Hội nhập
Ghi danh
4:03 CH
Thứ Ba
28
Tháng Năm
2024
Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. Thương xót chúng con. Trái Tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. Thương xót chúng con. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức. Thương xót chúng con.
Giờ đây trước tôn nhan Chúa, chúng con cũng mang khuôn mặt của những con người đầy khiếm khuyết tội lỗi, xin giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc của tội lỗi, những đam mê bất chính để chúng con sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa để những ai gặp gỡ và tiếp xúc với chúng con cũng tìm được sự nâng đỡ, khích lệ và bình an. Amen.
Vinh danh Thánh Antôn, Ngài đã xin ơn Chúa để tìm lại vật đã mất. Xin giúp con tìm lại ơn Chúa, xin cho con tận tâm phục vụ Chúa và sống tốt lành. Xin cho con tìm lại dược tiền đã mất và cho con thấy được lòng nhân lành của ngài.
Lạy Cha rất nhân từ Trong những ngày đầu xuân, gia đình chúng con đến đây sấp mình trước tôn nhan Cha. Cãm tạ Cha đã ban cho chúng con một năm qua với biết bao hồng ân kỳ diệu, và với tình thương săn sóc vỗ về. Tạ ơn Cha đã không bao giờ bỏ rơi chúng con, và cho chúng con biết đứng lên sao mỗi lần vấp ngã. Chúng con xin Cha ban ơn bình an trong năm mới.
* Lạy Chúa Giêsu Chúa đã nói "Thầy bảo thật, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho.
Kính chào Đấng Gìn giữ Đấng Cứu Thế. Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria.
Lạy Cha, xin ban phép lành đặc biệt cho các Thiên Thần bản mệnh của chúng con để các Ngài chữa lành, bảo vệ, hướng dẫn và khuyến khích chúng con trong mọi lãnh vực mà chúng con cần. Xin Cha ban ơn chữa lành cho chúng con ngay trong lúc này và xin tiếp tục chữa lành chúng con mãi mãi.áu Thánh trong sạch của Chúa Giêsu để rửa sạch dòng máu trong gia tộc con. Lạy Cha, xin Cha gửi các thiên thần bản mệnh đến che chở chúng con và xin gửi Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaen, Đấng luôn chữa lành, tới để hiệp cùng Cha chữa lành cho toàn thể chúng con, ngay cả sự tàn tật bẩm sinh. Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha như một trẻ thơ cần được Cha nâng đỡ. Con có những nhu cầu về bệnh tật thể xác, tình cảm, tâm linh, và tương quan xã hội. Đa số những vấn đề mà con đang có là do sự thất bại của con, sự bất cẩn và tội lỗi của con. Vì thế, con nài xin Cha tha thứ cho tất cả tội l
Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con. Nơi Ngài Tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.
Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn. Xin bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen
Chúng con cũng nguyện xin Chúa Giêsu hãy ban cho chúng con các Thiên Thần để trợ giúp chúng con trong cuộc chiến hằng ngày chống lại ma quỷ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng mạng sống chúng con trong tay Chúa. Chúng con ước muốn phục vụ Ngài và sống cho Ngài. Xin Chúa xức dầu trên chúng con để chúng con luôn sống theo Thánh ý Ngài, mở rộng Vương Quốc Chúa và làm rạng Danh Ngài. Xin cho chúng con luôn nhận thức rằng Ngài là sức mạnh và là niềm vui của chúng con. Xin cho tâm hồn và miệng lưỡi chúng con luôn ngợi khen và cảm tạ Ngài.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

The 59 Promises of Mary

07 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 17394)
*According to a DeGree of the Congregation for the Doctrine of The Faith, approved by HHPope Paul Vl (14th Oct 1966) articles 1399 & 2318 of Canon Law were abrogated.Thus no imprimatur is required for publishing Divine Revelations, Prophecies or Miracles. Given to Genevieve in The USA The 59 Promises of Mary on May 24-31 1982.AD "I PROMISE THAT":

1. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL LEAD TO MY SON
2. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL AID IN ALL THEIR UNDERTAKINGS. chuoi_mk
3. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL LEARN TO LOVE THE WORD AND THE WORD WILL SET THEM FREE. THEY WILL NO LONGER BE HELD IN BONDAGE.
4. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL LOVE MY SON MORE AND MORE.
5. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEPER AWARENESS OF MY SON IN THEIR DAILY LIVES.
6. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP DESIRE TO DRESS DECENTLY SO AS NOT TO LOSE THE VIRTUE OF MODESTY.
7. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL GROW IN THE VIRTUE OF CHASTITY.
8. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEPER AWARENESS OF THEIR SINS AND WILL SINCERELY TRY TO AMMEND THEIR LIVES.
9. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP DESIRE TO SPREAD THE FATIMA MESSAGE.
10. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL SHOWER WITH THE GRACES OF WHICH I AM THE MEDIATRIX.
11. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE PEACE IN THEIR DAILY LIVES.
12. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE FILLED WITH A DEEP DESIRE TO PRAY IT AND MEDITATE UPON THE MYSTERIES.
13. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE COMFORTED IN TIMES OF SORROW.
14. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE GRANTED THE POWER TO MAKE WISE DECISIONS THROUGH THE HOLY GHOST.
15. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL GIVE A DEEP DESIRE TO WEAR THE BROWN SCAPULAR OF MOUNT CARMEL.
16. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL VENERATE MY IMMACULATE HEART AND THE SACRED HEART OF MY SON, JESUS.
17. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL NO LONGER TAKE GOD'S NAME IN VAIN. THIS IS DONE SO OFTEN EVERY DAY.
18. ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP COMPASSION FOR CHRIST CRUCIFIED AND WILL GROW IN LOVE FOR HIM.
19. MANY WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE CURED OF PHYSICAL, MENTAL AND EMOTIONAL ILLNESSES; SO BRING IT TO THE ILL AND DYING.
20. MANY WHO HAVE NEVER WORN A ROSARY ON THEIR NECKS WILL HAVE A DEEP DESIRE TO DO SO WITH THIS KNOTTED CORD OF LOVE, AND YOU WILL NOTICE THAT MANY WILL DO SO IMMEDIATELY WHEN GIVEN ONE, EVEN IF THEY ARE NOT AWARE THAT THIS IS MY MAIN PLAN FOR THIS KNOTTED ROSARY.
21. FAMILIES WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE PEACE IN THEIR HOMES.
22. ALONG WITH THE BROWN SCAPULAR OF MOUNT CARMEL, THIS ROSARY WILL BE THE GREATEST MEANS TO FIGHT satan and his army.
23. WHEN THIS ROSARY IS BROUGHT INTO A HOME WHERE FAMILY MEMBERS HAVE NOT BEEN TO CONFESSION AND COMMUNION AS THEY SHOULD, THEY WILL RETURN TO THESE SACRAMENTS EVEN IF THEY HAVE NOT DONE SO IN MANY YEARS.
24. WHEN THIS ROSARY IS BROUGHT INTO A HOME, THE ONES IN THAT HOME WILL START ATTENDING MASS FAITHFULLY, EVEN IF THEY HAVE NOT DONE SO IN MANY YEARS.
25. THE HUSBAND AND WIFE WHO FAITHFULLY WEAR AND PRAY THIS ROSARY WILL STAY TOGETHER. THE SACRAMENT OF MATRIMONY HAS BECOME A FARCE.
26. CHILDREN WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP LOVE FOR ME AND I WILL LEAD EACH ONE TO MY BELOVED SON.
27. I WILL GIVE MY SPECIAL PROTECTION TO THE CHILDREN OF ALL MOTHERS WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY.
28. WHEN THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY IS PRAYED IN A GROUP, I WILL SHOWER EACH MEMBER WITH SPECIAL GRACES AND GRANT WHATEVER THEY ASK, PROVIDED IT IS GOOD FOR THEIR STATE IN LIFE.
29. WHEN THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY IS PRAYED AT A FAMILY GATHERING, EVEN IF THERE IS GREAT DISCORD IN THAT FAMILY, PEACE WILL BE GRANTED. IT IS BECAUSE FAMILIES DO NOT PRAY TOGETHER ANYMORE.
30. I WILL BRING ALL WAYWARD CHILDREN OF PARENTS WHO FAITHFULLY WEAR AND RECITE THIS ROSARY BACK TO GOD.
31. ALL BREAD WINNERS (OF FAMILIES) WHO FAITHFULLY WEAR AND RECITE THIS ROSARY WILL BE BLESSED IN ABUNDANCE IN THEIR WORK.
32. ALL WHO FAITHFULLY PRAY THIS ROSARY IN FRONT OF A PILGRIM VIRGIN OF FATIMA STATUE, I WILL SHOWER WITH SPECIAL GRACES.
33. WHEN SOMEONE FAITHFULLY WEARS THIS ROSARY AND MEDITATES ON THE CRUCIFIXION OF MY SON, I WILL FILL THAT PERSON WITH A GREAT LOVE FOR HIS NEIGHBOUR.
34. ALL WHO FAITHFULLY SERVE ME BY THE RECITATION OF THIS ROSARY WILL RECEIVE SIGNAL GRACES.
35. THE SOULS WHICH RECOMMEND THEMSELVES TO ME BY THE RECITATION OF THIS ROSARY SHALL NOT PERISH.
36. WHOSOEVER SHALL RECITE THIS ROSARY DEVOUTLY, APPLYING HIMSELF TO THE CONSIDERATION OF IT'S SACRED MYSTERIES, SHALL NEVER BE CONQUERED BY MISFORTUNE. GOD WILL CHASTISE HIM IN HIS JUSTICE; HE SHALL NOT PERISH BY AN UNPROVIDED DEATH; IF HE BE JUST, HE SHALL REMAIN IN THE GRACE OF GOD AND BECOME WORTHY OF ETERNAL LIFE.
37. WHOEVER SHALL HAVE A TRUE DEVOTION FOR THIS ROSARY SHALL NOT PERISH.
38. THOSE WHO FAITHFULLY RECITE THIS ROSARY SHALL HAVE DURING THEIR LIFE AND AT THEIR DEATH THE LIGHT OF GOD AND THE PLENITUDE OF HIS GRACES; AT THE MOMENT OF DEATH THEY SHALL PARTICIPATE IN THE MERITS OF THE SAINTS IN PARADISE.
39. I SHALL DELIVER FROM PURGATORY THOSE WHO HAVE BEEN DEVOTED TO THIS ROSARY. 40. THE FAITHFUL CHILDREN OF THIS ROSARY SHALL MERIT A HIGH DEGREE OF GLORY IN HEAVEN. 41. YOU SHALL GREATLY PLEASE THE FATHER BY SPREADING DEVOTION TO THIS ROSARY FOR IT WILL CAUSE GOOD WORKS TO FLOURISH; IT WILL OBTAIN FOR SOULS THE ABUNDANT MERCY OF GOD; IT WILL WITHDRAW THE HEARTS OF MEN FROM THE LOVE OF THE WORLD AND ITS VANITIES, AND WILL LIFT THEM TO DESIRE ETERNAL THINGS.
42. I HAVE OBTAINED FROM MY DIVINE SON THAT ALL THE ADVOCATES OF THIS ROSARY SHALL HAVE FOR INTERCESSORS THE ENTIRE CELESTIAL COURT DURING THEIR LIFE AND AT THE HOUR OF DEATH.
43. ALL WHO RECITE THIS ROSARY ARE MY CHILDREN, AND BROTHERS AND SISTERS OF MY ONLY SON, JESUS CHRIST.
44. ALL FATHERS AND MOTHERS WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE HONOURED BY THEIR CHILDREN.
45. I WILL GRANT THE GRACE TO ALL MOTHERS WHO PROMOTE DEVOTION TO THIS ROSARY, TO RAISE THEIR DAUGHTERS IN LOVING ACCORDANCE WITH MYSELF, THE MOTHER OF GOD.
46. I WILL GRANT THE GRACE TO ALL FATHERS WHO PROMOTE DEVOTION TO THIS ROSARY TO RAISE THEIR SONS IN LOVING ACCORDANCE WITH JESUS, SON OF GOD.
47. SPECIAL MERITS WILL BE GRANTED TO ALL WHO KISS THE GOLD CROSS ON THE END OF THIS ROSARY.
48. SPECIAL MERITS WILL BE GRANTED TO ALL WHO SAY THE WORD, JESUS,WHILE LOOKING ON THE GOLD CROSS ON THE END OF THIS ROSARY.
49. I WILL PROTECT AND SHOWER WITH SPECIAL BLESSINGS ALL YOUNG CHILDREN WHO WEAR THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY.
50. IT IS THROUGH THIS ROSARY AND THE BROWN SCAPULAR THAT I WILL SAVE THE WORLD.
51. ANYONE WHO LOVES THIS ROSARY WILL ALWAYS BE UNDER MY MANTLE.
52. JUST AS I WAS CHOSEN FOR SO GREAT A PART IN THE FIRST COMING OF CHRIST, GOD HAS CHOSEN ME AND I PROMISE I WILL TAKE THIS GREAT PART IN HIS SECOND COMING.
53. WHEN ENOUGH PEOPLE PRAY THIS ROSARY, RUSSIA WILL BE CONVERTED AND THERE WILL BE PEACE.
54. JUST AS GOD SO LOVED THE WORLD THEN, THAT HE GAVE HIS ONLY BEGOTTEN SON, HE SO LOVES THE WORLD NOW THAT THROUGH THE KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY HE WISHES NOT EVEN ONE OF HIS CHILDREN TO PERISH. 55. I AM GRANTING THE TITLE "BLUE BERET" TO THE ORGANIZATION THAT SPREADS DEVOTION TO THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY.
56. ALL WOMEN WHO MAKE THESE KNOTTED CORDS OF LOVE AND SPREAD THEIR DEVOTION WILL BE KNOWN AS "HANDMAIDS OF MARY".
57. ALL MEN WHO MAKE THESE KNOTTED CORDS OF LOVE AND SPREAD THEIR DEVOTION WILL BE KNOWN AS "SERVANTS OF MARY".
58. I WILL GIVE YOU INSTRUCTIONS OF THE "BLUE BERET" WHICH WILL BE WORN BY MEMBERS OF THIS ORGANIZATION.
59. DEVOTION TO THIS SMALL ROSARY(KOTTED CORD OF LOVE) WILL SPREAD FASTER THAN DEVOTION TO ANY ONE SACRAMENTAL SINCE THE BEGINNING OF CHRISTIANITY.
CAN BE MADE BY HAND WITH STRING OR CORD OF ANY COLOUR. LEAVING A GAP OF ABOUT 17 INCHES, TIE TEN KNOTS EVENLY SPACED WITH A DOUBLE KNOT FOR THE "OUR FATHER". REPEAT FOR THE 5 DECADES. ALIGNING THE LAST KNOT ON EITHER END, TIE 6 KNOTS WITH THE DOUBLE CORD AND ADD A GOLDEN CRUCIFIX.
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 2428)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
25 Tháng Tám 20215:39 SA(Xem: 6338)
LẠY MẸ MARIA.. !❤ Đời người có đạo phúc thay! Có Chúa có Mẹ đắng cay không gì Đau buồn sầu khổ cũng qua Ngày mai tươi sáng đêm qua thật rồi. Xin Mẹ tiếp tục yêu thương Chuyển thông ơn Chúa tình thương tuyệt với Con đây hạnh phúc thật say! Ơn thánh Chúa Mẹ phủ đầy đời con. ..Amen...!🙏❤🙏.
12 Tháng Tám 20214:54 CH(Xem: 7176)
Sau đó, Ngài hiện ra với cô gái thứ hai với mặc áo choàng đơn giản hơn. Cô này hỏi Đức Mẹ, - “Tại sao Mẹ cho chị con nhìn thấy Mẹ mặc áo lộng lẫy trong khi Mẹ cho con nhìn thấy Mẹ trong chiếc áo này, qúa đơn giản?”
13 Tháng Bảy 20213:48 CH(Xem: 7041)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ. -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại TP Las Vegas – Hoa Kỳ. -Chiếu nhu cầu bổ sung nhân sự. -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. Nay Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : Hiệp Sĩ MARIA TRÂM ANH NGUYỄN Giữ nhiệm vụ: THỦ QUỸ Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được bãi bỏ.
13 Tháng Bảy 20213:44 CH(Xem: 6573)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ. -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại TP Las Vegas – Hoa Kỳ. -Chiếu nhu cầu bổ sung nhân sự. -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. Nay Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : Hiệp Sĩ MARIA DUNG NGUYỄN Giữ nhiệm vụ: HỘI TRƯỞNG Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được bãi bỏ.
12 Tháng Bảy 20217:20 CH(Xem: 6337)
12 Tháng Bảy 20217:13 CH(Xem: 5955)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại Hoa kỳ và Việt Nam -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. -Để kiện toàn bộ máy điều hành Nay Tái Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : MARIA NGUYỄN THỊ LỆ YẾN Giữ nhiệm vụ: PHÓ CHỦ TỊCH ĐẶC TRÁC VIỆT NAM Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được huỷ bỏ.
12 Tháng Bảy 20217:00 CH(Xem: 6216)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ . -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi Hoa Kỳ. -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. -Để kiện toàn bộ máy điều hành. Nay Tái Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : Bác Sĩ MARIA TRỊNH NGỌC PHƯƠNG Giữ nhiệm vụ: PHÓ CHỦ TỊCH ĐẶC TRÁCH MIỀN ĐÔNG HOA KỲ Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được huỷ bỏ.
08 Tháng Bảy 202110:59 CH(Xem: 2687)
Lễ kính Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 27 tháng 06 hàng năm. Chữ viết tắt tiếng Hy Lạp trên Bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: MPOY - MẸ THIÊN CHÚA OAPM - TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL OAPG - TỔNG LÃNH THIÊN THẦN GABRIEL ICXC - GIÊSU KITÔ
14 Tháng Sáu 201912:00 SA(Xem: 11720)
Đức Mẹ đã hứa với thánh Đominico ban 15 ơn đặc biệt cho những ai mộ mến lần chuỗi Mân Côi, và tham gia các hội Mân Côi. Trong 15 điều hứa của Đức Mẹ, có 1 điều rất quan trọng: “ Ta sẽ giải thoát khỏi lửa luyện tội tức khắc cho những ai khi còn sống đã năng lần chuỗi Mân Côi sốt sắng, và truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho người khác.