Hội nhập
Ghi danh
6:41 SA
Chủ Nhật
3
Tháng Mười Hai
2023
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 13983)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 14387)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 31354)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

THÔNG CÁO 3 _ Sept 2016

18 Tháng Chín 20164:11 CH(Xem: 8468)
THÔNG CÁO 


Chủ Tịch Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi


Kính gởi quý ông, bà, anh, chị, các khu hội trưởng


HoiMancoiLogoTHMC hiện nay có danh số là 268495 hv, đặt dưới quyền Ban Chấp Hành Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi gồm có:
- Ông chủ tịch Thomas Trần Khắc Khoan
- Phó chủ tịch thứ nhất: Ông Simon Lê Văn Trương
- Phó chủ tịch thứ hai: Bà Maria B.S Trịnh Ngọc Phương, đặc tránh chương trình truyền bá Kinh MC tại các tiểu bang miền đông Hoa Kỳ
- Phó chủ tịch thứ ba: Maria Nguyễn Thị Lệ Yến, đặc tránh Chương trình truyền bá Kinh MC tại nước VN


Ngoài ra còn có những chức vụ quan trọng sau đây:
Văn phòng Tổng Thư Ký của Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi do: 


Hiệp Sỹ Judy Nguyễn Quỳnh-Phương phụ trách.  Nhiệm vụ của văn phòng này rất quan trọng, liên lạc với các khu hội MC trên toàn thế giới, phụ trách các giấy tờ cần thiết của TH như:
- Cấp bằng Tận Hiến cho các tân HS
- Lưu trữ các giấy tờ quan trọng của Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
- Xin lễ và thông báo đọc kinh cho các linh hồn trong luyện ngục, cũng như các hv đã qua đời mà chưa kịp thông báo trong các ngày thứ sáu hàng tuần, do cha Tuyên Úy Phillip Phan Hân làm lễ
- Cấp số MC cho các hội trưởng khắp nơi khi cần thiết
- Cấp giấy chứng nhận cho các HV


Ngoài ra còn các chức vụ quan trọng sau đây là:


- Hiệp sỹ Teresa Elisabeth Trần Oanh, Ủy viên truyền thông của Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi 
- Hiệp sỹ Jennifer Phạm Như-Hà, Ủy viên đặc tránh trương trình truyền bá Kinh MC tại San Jose, miền bắc CA.
-Hiệp sỹ Teresa Vũ Thị Bích Ngọc, Ủy viên đặc tránh trương trình truyền bá Kinh MC tại miền nam CA


Ngoài ra còn các hội trưởng của Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi đang hoạt động rất tích cực khắp nơi trên toàn thế giới.


Tất cả những thắc mắc hoặc câu hỏi gì, xin gởi về cho văn phòng Tổng Thư Ký để được giải quyết.


Chánh văn phòng Ban Chấp Hành Trung Ương
Tổng Thư Ký Hiệp Sĩ  Judy Quỳnh-Phương Nguyễn 
13015 Bassford Dr
Houston, TX 77099
Cell: (832) 865-5996


Trân trọng kính chào. Xin Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi ban muôn vàn ơn lành cho các anh, chị phó chủ tịch và các tông đồ đang hoạt động tích cực cho Tổng Hội.


Ký tên,


Chủ Tịch Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
Thomas Trần Khắc Khoan


Xin ghi chú: Sau khi tôi qua đời rồi thì người thay thế tôi là:
Ông Đệ Nhất Phó Chú Tịch THMC là: Ông Simon Lê Văn Trương
 
 
 
Kinh chuyen,
QP
 
God bless you!
www.tonghoimancoi.org 
 
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 1949)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 2144)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:32 CH(Xem: 2001)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương