Hội nhập
Ghi danh
10:58 SA
Thứ Hai
2
Tháng Mười
2023
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 13531)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 13888)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 30944)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

THÔNG CÁO 1 _ Sept 2016

18 Tháng Chín 20164:06 CH(Xem: 8055)
THÔNG CÁO
 
Chủ Tịch Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima
HoiMancoiLogo
  • Kính gửi quý anh, chị Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima.
 
Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima do Đức Giáo Hoàng PIO XII truyền cho thành lập liên đoàn chiến sỹ Fatima quốc tế, mục đích là tuyển mộ nhiều thanh thiếu niên hiệp sỹ gia nhập Liên Đoàn Chiến Sỹ Fatima Quốc Tế mục, và truyền bá Ba Mệnh Lệnh Fatima cho toàn thế giới Công Giáo năm 1951
 
Ba Mệnh Lệnh Fatima sau đây:
 
Thứ nhất: Ăn năn tội cải thiện đời sống.
Thứ hai:  Tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Fatima.
Thứ ba:  Siêng năng lần hạt Mân Côi
 
Sau đó, Đức cha Lê Hữu Từ GM địa phận Phát Diệm, và Đức cha Phạm Ngọc Chi GM địa phận Bùi Chu đã cho thành lập tại Phát Diệm liên đoàn Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima do linh mục Hoàng Quỳnh làm chủ tịch THHS Đức Mẹ Fatima liên GP Phát Diệm Bùi Chu để tuyển chọn những phần tử ưu tú được tận hiến làm HS Đức Mẹ Fatima.
 
Nhưng sau năm 1975, vì lý do chính trị mà liên đoàn HS phải tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, linh mục Hoàng Quỳnh vẫn là chủ tịch THHS Đức Mẹ Fatima. 
 
Mặc dầu vậy, nhưng ông Thomas Trần Khắc Khoan vẫn được TH giao cho trách nhiệm tổ chức lại THHS Đức Mẹ Fatima tại hoa kỳ, do đó mà ông Trần Khắc Khoan đã đứng ra nhận trách nhiệm vẫn tiếp tục hoạt động như ở VN. Số hv tại Hoa Kỳ đã được gia nhập rất đông. Tại Nam CA có tới hơn trăm Hiệp Sỹ. Tại Oregan, cũng có hơn trăm HS đã tuyên thệ tận hiến. Do đó mà THHS Đức Mẹ Fatima tại Hoa Kỳ hiện nay có khoảng hơn năm trăm HS do ông Thomas Trần Khắc Khoan là chủ tịch TH, và linh mục Phan Hân hiện là linh mục tuyên úy của TH. 
 
Thấy sự hoạt động của HS Đức Mẹ Fatima rất tích cực làm đẹp lòng Đức Mẹ, do đó mà ma quỷ dùng bao nhiêu âm mưu phá hoại, nhưng nhờ sự can thiệp bảo tồn của Trái Tim Đức Mẹ Fatima mà THHS vẫn đứng vững. Nhưng thời gian gần đây, cũng có sự chia rẻ nội bộ và TH đã giảm bớt số hoạt động rất nhiều, nhưng nhờ sự bảo vệ của Trái Tim Đức Mẹ Fatima mà TH vẫn tiếp tục đứng vững như ngày nay, và đặt dưới quyền hướng dẫn của chủ tịch THHS Đức Mẹ Fatima ông Thomas Trần Khắc Khoan, phó chủ tịch TH là thầy Phó Tế Vũ Thành An. Ngoài ra, TH đã thành lập được nhiều khu hội HS Đức Mẹ Fatima tại New Orlean, Ohio, Portland-OR. 
 
Xin quý anh chị HS Đức Mẹ Fatima đoàn kết tích cực hoạt động truyền bá Ba Mệnh Lệnh Fatima, và tuyển chọn các tân HS Fatima. 
 
Kính chào quý anh, chị HS Đức Mẹ Fatima trong tình thương của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Fatima
 
Sau đây là SỰ VỤ VĂN THƯ
 
Đề cử một chức vụ mới trong ban chấp hành HS Đức Mẹ Fatima là:
 
Tân Hiệp Sỹ Bác sĩ Antôn Nguyễn Đăng Cát  được đề cử vào chức vụ mới sau đây: Phó Chủ Tịch THHS Đức Mẹ Fatima, đặt trách trương trình ngoại vụ của THHS Đức Mẹ Fatima, có nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc các khu hội HS Đức Mẹ Fatima tại các nơi như ở New Orlean, Ohio, Portland-OR. Xin Đức Mẹ Fatima ban muôn vàn ơn lành cho Tân Phó Chủ Tịch THHS Đức Mẹ Fatima là bác sĩ Antôn Nguyễn Đăng Cát. Sự vụ văn thư này có giá trị kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2016.
 
Ngoài ra những chức vụ củ có tên sau đây vẫn được giữ nguyên:
Ông Simon Lê Văn Trương,  Phó chủ tịch đặc trách nội vụ
Ông Tôma Nguyễn Văn Nên, Tổng thư ký
Cô Teresa Elisabeth Trần Oanh, Ủy viên truyền thông
 
Xin Đức Mẹ trả công bội hậu cho tân ủy viên ngoại vụ của Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima
 
ký tên
 
 
Thomas Trần Khắc Khoan
Chủ Tịch Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima
 
Xin ghi chú: Sau khi tôi qua đời rồi thì người thay thế tôi là:
Thầy Phó Tế Vũ Thành An 
Kinh chuyen,
QP
 
God bless you!
www.tonghoimancoi.org 
 
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 1489)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 1587)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:32 CH(Xem: 1468)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương