Hội nhập
Ghi danh
10:39 SA
Thứ Hai
2
Tháng Mười
2023
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 13531)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 13888)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 30944)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

THÔNG BÁO ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi 10/2016

11 Tháng Mười 20163:39 CH(Xem: 8810)

Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima
Và Tổng Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi


THÔNG BÁO

HoiMancoiLogo

Vì Hiệp Sĩ Chủ Tịch Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima và Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân
Côi đang bị bệnh và đang nằm ở nursing home, nên Ban Điều Hành của 2 Tổng Hội xin thông
Báo đến các khu Hội :

  • Tuỳ hoàn cảnh ở địa phương, tổ chức lễ bổn mạng của hai Tổng Hội trong tháng 10 này .

(Từ trước tới giờ chúng ta vẫn cố gắng tổ chức gần ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi và ngày 13 tháng 10
nhất), tuy nhiên vì Bác Chủ Tịch Tổng Hội bị bệnh nên Thông báo nầy đến quý Khu Hội chậm
trễ, Ban Điều Hành 2 Tổng Hội chúng tôi xin chân thành cáo lỗi.

  • Riêng 2 Khu Hội Fatima và Mân Côi Nam Cali và Ban Điều Hành Tổng Hội cùng tổ chức chung ngày lễ Bổn Mạng của 2 Tổng Hội vào lúc 9:30 sáng chúa nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016 tại

nhà Hiệp Sĩ Vân & Lãng 14161 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843.
Xin quý Hiệp sĩ của 2 Tổng Hội cố gắng thu xếp thì giờ đến để cùng nhau cảm tạ Chúa,
Đức Mẹ đã ban cho chúng ta bao hồng ân trong năm qua cũng như những điều chúng ta cần cầu
xin trong tương lai…..

Nam Cali, ngày 11 tháng 10 năm 2016
Hiệp Sĩ Simon Lê Văn Trương
Phó Chủ Tịch Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima
Và Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**Riêng ở Nam Cali, Vì là ngày lễ Bổn mạng của 2 Tổng Hội, nếu chúng tôi cố gắng mời được
Cha nào đến dâng thánh lễ, chúng tôi sẽ thông báo tiếp đến quý hiệp sĩ.

24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 1489)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 1587)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:32 CH(Xem: 1468)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương