Hội nhập
Ghi danh
3:08 SA
Thứ Bảy
5
Tháng Mười Hai
2020
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 6746)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 7471)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 26264)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,175,826

Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Đức Mẹ Fatima

19 Tháng Mười Hai 201610:59 SA(Xem: 8196)

Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Đức Mẹ Fatima

100 nam Duc Me FatimaLãnh Ơn Đại Toàn Xá Trong Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Fatima

Quý Bạn đọc thân mến, quý vị nào đã lỡ bỏ mất cơ hội lãnh Ơn Đại Toàn Xá trong Năm Thánh Từ Bi đã qua, xin đừng buồn, vì vẫn còn có cơ hội lãnh ơn đại toàn xá mỗi ngày 1 lần trong Năm Thánh Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại làng Fatima, Bồđàonha. Đức Giáo Hoàng Franciscô đã ban Ơn Đại Toàn Xá trong dịp này, được tính bắt đầu kể từ ngày Chúa Nhật Thứ I Mùa vọng 27/11/2016 đến hết ngày 26/11/2017.

Tin Fatima, Portugal, ngày 1 Tháng 12, 2016. Đức Giáo Hoàng Franciscô đã quyết định ban Ơn Đại Toàn Xá trong Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha  (Portugal 1917-2017).  Ơn Đại Toàn Xá bắt đầu được tính từ ngày  (Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng) 27 Tháng 11, 2016, và sẽ kết thúc vào ngày 26 Tháng 11, 2017.

Giám đốc đền Thánh Fatima, André Pereira đã giải thích với hãng tin CNA là, các giáo hữu có thể lãnh Ơn Đại Toàn Xá (mỗi ngày) trong suốt Năm Thánh Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima. Theo bản văn chi tiết được đăng trên trang điện tin của đền thánh cho biết: Có 3 cách lãnh Ơn Đại Toàn Xá như sau:

1. Hành Hương tới Đền Thánh

Cách lãnh ơn Đại Toàn Xá thứ nhất là, “các tín hữu giáo dân phải hành hương tới Đền Thánh Fatima ở Bồđàonha (Portugal) và tham dự một buổi lễ hoặc một buổi nguyện kinh dâng kính Đức Trinh Nữ”.  Ngoài ra, các giáo hữu phải nguyện thêm Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, và cầu xin với Thánh Mẫu Chúa.

2. Cầu nguyện trước bất cứ Thánh tượng Đức Bà Fatima nào

Cách lãnh ơn Đại Toàn Xá thứ hai áp dụng cho "những tín hữu giáo dân sùng đạo đến tôn kính thánh tượng Đức Bà Fatima được đặt nơi công khai cho giáo dân tôn kính trọng thể trong bất cứ nhà thờ nào, tại đền thánh hay tại nơi xứng hợp vào những ngày lễ kỷ niệm hiện ra, ngày 13 mỗi Tháng từ tháng Năm cho tới Tháng Mười (2017), và sốt sắng tham dự ít ra vài buổi lễ hay vài buổi nguyện kinh để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria."

Vị giám đốc Đền Thánh Fatima cho hay là, về cách thứ hai viếng Thánh Tượng Đức Trinh Nữ, "không nhất thiết phải kính viếng tại Fatima hay duy chỉ có ở Portugal", nhưng có thể viếng Thánh Tượng Mẹ Fatima bất cứ nơi nào trên thế giới.

Những ai muốn lãnh Ơn Đại Toàn Xá cũng phải nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính và cầu xin cùng Đức Bà Fatima.

(điều kiện này thực đơn giản, và tiện lợi nữa, quý vị cứ thấy nhà thờ, công viên, thánh đài, nguyện đường hay buổi rước kiệu nào ... có tượng Mẹ Fatima thì vô viếng liền.  Còn ai có người thân đau bệnh già yếu, cứ thỉnh tượng Mẹ Fatima về để ngay đầu giường, hay treo lên tường ngay trước mắt cho họ, để họ dễ bề hiệp thông cùng Giáo Hội cầu nguyện lãnh ơn xá. )

3. Người già cả và đau yếu

Cách lãnh ơn Đại Toàn Xá thứ ba áp dụng cho những người già cả, vì tuổi tác, đau bệnh hoặc vì những lý do nghiêm trọng khác, không thể tham dự cùng.

