Hội nhập
Ghi danh
5:10 CH
Thứ Tư
25
Tháng Mười Một
2020
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 6670)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 7386)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 26216)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,173,860

THÔNG CÁO 1 _ Sept 2016

18 Tháng Chín 20164:06 CH(Xem: 4394)
THÔNG CÁO
 
Chủ Tịch Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima
HoiMancoiLogo
  • Kính gửi quý anh, chị Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima.
 
Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima do Đức Giáo Hoàng PIO XII truyền cho thành lập liên đoàn chiến sỹ Fatima quốc tế, mục đích là tuyển mộ nhiều thanh thiếu niên hiệp sỹ gia nhập Liên Đoàn Chiến Sỹ Fatima Quốc Tế mục, và truyền bá Ba Mệnh Lệnh Fatima cho toàn thế giới Công Giáo năm 1951
 
Ba Mệnh Lệnh Fatima sau đây:
 
Thứ nhất: Ăn năn tội cải thiện đời sống.
Thứ hai:  Tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Fatima.
Thứ ba:  Siêng năng lần hạt Mân Côi
 
Sau đó, Đức cha Lê Hữu Từ GM địa phận Phát Diệm, và Đức cha Phạm Ngọc Chi GM địa phận Bùi Chu đã cho thành lập tại Phát Diệm liên đoàn Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima do linh mục Hoàng Quỳnh làm chủ tịch THHS Đức Mẹ Fatima liên GP Phát Diệm Bùi Chu để tuyển chọn những phần tử ưu tú được tận hiến làm HS Đức Mẹ Fatima.
 
Nhưng sau năm 1975, vì lý do chính trị mà liên đoàn HS phải tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, linh mục Hoàng Quỳnh vẫn là chủ tịch THHS Đức Mẹ Fatima. 
 
Mặc dầu vậy, nhưng ông Thomas Trần Khắc Khoan vẫn được TH giao cho trách nhiệm tổ chức lại THHS Đức Mẹ Fatima tại hoa kỳ, do đó mà ông Trần Khắc Khoan đã đứng ra nhận trách nhiệm vẫn tiếp tục hoạt động như ở VN. Số hv tại Hoa Kỳ đã được gia nhập rất đông. Tại Nam CA có tới hơn trăm Hiệp Sỹ. Tại Oregan, cũng có hơn trăm HS đã tuyên thệ tận hiến. Do đó mà THHS Đức Mẹ Fatima tại Hoa Kỳ hiện nay có khoảng hơn năm trăm HS do ông Thomas Trần Khắc Khoan là chủ tịch TH, và linh mục Phan Hân hiện là linh mục tuyên úy của TH. 
 
Thấy sự hoạt động của HS Đức Mẹ Fatima rất tích cực làm đẹp lòng Đức Mẹ, do đó mà ma quỷ dùng bao nhiêu âm mưu phá hoại, nhưng nhờ sự can thiệp bảo tồn của Trái Tim Đức Mẹ Fatima mà THHS vẫn đứng vững. Nhưng thời gian gần đây, cũng có sự chia rẻ nội bộ và TH đã giảm bớt số hoạt động rất nhiều, nhưng nhờ sự bảo vệ của Trái Tim Đức Mẹ Fatima mà TH vẫn tiếp tục đứng vững như ngày nay, và đặt dưới quyền hướng dẫn của chủ tịch THHS Đức Mẹ Fatima ông Thomas Trần Khắc Khoan, phó chủ tịch TH là thầy Phó Tế Vũ Thành An. Ngoài ra, TH đã thành lập được nhiều khu hội HS Đức Mẹ Fatima tại New Orlean, Ohio, Portland-OR. 
 
Xin quý anh chị HS Đức Mẹ Fatima đoàn kết tích cực hoạt động truyền bá Ba Mệnh Lệnh Fatima, và tuyển chọn các tân HS Fatima. 
 
Kính chào quý anh, chị HS Đức Mẹ Fatima trong tình thương của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Fatima
 
Sau đây là SỰ VỤ VĂN THƯ
 
Đề cử một chức vụ mới trong ban chấp hành HS Đức Mẹ Fatima là:
 
Tân Hiệp Sỹ Bác sĩ Antôn Nguyễn Đăng Cát  được đề cử vào chức vụ mới sau đây: Phó Chủ Tịch THHS Đức Mẹ Fatima, đặt trách trương trình ngoại vụ của THHS Đức Mẹ Fatima, có nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc các khu hội HS Đức Mẹ Fatima tại các nơi như ở New Orlean, Ohio, Portland-OR. Xin Đức Mẹ Fatima ban muôn vàn ơn lành cho Tân Phó Chủ Tịch THHS Đức Mẹ Fatima là bác sĩ Antôn Nguyễn Đăng Cát. Sự vụ văn thư này có giá trị kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2016.
 
Ngoài ra những chức vụ củ có tên sau đây vẫn được giữ nguyên:
Ông Simon Lê Văn Trương,  Phó chủ tịch đặc trách nội vụ
Ông Tôma Nguyễn Văn Nên, Tổng thư ký
Cô Teresa Elisabeth Trần Oanh, Ủy viên truyền thông
 
Xin Đức Mẹ trả công bội hậu cho tân ủy viên ngoại vụ của Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima
 
ký tên
 
 
Thomas Trần Khắc Khoan
Chủ Tịch Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima
 
Xin ghi chú: Sau khi tôi qua đời rồi thì người thay thế tôi là:
Thầy Phó Tế Vũ Thành An 
Kinh chuyen,
QP
 
God bless you!
www.tonghoimancoi.org 
 
24 Tháng Bảy 20201:18 CH(Xem: 710)
Tin tức Tổng Hội: Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima xin trân trọng thông báo: Ông cố Tôma Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ Tịch Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima đã được Chúa gọi về tại tư gia ở Westminster, California vào lúc 10g sáng ngày 13/07/2020, hưởng thọ 82 tuổi. Xin quý hội viên hiệp thông trong chuỗi kinh Mân Côi và Thánh Lễ Misa cầu nguyện cho linh hồn Tôma được hưởng phúc Thiên Đàng và yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa và Đức Mẹ. Gia đình Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima Vô Cùng Thương Tiếc! ! Xin gửi theo đây ít hình ảnh trong đám tang để quý anhy chị xem. Thân mên,
14 Tháng Bảy 20202:26 CH(Xem: 758)
Xin Thông báo đến quí anh, chị Hội trưởng và Hiệp sĩ cùng toàn thể Hội viên THMC. Nhận được tin từ THMC, Chú Thomas Nguyễn Văn Nên, Phó chủ tịch Nội vụ TH (bên Mỹ) , mới được Chúa gọi về lúc 10:00 sáng 13. 6. 2020 vì bệnh ung thu.
14 Tháng Bảy 202012:31 CH(Xem: 945)
Tin Buồn Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima xin trân trọng thông báo: Ông cố Tôma Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ Tịch Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima đã được Chúa gọi về tại tư gia ở Westminster, California vào lúc 10g sáng ngày 13/07/2020, hưởng thọ 82 tuổi.
10 Tháng Bảy 20201:34 CH(Xem: 804)
Ông cố Tôma Nguyễn Văn Nên, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Tổng Hội hiện đang hấp hối tại bệnh viện . Xin quý hội viên hiệp thông cầu nguyện cho bác Tôma được ra đi bình an trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và Đức Mẹ
10 Tháng Mười Một 201811:59 SA(Xem: 3464)
Sắc Lệnh ơn Đại Xá của Giáo phận 0range
14 Tháng Tư 20181:18 CH(Xem: 4619)
Tin tức Tổng Hội: 7 giờ sáng hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018, tại nhà thờ St. Columban tôi và nhà tội đại diện Tổng Hội đến hiệp dâng Thánh Lễ an táng bố của chị Anna Christie Nguyễn, hội viên Mân Côi, là cụ ông Giuse Nguyễn Văn Rược hưởng thọ 107 tuổi. Cụ ông sống rất thọ, con cháu rất đông, cả trăm người đội khăn tang.Vì tên chị Christie trên giấy tờ khác tên gọi trong gia đình nên tôi phải tìm hỏi gần 10 người trong gia đình mới gặp được chị Christie ! Xin gửi theo đây ít hình ảnh trong đám tang để quý anhy chị xem. Thân mên, HS. Tôma Nguyễn Văn Nên
20 Tháng Ba 20183:57 CH(Xem: 4254)
Hôm nay là ngày đọc kinh chung Kính Đức Mẹ và sinh hoạt lần thứ 2 trong năm 2018 của Tổng Hội và Khu Hội Nam Cali vào lúc 10 sáng chúa nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018 tại nhà anh chị Lãng & Vân. Có 2 chị khấn trong buổi đọc kinh và sinh hoạt hôm nay , đặc biệt có chị Vũ Thị Nho từ Tiểu bang Nevada Las Vegas. Chị đã được khoảng 40 anh chị hội viên bên đó bầu làm Khu Hội Trưởng. Trong tương lai chị Nho sẽ đại diện Tổng Hội tổ chức các lễ khấn cho các hội viên bên đó. Số anh chị có mặt hôm nay khoảng trên dưới 40 người.
02 Tháng Ba 201810:47 CH(Xem: 6572)
Cầu nguyện cho cụ Giuse, bố của HS. Như Mai vào lúc 3:00 PM thứ sáu 3/2/2018
01 Tháng Ba 20187:28 CH(Xem: 6266)
Xin mời quý anh chị Hiệp sỹ trong 2 Tổng Hội đến thăm viếng và đọc kinh cầu nguyện chung cho cụ Giuse, bố của HS. Như Mai vào lúc 3:00 PM thứ sáu 3/2/2018 (Theo sự sắp xếp giờ giấc của Hs Như Mai) tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang và dự thánh lễ an táng lúc 8AM thứ bảy 3/3/2018 cũng tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 6670)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.