Hội nhập
Ghi danh
6:07 SA
Thứ Tư
6
Tháng Mười Hai
2023

Lời Cầu Nguyện Là Một Trong Những Món Quà Miễn Phí

25 Tháng Chín 201612:18 CH(Xem: 5782)

Cuộc sống của chúng ta được Thiên Chúa dẫn dắt, hãy tin vào mầu nhiệm.

Cau_nguyen_1Điều này chứng minh lời cầu nguyện mãnh liệt đến độ nào.
 
Những lời cầu nguyện là một trong những món quà miễn phí mà chúng ta nhận được.

Ước gì bạn có được sự bình an trong tâm hồn ngày hôm nay.

Ước gì bạn có được sự xác thực rằng Thiên Chúa đặt để bạn đúng nơi bạn phải hiện hữu.
 
Ước gì bạn không quên những khả năng vô biên phát xuất từ đức tin.
 
Ước gì bạn sử dụng được những món quà mà bạn đã nhận được và truyền đạt tình yêu mà bạn đã được ban cho .
 
Ước gì bạn được hạnh phúc vì biết rằng bạn là một người con của Thiên Chúa.

http://memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=437&ArticleID=101676

Hãy để cho sự hiện hữu này thấm sâu vào trong con người của bạn, hãy để cho tâm hồn bạn hát lên.
 
Hãy nhảy múa lên, chúc tụng, yêu thương.
 

Les prières sont un des plus beaux cadeaux gratuits que nous recevons.

Puisses-tu avoir la paix intérieure aujourd'hui.

Puisses-tu avoir la certitude que Dieu t'as placé exactement où tu devais être.

Puisses-tu ne pas oublier les possibilités infinies qui émanent de la foi.

Puisses-tu utiliser ces cadeaux que tu as reçus et transmettre l'amour qui t'as été donné.

Puisses-tu être heureux de savoir que tu es un enfant de Dieu.
 
Laisse cette présence s'enfoncer jusqu'au fond de toi, permets à ton âme de chanter.

Danse, glorifie, aime.