Hội nhập
Ghi danh
6:11 SA
Thứ Tư
17
Tháng Tư
2024

MUỐN THOÁT HÌNH KHỔ ĐỜI SAU PHẢI CHỪA BỎ TỘI LỖI VÀ HÃM MÌNH PHẠT XÁC ĐỀN TỘI Ở ĐỜI NÀY

29 Tháng Mười Một 20225:46 SA(Xem: 1150)
Có một người dòng nữ thánh Đaminh tên là Ănggiêla ốm nặng gần chết. Mặc dù bà là người sốt sáng đạo đức nhưng đến lúc gần chết Luyen nguc 04cũng sợ chết lắm. Bà nài xin anh là thày cả Gioan Baotixita kêu van Đức Chúa Trời cho bà được khỏi chết. Vì thày cả Gioan cũng là người rất đạo đức nổi tiếng thánh thiện. Thày cả Gioan chiều lòng em mà cầu xin Đức Chúa Trời cho bà được sống thêm mấy năm nữa để đền tội, nhưng Đức Chúa Trời không ban. Khi bà sắp sinh thì, Chúa cho bà xem thấy các hình khổ dữ tợn các linh hồn luyện ngục đang phải chịu, rồi cho bà xem những hình khổ bà sắp phải chịu khi chết đoạn. 
Bà Ănggiêla xem thấy những hình khổ gớm ghiếc quá sức làm vậy thì kinh khiếp run sợ rụng rời cả và mình. Bà kể lại mọi sự cho thày cả Gioan và xin cầu nguyện cho bà được chóng khỏi hình khổ ấy, đoạn bà sinh thì. 
Khi người ta táng xác bà thì Đức Chúa Trời khiến thày cả Gioan lấy tên Đức Chúa Giêsu mà truyền cho bà sống lại. Chúa có ý nhiệm màu muốn bà làm gương dạy dỗ người ta biết sống thế nào để khi chết khỏi phải ở trong lửa cực dữ ấy. Bà đã được xem thấy những hình khổ luyện ngục rõ ràng kinh khiếp quá sức làm vậy, cho nên từ khi bà được sống lại cho đến lúc chết, bà hằng hãm mình ăn năn đền tội cách lạ lùng và dữ dằn lắm. 
Chị em thấy bà làm khốn thân xác quá thì thương, xin bà giảm bớt đi, bà trả lời rằng : Tôi đã xem thấy hình khổ luyện ngục, các việc tôi làm, các sự khó tôi chịu chẳng thấm vào đâu với các hình khổ ấy. 
Ai muốn khỏi hình khổ đời sau thì phải chừa bỏ tội lỗi cùng hãm mình phạt xác ở đời này. 
TÍCH CÁC LINH HỒN