc con. Lạy Cha, xin Cha gửi các thiên thần bản mệnh đến che chở chúng con và xin gửi Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaen, Đấng luôn chữa lành, tới để hiệp cùng Cha chữa lành cho toàn thể chúng con, ngay cả sự tàn tật bẩm sinh. Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha như một trẻ thơ cần được Cha nâng đỡ. Con có những nhu cầu về bệnh tật thể xác, tình cảm, tâm linh, và tương quan xã hội. Đa số những vấn đề mà con đang có là do sự thất bại của con, sự bất cẩn và tội lỗi của con. Vì thế, con nài xin Cha tha thứ cho tất cả tội l
Lạy Cha rất nhân từ Trong những ngày đầu xuân, gia đình chúng con đến đây sấp mình trước tôn nhan Cha. Cãm tạ Cha đã ban cho chúng con một năm qua với biết bao hồng ân kỳ diệu, và với tình thương săn sóc vỗ về. Tạ ơn Cha đã không bao giờ bỏ rơi chúng con, và cho chúng con biết đứng lên sao mỗi lần vấp ngã. Chúng con xin Cha ban ơn bình an trong năm mới.
Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con. Nơi Ngài Tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.
Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn. Xin bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen
Chúng con cũng nguyện xin Chúa Giêsu hãy ban cho chúng con các Thiên Thần để trợ giúp chúng con trong cuộc chiến hằng ngày chống lại ma quỷ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng mạng sống chúng con trong tay Chúa. Chúng con ước muốn phục vụ Ngài và sống cho Ngài. Xin Chúa xức dầu trên chúng con để chúng con luôn sống theo Thánh ý Ngài, mở rộng Vương Quốc Chúa và làm rạng Danh Ngài. Xin cho chúng con luôn nhận thức rằng Ngài là sức mạnh và là niềm vui của chúng con. Xin cho tâm hồn và miệng lưỡi chúng con luôn ngợi khen và cảm tạ Ngài.
Lạy Ơn Rất Thánh Đồng Trinh Maria là quan thầy họ Áo Đức Bà. Chúng con dốc lòng vào họ Áo Đức Bà và mặc Áo Đức Ba trong mình mọi ngày cho đến trọn đời, hoặc khi chúng con phải sự gì khốn khó thì chúng con sẽ cậy có Áo Đức Bà phù hộ cùng thêm sức mà cứu chữa lấy chúng con cho khỏi. Mà đến giờ chết khi Đức Bà thấy áo Thánh ấy ở nơi mình chúng con thì xin Đức Bà nhận lấy chúng con làm con cái Đức Bà mà đưa chúng con về Thiên Đàng chầu chực Đức Chúa Trời Ba Ngôi cùng Rất Thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.
Xin Cha in sâu trong tâm trí con Hình Ảnh của Cha để đốt cháy lòng con yêu mến Cha, hầu con được xứng đáng hưởng Thánh Nhan Cha trên Thiên Quốc. Amen.
Hỡi các linh hồn thánh thiện trong luyện ngục, các ngài có nuối tiếc điều gì về thế giới mà các ngài vừa từ giã không?
1. Bác Ái Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa. 2. Vui Vẻ Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa. 3. Bình An Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái. 4. Kiên Nhẫn Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên. 5. Nhân Từ Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người. 6. Hòa Nhã Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm. 7. Nhẫn Nại Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài. 8. Hiền Lành Kìm hãm nóng giận. 9. Tin Tưởng Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người. 10. Nhã Nhặn Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài. 11. Tiết Độ Chế ngự những dục vọng. 12. Trong Sạch Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,221,228

The 59 Promises of Mary

07 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 14154)
*According to a DeGree of the Congregation for the Doctrine of The Faith, approved by HHPope Paul Vl (14th Oct 1966) articles 1399 & 2318 of Canon Law were abrogated.Thus no imprimatur is required for publishing Divine Revelations, Prophecies or Miracles. Given to Genevieve in The USA The 59 Promises of Mary on May 24-31 1982.AD "I PROMISE THAT":

1. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL LEAD TO MY SON
2. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL AID IN ALL THEIR UNDERTAKINGS. chuoi_mk
3. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL LEARN TO LOVE THE WORD AND THE WORD WILL SET THEM FREE. THEY WILL NO LONGER BE HELD IN BONDAGE.
4. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL LOVE MY SON MORE AND MORE.
5. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEPER AWARENESS OF MY SON IN THEIR DAILY LIVES.
6. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP DESIRE TO DRESS DECENTLY SO AS NOT TO LOSE THE VIRTUE OF MODESTY.
7. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL GROW IN THE VIRTUE OF CHASTITY.
8. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEPER AWARENESS OF THEIR SINS AND WILL SINCERELY TRY TO AMMEND THEIR LIVES.
9. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP DESIRE TO SPREAD THE FATIMA MESSAGE.
10. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL SHOWER WITH THE GRACES OF WHICH I AM THE MEDIATRIX.
11. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE PEACE IN THEIR DAILY LIVES.
12. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE FILLED WITH A DEEP DESIRE TO PRAY IT AND MEDITATE UPON THE MYSTERIES.
13. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE COMFORTED IN TIMES OF SORROW.
14. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE GRANTED THE POWER TO MAKE WISE DECISIONS THROUGH THE HOLY GHOST.
15. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL GIVE A DEEP DESIRE TO WEAR THE BROWN SCAPULAR OF MOUNT CARMEL.
16. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL VENERATE MY IMMACULATE HEART AND THE SACRED HEART OF MY SON, JESUS.
17. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL NO LONGER TAKE GOD'S NAME IN VAIN. THIS IS DONE SO OFTEN EVERY DAY.
18. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP COMPASSION FOR CHRIST CRUCIFIED AND WILL GROW IN LOVE FOR HIM.
19. MANY WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE CURED OF PHYSICAL, MENTAL AND EMOTIONAL ILLNESSES; SO BRING IT TO THE ILL AND DYING.
20. MANY WHO HAVE NEVER WORN A ROSARY ON THEIR NECKS WILL HAVE A DEEP DESIRE TO DO SO WITH THIS KNOTTED CORD OF LOVE, AND YOU WILL NOTICE THAT MANY WILL DO SO IMMEDIATELY WHEN GIVEN ONE, EVEN IF THEY ARE NOT AWARE THAT THIS IS MY MAIN PLAN FOR THIS KNOTTED ROSARY.
21. FAMILIES WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE PEACE IN THEIR HOMES.
22. ALONG WITH THE BROWN SCAPULAR OF MOUNT CARMEL, THIS ROSARY WILL BE THE GREATEST MEANS TO FIGHT satan and his army.
23. WHEN THIS ROSARY IS BROUGHT INTO A HOME WHERE FAMILY MEMBERS HAVE NOT BEEN TO CONFESSION AND COMMUNION AS THEY SHOULD, THEY WILL RETURN TO THESE SACRAMENTS EVEN IF THEY HAVE NOT DONE SO IN MANY YEARS.
24. WHEN THIS ROSARY IS BROUGHT INTO A HOME, THE ONES IN THAT HOME WILL START ATTENDING MASS FAITHFULLY, EVEN IF THEY HAVE NOT DONE SO IN MANY YEARS.
25. THE HUSBAND AND WIFE WHO FAITHFULLY WEAR AND PRAY THIS ROSARY WILL STAY TOGETHER. THE SACRAMENT OF MATRIMONY HAS BECOME A FARCE.
26. CHILDREN WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP LOVE FOR ME AND I WILL LEAD EACH ONE TO MY BELOVED SON.
27. I WILL GIVE MY SPECIAL PROTECTION TO THE CHILDREN OF ALL MOTHERS WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY.
28. WHEN THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY IS PRAYED IN A GROUP, I WILL SHOWER EACH MEMBER WITH SPECIAL GRACES AND GRANT WHATEVER THEY ASK, PROVIDED IT IS GOOD FOR THEIR STATE IN LIFE.
29. WHEN THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY IS PRAYED AT A FAMILY GATHERING, EVEN IF THERE IS GREAT DISCORD IN THAT FAMILY, PEACE WILL BE GRANTED. IT IS BECAUSE FAMILIES DO NOT PRAY TOGETHER ANYMORE.
30. I WILL BRING ALL WAYWARD CHILDREN OF PARENTS WHO FAITHFULLY WEAR AND RECITE THIS ROSARY BACK TO GOD.
31. ALL BREAD WINNERS (OF FAMILIES) WHO FAITHFULLY WEAR AND RECITE THIS ROSARY WILL BE BLESSED IN ABUNDANCE IN THEIR WORK.
32. ALL WHO FAITHFULLY PRAY THIS ROSARY IN FRONT OF A PILGRIM VIRGIN OF FATIMA STATUE, I WILL SHOWER WITH SPECIAL GRACES.
33. WHEN SOMEONE FAITHFULLY WEARS THIS ROSARY AND MEDITATES ON THE CRUCIFIXION OF MY SON, I WILL FILL THAT PERSON WITH A GREAT LOVE FOR HIS NEIGHBOUR.
34. ALL WHO FAITHFULLY SERVE ME BY THE RECITATION OF THIS ROSARY WILL RECEIVE SIGNAL GRACES.
35. THE SOULS WHICH RECOMMEND THEMSELVES TO ME BY THE RECITATION OF THIS ROSARY SHALL NOT PERISH.
36. WHOSOEVER SHALL RECITE THIS ROSARY DEVOUTLY, APPLYING HIMSELF TO THE CONSIDERATION OF IT'S SACRED MYSTERIES, SHALL NEVER BE CONQUERED BY MISFORTUNE. GOD WILL CHASTISE HIM IN HIS JUSTICE; HE SHALL NOT PERISH BY AN UNPROVIDED DEATH; IF HE BE JUST, HE SHALL REMAIN IN THE GRACE OF GOD AND BECOME WORTHY OF ETERNAL LIFE.
37. WHOEVER SHALL HAVE A TRUE DEVOTION FOR THIS ROSARY SHALL NOT PERISH.
38. THOSE WHO FAITHFULLY RECITE THIS ROSARY SHALL HAVE DURING THEIR LIFE AND AT THEIR DEATH THE LIGHT OF GOD AND THE PLENITUDE OF HIS GRACES; AT THE MOMENT OF DEATH THEY SHALL PARTICIPATE IN THE MERITS OF THE SAINTS IN PARADISE.
39. I SHALL DELIVER FROM PURGATORY THOSE WHO HAVE BEEN DEVOTED TO THIS ROSARY. 40. THE FAITHFUL CHILDREN OF THIS ROSARY SHALL MERIT A HIGH DEGREE OF GLORY IN HEAVEN. 41. YOU SHALL GREATLY PLEASE THE FATHER BY SPREADING DEVOTION TO THIS ROSARY FOR IT WILL CAUSE GOOD WORKS TO FLOURISH; IT WILL OBTAIN FOR SOULS THE ABUNDANT MERCY OF GOD; IT WILL WITHDRAW THE HEARTS OF MEN FROM THE LOVE OF THE WORLD AND ITS VANITIES, AND WILL LIFT THEM TO DESIRE ETERNAL THINGS.
42. I HAVE OBTAINED FROM MY DIVINE SON THAT ALL THE ADVOCATES OF THIS ROSARY SHALL HAVE FOR INTERCESSORS THE ENTIRE CELESTIAL COURT DURING THEIR LIFE AND AT THE HOUR OF DEATH.
43. ALL WHO RECITE THIS ROSARY ARE MY CHILDREN, AND BROTHERS AND SISTERS OF MY ONLY SON, JESUS CHRIST.
44. ALL FATHERS AND MOTHERS WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE HONOURED BY THEIR CHILDREN.
45. I WILL GRANT THE GRACE TO ALL MOTHERS WHO PROMOTE DEVOTION TO THIS ROSARY, TO RAISE THEIR DAUGHTERS IN LOVING ACCORDANCE WITH MYSELF, THE MOTHER OF GOD.
46. I WILL GRANT THE GRACE TO ALL FATHERS WHO PROMOTE DEVOTION TO THIS ROSARY TO RAISE THEIR SONS IN LOVING ACCORDANCE WITH JESUS, SON OF GOD.
47. SPECIAL MERITS WILL BE GRANTED TO ALL WHO KISS THE GOLD CROSS ON THE END OF THIS ROSARY.
48. SPECIAL MERITS WILL BE GRANTED TO ALL WHO SAY THE WORD, JESUS,WHILE LOOKING ON THE GOLD CROSS ON THE END OF THIS ROSARY.
