Hội nhập
Ghi danh
8:36 CH
Thứ Tư
19
Tháng Sáu
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 15900)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16415)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32744)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Tháng 10 - Tháng Mân Côi

29 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 27480)

Thưa Quý Anh Chị HSĐM/FATIMA
Tháng 10 là tháng Mân Côi sắp đến với chúng ta. Đức Giáo Hoàng Pio V đã dâng cho Đức Mẹ trọn vẹn tháng mười , để cho mọi người Công Giáo tích cực lần Chuổi Mân Côi vì chiến thắng Lepanto. Hết thẩy anh chị em chúng ta và tất cả hơn 100000 hội viên Mân côi hãy me_man_coi-contentdâng chuỗi hạt Mân Côi cầu nguyện cho Hội Thánh , cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời . Về Kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi bây giờ phải kể là vô cùng cao quý, nhất là tại Việt Nam ngày nay hầu như có phong trào gia nhập Hội Mân Côi rất đông , chứng tỏ Đức Mẹ sẽ đang lại sự bình an cho dân tộc Việt Nam.

Ngày 1/10 là ngày kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Xin chúc mừng cho tất cả các chị có tên thánh là Têrêsa được nhiều ơn lành hồn xác bắc chước Thánh Nữ Têrêsa yêu mến Chúa Giêsu, dâng mọi sự đau khổ cho Chúa có ý cầu nguyện cho mọi người ngoại trở về với Hội Thánh Chúa.

Ngày 17/10 Cha Tuyên Úy sẻ dâng lễ cầu nguyện cho toàn thể Tổng Hội, mừng lể Bổn mạng của Tổng Hội.

Ngày 18/10 Cha Tuyên Úy sẻ dâng lễ Mân Côi cầu nguyện cho toàn thể TH Mân Côi cùng cũng tại Cali để cầu nguyện cho toàn thể Hội Viên còn sống cũng như đã qua đời

Xin m
ời quý anh chị tham dự thật đông đủ.


Chủ Tịch TH: Thomas Trần Khắc Khoan (LA)
10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 1787)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3422)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3615)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương