Hội nhập
Ghi danh
8:46 SA
Thứ Tư
17
Tháng Bảy
2024

Đừng Xét Việc Người * GƯƠNG CHÚA GIÊSU

30 Tháng Mười Một 20225:34 SA(Xem: 1415)
Để mặc ý Chúa
Chua_Giesu_0
- Con ơi ! Đừng tò mò, đừng bận tâm vì những việc vô ích.
“Cái này, cái nọ có hệ gì đến con, con hãy cứ theo Cha” (Gioan. 21, 22).
Thế người này tính khí làm sao, người kia nói làm cách nào, cái đó hệ gì đến con !
Con không phải thưa thay người khác, chỉ phải tính toán về con.
Vậy, con dây mình vào đó làm gì ?
Cha biết rõ mọi người, Cha trông thấy tất cả mọi sự xảy ra ở hạ giới, Cha thấu hiểu tình trạng riêng mỗi người. Cha biết họ muốn gì, toan tính gì ?
Vậy tất cả điều đó cứ để mặc Cha. Phần con hãy bình tĩnh, cứ để đời loay hoay mặc đời.
Tất cả lời họ nói cũng như việc họ làm, họ sẽ chịu trách nhiệm, vì không ai có thể lừa dối Cha được.
Hãy mở lòng cho Chúa
Con đừng bận tâm đi tìm hư danh, cũng đừng tìm quen thân với nhiều người hay thân với một ai, vì tất cả những cái đó chỉ tổ làm cớ cho con chia trí và tối tăm trong tâm hồn.
Cha rất sẵn lòng nói để con nghe và tỏ bày cho con những mầu nhiệm của Cha, nhưng con phải tỉnh táo nhận xét lúc nào Cha đến mà mở cửa lòng con cho Cha.
Con hãy chuẩn bị sẵn sàng, hãy tỉnh thức cầu nguyện và tự hạ trong mọi việc.

SUY NIỆM
“Đừng xét đoán để khỏi phải xét đoán”
Không phải việc ta xét đoán hành vi cử chỉ người khác: quyền đó phải trả lại cho một mình Thiên Chúa là quan xét tối cao của muôn người.
Ta rất dễ lầm lạc khi xét đoán vì “người đời xét đoán theo vỏ ngoài, chỉ có Chúa thấu triệt tâm can”.
Hãy thi hành đức “bác ái độ lượng”, hãy tưởng nghĩ điều hay, điều tốt cho người khác và hãy tha thứ để đáng Chúa thứ tha lầm lỗi ta.
Lạy Chúa, xin cho con chuyên lo xét mình con hơn là tò mò xét việc người, để đáng Chúa tha thứ trong ngày công phán.

(từ cuốn "The Imitation of Christ")