49. I WILL PROTECT AND SHOWER WITH SPECIAL BLESSINGS ALL YOUNG CHILDREN WHO WEAR THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY.
50. IT IS THROUGH THIS ROSARY AND THE BROWN SCAPULAR THAT I WILL SAVE THE WORLD.
51. ANYONE WHO LOVES THIS ROSARY WILL ALWAYS BE UNDER MY MANTLE.
52. JUST AS I WAS CHOSEN FOR SO GREAT A PART IN THE FIRST COMING OF CHRIST, GOD HAS CHOSEN ME AND I PROMISE I WILL TAKE THIS GREAT PART IN HIS SECOND COMING.
53. WHEN ENOUGH PEOPLE PRAY THIS ROSARY, RUSSIA WILL BE CONVERTED AND THERE WILL BE PEACE.
54. JUST AS GOD SO LOVED THE WORLD THEN, THAT HE GAVE HIS ONLY BEGOTTEN SON, HE SO LOVES THE WORLD NOW THAT THROUGH THE KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY HE WISHES NOT EVEN ONE OF HIS CHILDREN TO PERISH. 55. I AM GRANTING THE TITLE "BLUE BERET" TO THE ORGANIZATION THAT SPREADS DEVOTION TO THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY.
56. ALL WOMEN WHO MAKE THESE KNOTTED CORDS OF LOVE AND SPREAD THEIR DEVOTION WILL BE KNOWN AS "HANDMAIDS OF MARY".
57. ALL MEN WHO MAKE THESE KNOTTED CORDS OF LOVE AND SPREAD THEIR DEVOTION WILL BE KNOWN AS "SERVANTS OF MARY".
58. I WILL GIVE YOU INSTRUCTIONS OF THE "BLUE BERET" WHICH WILL BE WORN BY MEMBERS OF THIS ORGANIZATION.
59. DEVOTION TO THIS SMALL ROSARY(KOTTED CORD OF LOVE) WILL SPREAD FASTER THAN DEVOTION TO ANY ONE SACRAMENTAL SINCE THE BEGINNING OF CHRISTIANITY.
CAN BE MADE BY HAND WITH STRING OR CORD OF ANY COLOUR. LEAVING A GAP OF ABOUT 17 INCHES, TIE TEN KNOTS EVENLY SPACED WITH A DOUBLE KNOT FOR THE "OUR FATHER". REPEAT FOR THE 5 DECADES. ALIGNING THE LAST KNOT ON EITHER END, TIE 6 KNOTS WITH THE DOUBLE CORD AND ADD A GOLDEN CRUCIFIX.
14 Tháng Sáu 201912:00 SA(Xem: 3856)
Đức Mẹ đã hứa với thánh Đominico ban 15 ơn đặc biệt cho những ai mộ mến lần chuỗi Mân Côi, và tham gia các hội Mân Côi. Trong 15 điều hứa của Đức Mẹ, có 1 điều rất quan trọng: “ Ta sẽ giải thoát khỏi lửa luyện tội tức khắc cho những ai khi còn sống đã năng lần chuỗi Mân Côi sốt sắng, và truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho người khác.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 8669)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
30 Tháng Ba 20177:11 CH(Xem: 2957)
Thủ Bản Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi ~ 2019
07 Tháng Ba 20179:00 CH(Xem: 7169)
Đaminh xác tín rằng: Lời giảng dạy phải đi đôi với cuộc sống. Vì thế, ngài đã lập một hội dòng, quy tụ các tu sĩ sống khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm để có thể rao giảng, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống của mình. Chính Đaminh đã là người đầu tiên làm gương về nếp sống ấy bằng cách đi chân không, ngủ dưới đất, ăn chay và sống bằng của bố thí.
10 Tháng Giêng 201710:21 CH(Xem: 5521)
Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi là một tổ chức rất cao trọng quảng bá về Mầu nhiệm Mân Côi, về những ơn lành được Chúa ban cho nhờ việc gia nhập Hội Mân Côi để cùng cầu nguyện hiệp thông bằng việc lần Chuỗi Mân Côi.
07 Tháng Mười Hai 201612:18 CH(Xem: 14261)
1. GIỜ ÂN HUỆ bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa, ngày 8 tháng 12 hàng năm. Đó là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và đó là Giờ Ân Huệ. 2. Nếu không đến được Nhà Thờ thì hãy cầu nguyện ở nhà nhưng đừng nghe điện thoại hay mở cửa đón tiếp ai. Hãy tịnh hiệp với Chúa Giêsu trong Giờ Duc Me hoa hongÂn Huệ này. 3. Quỳ cầu nguyện Thánh Vịnh 51 ba lần với hai cánh tay giang ra. 4. Sau đó, hãy cầu nguyện trong thinh lặng với Chúa để suy niệm về Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu KiTô. Có thể đọc Kinh Mân Côi, cầu nguyện ca ngợi Chúa và đọc các Thánh Vịnh khác. 5. Xin hãy thông báo cho nhiều người được biết. 6. Hãy cầu nguyện cho tổ quốc trong Giờ Ân Huệ này.
07 Tháng Mười Hai 201612:00 CH(Xem: 7492)
Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, người độc nhất vô nhị khi bước vào cuộc đời trần thế nầy, không phải như tất cả chúng ta, là nạn nhân của tội nặng tổ tông truyền; không phải như chúng ta, là nạn nhân mang án lệnh phải chết trên vừng trán công khai; không phải như chúng ta, là nạn nhân bị dìm mình trong vũng bùn nhơ của các tình tư dục; không phải như chúng ta, là nạn nhân bị vây hãm bởi mọi mùi xú uế của bảy mối tội đầu. Nhưng…, khi bắt đầu vào đời, trong ngay tích tắc đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ, Người Nữ Do Thái thành Nadarét nầy đã được trang hoàng rực rỡ bằng muôn vạn ân sủng vô cùng quý giá, để xứng đáng làm Mẹ của Con Thiên Chúa cao sang vinh hiển, để xứng đáng làm Nữ Vương mọi loài trên trời dưới đất, ngay cả các quỷ dữ trong hỏa ngục, Đức Trinh Nữ Maria cũng đạp dập đầu dưới chân mình. Tất cả những ai sinh ra bởi Ađam, đều mắc tội tổ tông truyền. Chỉ trừ một mình Đức Mẹ Maria không mắc tội nầy. Vì thế, Giáo Hội tôn kính Đức Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.
08 Tháng Mười 20164:34 CH(Xem: 6536)
Không gì đẹp hơn bằng những lời kinh nhân loại, con người dâng lên Thiên Chúa cùng với Mẹ Maria qua kinh Mân Côi trong tháng 10 mỗi năm. Con người qua muôn thời đại không lúc nào ngớt sống với Mẹ Maria mầu nhiệm cứu rỗi qua từng phút giây, qua từng biến cố trong cuộc sống. Đời con người có thể nói được đan dệt bằng nhiều chuỗi biến cố. Qua mỗi biến cố, mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa đang thể hiện ngay giây phút biến cố xẩy ra và tiếp diễn.
07 Tháng Mười 20161:09 CH(Xem: 8071)
Bằng sắc lệnh dạy giáo dân lần hạt Mân Côi để ca ngợi, cảm mến và cầu xin với Mẹ Chúa Trời trong Tháng Mười. Bằng nhiều ân xá và đại xá đặc biệt cho những ai sùng kính Kinh Mân Côi Có thể nói Đức Trinh Nữ đã long trọng và ân cần mặc nhiên minh nhận tháng Mười, tháng Mân Côi qua 6 lần xuất hiện ở Fatima năm 1917, mà cao điểm là ngày 13 tháng 10.
03 Tháng Mười 201611:42 CH(Xem: 6520)
Tháng 10-Tháng Mân Côi bắt đầu trong khung cảnh của Năm Thánh Lòng Thương Xót và trong khung cảnh chuẩn bị bước vào dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017). Cứ mỗi khi Tháng 10-Tháng Mân Côi đến, Giáo Hội mời gọi người tín hữu hợp một lòng một ý để dâng lên Mẹ Maria những tràng chuỗi Mân Côi sốt sắng, để cùng với Mẹ mà tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời nhờ Mẹ can thiệp cho các nhu cầu của con người cũng như của Giáo Hội.