Những cá biệt này có thể cầu nguyện trước Thánh Tượng Đức Bà Fatima và họ phải có ý hiệp thông cùng với các ngày lễ kỷ niệm hiện ra trong năm thánh, vào ngày 13 mỗi tháng, từ tháng Năm cho tới Tháng Mười 2017.

Họ cũng phải "dâng lên Chúa từ bi với sự quyết tâm, cậy nhờ Đức Maria, dâng lên những kinh nguyện và đau khổ của họ hoặc những hy sinh họ chịu đựng trong cuộc sống.

Để lãnh ơn đại toàn xá, các tín hữu giáo dân cũng phải hoàn tất các điều kiện thông thường đòi buộc như: đi Xưng Tội (trong vòng 1 tuần), Rước Lễ, chừa bỏ và tránh lánh khỏi dính bám tội, và cầu nguyện theo Ý Đức Giáo Hoàng (nguyện 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính).

Xin lưu ý thêm: Ai không đủ điều kiện chỉ còn lại tiểu xá. Những ai muốn lãnh ơn xá phải sống trong tình trạng thánh sủng, không vướng mắc tội trọng.  Ơn Đại Toàn Xá tha hết tội trọng và tội nhẹ (tha tội tha vạ), ơn tiểu xá chỉ tha một phần phạt tạm, ơn xá có thể nhượng lại hoặc có ý xin chỉ cho các đẳng linh hồn luyện ngục.

Ngoài những Năm Thánh được Đức Giáo Hoàng ban riêng, quý vị còn có thể được lãnh ơn đại toàn xá mỗi ngày 1 lần, và quanh năm có 365 ngày để xin nhượng lại ơn đại xá cho các đẳng luyện ngục. Mời bấm vào đường dẫn này coi "Bảng Liệt Kê Ân Xá" để biết đường lãnh trợ cấp Thiên Đàng quanh năm.

"Ôi! Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm..".  Chúa thương loài người quá đỗi, cho muôn vàn cơ hội cấp cứu để khỏi sa mất ơn thánh sủng với Chúa, mà còn không chịu lợi dụng cơ hội ngay lúc còn sống, còn có hơi thở nữa ...thiệt bó tay luôn, chúng ta sẽ phải cứng họng trả lẽ phép công bằng vào khắc hấp hối, không ai có thể bào chữa gì được cho ai vào giờ phán xét. Có loài nào được Thiên Chúa cho gọi Ngài bằng Cha và được kêu Abba, Cha ơi, và được Cha Thiên Thượng trợ cấp đủ kiểu ân sủng và cơ hội ngay tầm tay với quá dễ dàng vậy không? Thưa, chỉ có loài người có phúc hơn cả các thiên thần.

Chúa bảo, "ngày nào có cái KHỔ (vì đủ thứ chuyện, vì đủ thứ tội đã phạm) của ngày ấy", và Chúa biết con người yếu đuối như thế, nên đã chu cấp đủ thứ ân sủng và đủ thứ cơ hội ngay tầm tay để làm lại cuộc đời của ngày ấy rồi. Không ai còn có thể kêu ca hay than van khi ra trình diện Chúa vào giờ chết là mình chưa có cơ hội được cấp cứu! Ngay cả vào giờ chết Chúa vẫn cho cơ hội được miễn xá cuối cùng, nhưng ai chối bỏ không cần, thì họ tự động biết mình đi ở đâu, Chúa chẳng cần  ra tay nữa. Ngạn ngữ có câu, "sống sao thác vậy."

Các người thường nói: "Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp"; hoặc: "Trời kia màu đỏ pha thâm, hôm nay giông gió không nhầm đâu ai". Các người đã biết nhìn điềm trời mà luận thời tiết, cớ sao không biết xem dấu chỉ mà luận thời kỳ?" (Mt 16:1-3).

http://www.ewtnnews.com/catholic-news/World.php?id=14659

http://www.catholicnewsagency.com/news/three-ways-to-obtain-an-indulgence-for-the-100-year-fatima-anniversary-78258/

