Hội nhập
Ghi danh
2:20 CH
Thứ Bảy
9
Tháng Mười Hai
2023

KINH MƯỜI BỐN MỐI

18 Tháng Chín 20164:14 CH(Xem: 4807)

KINH MƯỜI BỐN MỐI

THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MỐI :
-----THƯƠNG XÁC BẨY MỐI :
Thứ nhất : CHO KẺ ĐÓI ĂN,
Thứ hai : CHO KẺ KHÁT UỐNG,
Thứ ba : CHO KẺ RÁCH RƯỚI ĂN MẶC,
Thứ bốn : VIẾNG KẺ LIỆT CÙNG KẺ TÙ RẠC,
CauNguyen_0

------THƯƠNG LINH HỒN BẨY MỐI :
Thứ nhất : LẤY LỜI LÀNH MÀ KHUYÊN NGƯỜI,
Thứ hai : MỞ DẠY KẺ MÊ MUỘI,
Thứ ba : YÊN ỦI KẺ ÂU LO,
Thứ bốn : RĂN BẢO KẺ CÓ TỘI,
Thứ năm : THA KẺ DỂ TA,
Thứ sáu : NHỊN KẺ MẤT LÒNG TA,
Thứ bẩy : CẦU CHO KẺ SỐNG VÀ KẺ CHẾT.