Hội nhập
Ghi danh
3:09 CH
Thứ Sáu
14
Tháng Sáu
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 15882)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16387)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32717)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Một Chúa Ba Ngôi

12 Tháng Tư 20212:58 CH(Xem: 8356)

                   

chuabangoi05Là đề tài muôn thuở chưa có giải đáp thoả đáng.

Vì là mầu nhiệm cao cả nhứt trong các mầu nhiệm  trong đạo nên bàn tới “ Một Chúa Ba Ngôi” được ví như một giáo sư toán nói chuyện với đửa trẻ 3 tháng tuổi về “Hình học không gian, lượng giác, quỹ tích v.v. mong nó hiểu…Thậm chí một số lãnh đạo tôn giáo cũng rất thận trọng khi rao giảng đề tài nầy vì đây là “Đệ nhứt Mầu Nhiệm “  của Kito Giáo.                                                                                           
Bài  viết nầy đã được thuyết trình  cho Hội Hiệp Sĩ  Fatima và Mân Côi tại Santa Ana vào đầu năm 2018 nhân ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

  1. A.    THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG CÓ ĐỜI ĐỜI :

Tự Hữu : Là tự mình mà có, không ai dựng nên.” Ego Sum Qui Sum” . Đó là lời Chúa phán khi hiện ra với  ông Môi-Sen với ngọn lửa phừng phừng giữa bụi gai.

Hằng Có Đời Đời : Alpha và Omega. Omega thì hiểu được là vô cùng tận (tương lai) còn Alpha thì có chút rắc rối, cũng là vô cùng tận (nhưng  là quá khứ). Hơi khó hiểu nhưng trong toán học, chúng ta đã chấp nhận :

Tại các trường Trung học, giáo sư toán vẽ một đường thẳng, chấm một điểm  o trên đó và bảo là hiện tại. Từ điểm hiện tại lui về bên trái thật xa, ông  vẽ một dấu hiệu và  viết thêm dấu -  và bảo là vô cực âm.  (hình 1) Từ điểm hiện tại tiến về bên phải thật xa, ông cũng vẽ một dấu hiêu như thế rồi  thêm dấu cộng và bảo là vô cực dương… (Hình 1 ) Ta đã  ghi nhớ và chấp nhận.

Vậy ta  thay  VÔ CỰC ÂM bằng chữ ALPHA ( A ) và VÔ CỰC DƯƠNG bằng OMEGA ( Ω ) ( hình 2 )

Nếu chúng ta đã chấp nhận VÔ CỰC ÂM và VÔ CỰC DƯƠNG trong toán học thì xin chấp nhận ALPHA và OMEGA trong thần học. ( Xin xem minh hoạ )

  -∞___________________o_____________________+ ( hình 1)

A_____________________o_____________________Ω    ( hình 2)

THIÊN CHÚA là ĐẤNG ALPHA và OMEGA, Đấng có từ trước vô cùng và sau vô cùng.
Alpha_and_Omega_book

     B.. MộT CHÚA BA NGÔI:

         One God-Three Persons- nghe nhiều đã quen, nhưng cũng thấy có chút bất ổn. Thì cứ tin như vậy, vì  Chúa Giêsu là Đấng rất chân thật đã dạy như thế. Thật ra không phải đợi đến khi Chúa Cứu Thế ra đời mới dạy về Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, mà Tín điều nầy đã tiềm  ẩn trong các sách Cựu Ước được viết ra từ nhiều thế kỷ trước. Các nhà chú giải Kinh Thánh đã chỉ ra trong sách Khởi Nguyên có 3 câu như thế : Ge 1, 26 ;  Ge 3, 22 ;  Ge 11, 7.  Và cũng có 3 câu trong sách Sách Tiên Tri Isaia: 11, 2;  48,16;  61, 1-3…   Tuy không rõ ràng nhưng như trên đã nói : có ý tiềm ẩn -  hỗ trợ mạnh mẽ cho lời rao giảng của Đấng Cứu Thế.  Ai muốn kiểm chứng xin mở Cựu Ước. Riêng Ge 1, 26 xin mở sách tiếng Anh vì tiếng Việt  văn phạm không rõ ràng :    Ge 1, 26 :  … And God went on to say : “ Let us make man in our image”. Mấy tay vô thần xem câu nầy thì cười mỉm và phê bình :  Tác giả Cựu Ước coi vậy mà dốt Anh văn. Tại sao “image” mà không ở số nhiều là “images?”. Trái lại, mấy cố đạo thì khoái chí vô cùng.  Bảo , chúng tôi đã rao giảng từ đời nọ tới đời kia rằng :  chỉ có một Chúa chứ làm gì có nhiều Chúa mà có nhiều hình ảnh!!!   Chí lý! Chí lý!.

