Hội nhập
Ghi danh
5:53 CH
Thứ Tư
19
Tháng Sáu
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 15897)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16415)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32743)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

11-09-2012: Trân trọng thông báo

12 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 20602)

+ 11-09-2012: Trân trọng thông báo: Tông Hội Mân Côi quyết định tặng thưởng danh hiệu "Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi Huyền Nhiệm" cho 2 hội viên Mân Côi có tên sau đây:

  1. mary-rosaryTERESA VŨ BÍCH NGỌC
    HIỆP SĨ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM

  2. COSTA MESA, CALIFORNIAMARIA ROSE HOA PHẠM
    HIỆP SĨ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM
    SAN JOSE, CALIFORNIA

Xin qúy ông bà anh chị cầu nguyện cho các tân Hiệp Sĩ này được sốt sắng làm Tông Đồ tích cực truyền bá kinh Mân Côi, làm sáng danh Đức Mẹ. TH/MC

 

----- Original Message -----
From: Khoan Tran

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ 10-09-2012: Chương trình lễ Bổn mạng THHSĐM/F

 

được tổ chức như sau:


1- Lúc 10:30 AM, Ngày Chủ Nhật 14/10/12, tại nhà HS Như Mai, 9392 Dakota Ave, Garden Grove, CA 92844, phone 714-638-7613, Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Fatima, được tổ chức dưới sụ chủ toạ của 2 Linh Mục Tuyên Úy và Linh Hướng
- 10:30 AM, tập họp, đọc kinh 3 ML/F (tất cả đều mặc áo choàng HSĐM)
- HS Phó Chủ Tịch chào mừng 2 Cha và quan khách
- Thánh lễ bắt đầu ( Chị Xuân đọc thánh thư)
- Sau phúc âm và bài giảng, 2 tân HS sẽ được tận hiến gia nhập THHSĐM/F.
- Tất cả sẽ đọc lời tuyên thệ tận hiến lại
- Thánh lễ tiếp tục.
- Sau thánh lễ, Cha Linh Huong ban phep xưc dầu bệnh nhân
- Hát bài Đền tạ Trái Tim Mẹ
- HS Chủ tịch cảm tạ. Bế mạc - Liên hoan

Theo thủ tục thường lệ, ngày lễ Bổn mạng, các anh chi hảo tâm đem 1 chút đồ ăn đến góp vui.

2- Ngày thứ hai, lúc 10:30AM ngày 15/10/12. Thánh lê Mân Côi do cha T/U cử hành, sẽ được tổ chức tại nhà HS Kim Lan, Hội Trưởng Mân Côi quận Cam. 9390 Madison Ave, Westminster, CA 92683, phone: 714- 531-1005

Xim mới các anh chi Hoi vien Mân Côi đến tham dự đông dủ như mọi năm


3- Ngay thứ ba 16/10/12. lễ Mân Côi sẽ được tổ chức tại nhà HS Phó Chủ Tich TH/MC, Ở Thành phố Oxnard, 131 Clark CT, Oxnard, Ca 93033, phone: 805-488-8131
Có 2 tân hiệp si Man Coi sẽ đươc tận hiến
- Xin mời qúy anh chị ở quận Cam đến tham dự cho thêm phần long trọng.
- HS Thomas Nên cho in cac ban kinh tận hiến, phát cho anh chỉ em HSĐM/F
- Có gi thắc mắc xin gọi cho TH để giải quyết.
- Thông báo này được gửi rất sớm đế qúy anh chị chuẩn bị, đừng ai bỏ ngày lễ trọng này.
Lộ trình đến nha HS Như Mai: Đi Magnolia North, dến Trask, quẹp phải, gặp Shappel, quẹo trái, qua 2 lốc đường, gặp Dakota. Nha thứ 2 là nha chi Như Mai (bên phải)

10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 1786)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3421)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3607)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương