Hội nhập
Ghi danh
12:09 SA
Thứ Năm
13
Tháng Năm
2021
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 7631)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 8455)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 26769)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,212,886

11-09-2012: Trân trọng thông báo

12 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 16041)

+ 11-09-2012: Trân trọng thông báo: Tông Hội Mân Côi quyết định tặng thưởng danh hiệu "Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi Huyền Nhiệm" cho 2 hội viên Mân Côi có tên sau đây:

  1. mary-rosaryTERESA VŨ BÍCH NGỌC
    HIỆP SĨ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM

  2. COSTA MESA, CALIFORNIAMARIA ROSE HOA PHẠM
    HIỆP SĨ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM
    SAN JOSE, CALIFORNIA

Xin qúy ông bà anh chị cầu nguyện cho các tân Hiệp Sĩ này được sốt sắng làm Tông Đồ tích cực truyền bá kinh Mân Côi, làm sáng danh Đức Mẹ. TH/MC

 

----- Original Message -----
From: Khoan Tran

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ 10-09-2012: Chương trình lễ Bổn mạng THHSĐM/F

 

được tổ chức như sau:


1- Lúc 10:30 AM, Ngày Chủ Nhật 14/10/12, tại nhà HS Như Mai, 9392 Dakota Ave, Garden Grove, CA 92844, phone 714-638-7613, Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Fatima, được tổ chức dưới sụ chủ toạ của 2 Linh Mục Tuyên Úy và Linh Hướng
- 10:30 AM, tập họp, đọc kinh 3 ML/F (tất cả đều mặc áo choàng HSĐM)
- HS Phó Chủ Tịch chào mừng 2 Cha và quan khách
- Thánh lễ bắt đầu ( Chị Xuân đọc thánh thư)
- Sau phúc âm và bài giảng, 2 tân HS sẽ được tận hiến gia nhập THHSĐM/F.
- Tất cả sẽ đọc lời tuyên thệ tận hiến lại
- Thánh lễ tiếp tục.
- Sau thánh lễ, Cha Linh Huong ban phep xưc dầu bệnh nhân
- Hát bài Đền tạ Trái Tim Mẹ
- HS Chủ tịch cảm tạ. Bế mạc - Liên hoan

Theo thủ tục thường lệ, ngày lễ Bổn mạng, các anh chi hảo tâm đem 1 chút đồ ăn đến góp vui.

2- Ngày thứ hai, lúc 10:30AM ngày 15/10/12. Thánh lê Mân Côi do cha T/U cử hành, sẽ được tổ chức tại nhà HS Kim Lan, Hội Trưởng Mân Côi quận Cam. 9390 Madison Ave, Westminster, CA 92683, phone: 714- 531-1005

Xim mới các anh chi Hoi vien Mân Côi đến tham dự đông dủ như mọi năm


3- Ngay thứ ba 16/10/12. lễ Mân Côi sẽ được tổ chức tại nhà HS Phó Chủ Tich TH/MC, Ở Thành phố Oxnard, 131 Clark CT, Oxnard, Ca 93033, phone: 805-488-8131
Có 2 tân hiệp si Man Coi sẽ đươc tận hiến
- Xin mời qúy anh chị ở quận Cam đến tham dự cho thêm phần long trọng.
- HS Thomas Nên cho in cac ban kinh tận hiến, phát cho anh chỉ em HSĐM/F
- Có gi thắc mắc xin gọi cho TH để giải quyết.
- Thông báo này được gửi rất sớm đế qúy anh chị chuẩn bị, đừng ai bỏ ngày lễ trọng này.
Lộ trình đến nha HS Như Mai: Đi Magnolia North, dến Trask, quẹp phải, gặp Shappel, quẹo trái, qua 2 lốc đường, gặp Dakota. Nha thứ 2 là nha chi Như Mai (bên phải)

01 Tháng Năm 202110:38 CH(Xem: 115)
Chúng ta không có vũ khí hay sức mạnh thế trần nào để chống lại, ngoài lời cầu nguyện cùng đấng Tạo Dựng. Chỉ có Ngài mới chiến thắng ma quỷ, chiến thắng thế gian, chiến thắng sự chết, sự dữ.Đã có câu: “ Thiên Chúa điều khiển vũ trụ” nhưng “Lời cầu nguyện điều khiển Thiên Chúa” hay nói cho có sự kính trọng là: “Lời cầu nguyện có thể thay đổi ý định của Thiên Chúa.Thật vậy, ta có thể bắt chước Mai Sen cầu nguyện cùng Thiên Chúa qua sách xuất hành
12 Tháng Tư 20212:58 CH(Xem: 923)
Hằng Có Đời Đời : Alpha và Omega. Omega thì hiểu được là vô cùng tận (tương lai) còn Alpha thì có chút rắc rối, cũng là vô cùng tận (nhưng là quá khứ). Hơi khó hiểu nhưng trong toán học, chúng ta đã chấp nhận : Tại các trường Trung học, giáo sư toán vẽ một đường thẳng, chấm một điểm o trên đó và bảo là hiện tại. Từ điểm hiện tại lui về bên trái thật xa, ông vẽ một dấu hiệu và viết thêm dấu - và bảo là vô cực âm. (hình 1) Từ điểm hiện tại tiến về bên phải thật xa, ông cũng vẽ một dấu hiêu như thế rồi thêm dấu cộng và bảo là vô cực dương… (Hình 1 ) Ta đã ghi nhớ và chấp nhận.
31 Tháng Ba 20216:28 SA(Xem: 221)
ƠN ĐẠI XÁ TRONG TUẦN THÁNH ✝️ Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina ) do Đức Thánh Cha Phaolo VI ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967 và Cẩm Nang Về Các Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) ấn bản thứ tư năm 1999, các việc làm vào những dịp sau đây trong Tuần Thánh được hưởng nhận các ơn Đại Xá Hội Thánh rộng ban cho các tín hữu như sau :