Sóng Biển
Mùa Vọng 2016-2017

24 Tháng Bảy 20201:18 CH(Xem: 760)
Tin tức Tổng Hội: Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima xin trân trọng thông báo: Ông cố Tôma Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ Tịch Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima đã được Chúa gọi về tại tư gia ở Westminster, California vào lúc 10g sáng ngày 13/07/2020, hưởng thọ 82 tuổi. Xin quý hội viên hiệp thông trong chuỗi kinh Mân Côi và Thánh Lễ Misa cầu nguyện cho linh hồn Tôma được hưởng phúc Thiên Đàng và yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa và Đức Mẹ. Gia đình Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima Vô Cùng Thương Tiếc! ! Xin gửi theo đây ít hình ảnh trong đám tang để quý anhy chị xem. Thân mên,
14 Tháng Bảy 20202:26 CH(Xem: 792)
Xin Thông báo đến quí anh, chị Hội trưởng và Hiệp sĩ cùng toàn thể Hội viên THMC. Nhận được tin từ THMC, Chú Thomas Nguyễn Văn Nên, Phó chủ tịch Nội vụ TH (bên Mỹ) , mới được Chúa gọi về lúc 10:00 sáng 13. 6. 2020 vì bệnh ung thu.
14 Tháng Bảy 202012:31 CH(Xem: 991)
Tin Buồn Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima xin trân trọng thông báo: Ông cố Tôma Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ Tịch Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima đã được Chúa gọi về tại tư gia ở Westminster, California vào lúc 10g sáng ngày 13/07/2020, hưởng thọ 82 tuổi.
10 Tháng Bảy 20201:34 CH(Xem: 844)
Ông cố Tôma Nguyễn Văn Nên, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Tổng Hội hiện đang hấp hối tại bệnh viện . Xin quý hội viên hiệp thông cầu nguyện cho bác Tôma được ra đi bình an trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và Đức Mẹ
10 Tháng Mười Một 201811:59 SA(Xem: 3533)
Sắc Lệnh ơn Đại Xá của Giáo phận 0range
14 Tháng Tư 20181:18 CH(Xem: 4688)
Tin tức Tổng Hội: 7 giờ sáng hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018, tại nhà thờ St. Columban tôi và nhà tội đại diện Tổng Hội đến hiệp dâng Thánh Lễ an táng bố của chị Anna Christie Nguyễn, hội viên Mân Côi, là cụ ông Giuse Nguyễn Văn Rược hưởng thọ 107 tuổi. Cụ ông sống rất thọ, con cháu rất đông, cả trăm người đội khăn tang.Vì tên chị Christie trên giấy tờ khác tên gọi trong gia đình nên tôi phải tìm hỏi gần 10 người trong gia đình mới gặp được chị Christie ! Xin gửi theo đây ít hình ảnh trong đám tang để quý anhy chị xem. Thân mên, HS. Tôma Nguyễn Văn Nên
20 Tháng Ba 20183:57 CH(Xem: 4314)
Hôm nay là ngày đọc kinh chung Kính Đức Mẹ và sinh hoạt lần thứ 2 trong năm 2018 của Tổng Hội và Khu Hội Nam Cali vào lúc 10 sáng chúa nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018 tại nhà anh chị Lãng & Vân. Có 2 chị khấn trong buổi đọc kinh và sinh hoạt hôm nay , đặc biệt có chị Vũ Thị Nho từ Tiểu bang Nevada Las Vegas. Chị đã được khoảng 40 anh chị hội viên bên đó bầu làm Khu Hội Trưởng. Trong tương lai chị Nho sẽ đại diện Tổng Hội tổ chức các lễ khấn cho các hội viên bên đó. Số anh chị có mặt hôm nay khoảng trên dưới 40 người.
02 Tháng Ba 201810:47 CH(Xem: 6674)
Cầu nguyện cho cụ Giuse, bố của HS. Như Mai vào lúc 3:00 PM thứ sáu 3/2/2018
01 Tháng Ba 20187:28 CH(Xem: 6366)
Xin mời quý anh chị Hiệp sỹ trong 2 Tổng Hội đến thăm viếng và đọc kinh cầu nguyện chung cho cụ Giuse, bố của HS. Như Mai vào lúc 3:00 PM thứ sáu 3/2/2018 (Theo sự sắp xếp giờ giấc của Hs Như Mai) tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang và dự thánh lễ an táng lúc 8AM thứ bảy 3/3/2018 cũng tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 6748)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.