THẦN THOẠI CÓ GIÚP GÌ KHÔNG?  

       Hồi nhỏ, nghe nói có những vị thần vì cảm thương cho hoàn cảnh khó khăn của người tốt, đã cho người đó phép thuật có thể biến đá ra vàng… Đó là chuyện thần tiên Việt Nam. Ảnh hưởng rất lớn tới tôn giáo, khoa học, văn chương, triết học, thiên văn, phải kể tới Thần Thoại Hy Lạp: Chuyện rằng Zeus  -   có người nói chữ Deus trong tiếng Latin bởi chữ Zeus mà ra (?) - Vị thần lớn nhứt trong các vị thần. Ngài có vợ,  cũng bất tử như Ngài Là Hera. Tuy có vợ nhưng Zeus không thích ăn cơm nhà. Ngài thích phở, nem, chả và nhiều thức lạ khác. Một hôm ông được Alcmene  (một người phàm trần) mời  vào nhà, cho ăn nem, uống rượu mạnh nên đêm đó say tuý luý không về trời được. Kết quả là chàng Hercules ra đời. Vì mẹ là người phàm nên Hercules không được bất tử như cha. Ông muốn cho con ăn món gì đó để được bất tử như các thần thánh khác. Và rồi một hôm, ông thấy vợ ông, nàng Hera nằm ngủ hớ hên… hai bầu sữa căng tròn… Ông thầm nghĩ, nếu ta cho Hercules, đứa con rất yêu quý của ta được bú một bụng no nê sữa thần nầy thì nó sẽ trở thành bất tử như bao nhiêu thần thánh khác…Đây là dịp may hiếm có vì nàng Hera đâu có muốn cái gai Hercules nầy tồn tại mãi trên đời cho ngứa mắt. Ông rón rén, nhẹ nhàng  kề miệng con vào trái đào tiên…  Bỗng… Hera giật mình hất mạnh đứa trẻ ra…Dòng sữa thơm ngọt bắn tung  toé khắp bầu trời… Vì là sữa thần nên nó không hư thối mà tồn tại luôn mãi, người Pháp gọi nó là Voie Lacte, Ngươi Mỹ gọi là Milky Way, người Việt gọi nôm  na là Đường Sữa . Các ông nho học không biết sao gọi nó là giải  Ngân Hà, có lẽ họ nói theo chữ Hán-Việt.

       Ngày xưa, khi nói về Chúa Ba Ngôi, Các cha già giảng rằng : Từ thuở đời đời, Chúa Cha thấy mình tốt đẹp vô cùng nên sinh lòng yêu mến Hình ảnh ấy. Hình ảnh ấy là Chúa Con. Và Tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con chính là Chúa Thánh Thần.

       Một số rất lớn nhân loại tin vào các thần thánh có quyền phép. Họ xây cất  nhiều đền miếu, chùa chiền, tượng đài… Họ tin thần thánh làm được những việc lạ lùng, cả thể… nhưng đó chỉ là chuyện chuyện không có thật.                                        Người Kitô Hữu tin vào một Thiên Chúa Toàn Năng. Thiên Chúa nầy là Chúa độc  nhất, không có Chúa nào khác. Thiên Chúa nầy có quyền phép vô song, dựng nên trời  đất, muôn vật từ hư không…                                                                                                                  Vậy thật dễ hiểu khi Ngài dùng quyền phép vô song ấy để biến Hình Bóng Ngài thành một Ngôi Vị. Ngôi Vị ấy là Chúa Con. Rồi cũng quyền phép ấy, Ngài biến Tình Yêu của Ngài với Chúa Con thành một Ngôi Vị khác nữa là Chúa Thánh Thần!  Sự kiện nầy xảy ra từ trước vô cùng.

                                          CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI.

                                           Thành Phố Oxnard mùa Thanksgiving 2018

                                                     Chủ Tịch Tổng Hội Mân Côi 

                                                        Simon Lê văn Trương

                             PH ( 805) 815-1581. Email : simonle131@gmail.com   

10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 1749)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3395)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3566)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương