Hội nhập
Ghi danh
2:36 CH
Thứ Bảy
9
Tháng Mười Hai
2023
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 14020)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 14436)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 31385)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Hôm nay thứ sáu 4/3/16 Cầu nguyện cho các linh hồn

03 Tháng Ba 201610:09 SA(Xem: 9286)
Hôm nay thứ sáu 4/3/16, xin qúy ông bà anh chị h/v Mân Côi, hợp ý với
HoiMancoiLogoLM/TU và TH/MC dâng rhánh lễ Misa, và hơn 253 ngàn chuỗi Mân Côi cầu
nguyện cho các linh hồn trong Luyện Ngục được sớm hưởng nhan thánh
Chúa. Vì công nghiệp vô cùng ĐCG/KT, và ơn đồng công cứu chuộc của Đức
Trinh Nũ Maria.
-  Cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời trong tuần:
             - Anna Nguyễn thị Mi, h/v Mân Côi tại Mỹ Tho, VN
            -  Phero Nguyễn văn Thành, h/v MC, San Jose, CA.
           -  Juse Phan  Vicent. Passadena, h/v  MC ,CA
- Cầu cho các h/v đã qua đời mà chưa kịp thông báo.

GƯƠNG CHỨNG NHÂN:   Công Đồng Epheso năm 431 đã tuyên tìn: Đức Mẹ là
"Mẹ Thiên Chúa" là 1 tước phẩm cao qúy nhất, không còn tước phẩm nào
cao qúy hơn. Do vậy, Đức Mẹ chỉ đứng sau Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi.
Những lòi Đức Mẹ tuyên bố là thật,  chính xác, và rất quan trọng. Đó
là lời tuyên bố của Đức Mẹ tại Fatima  ngày 13 tháng 10, năm 1917  :
"TA LÀ NỮ VƯƠNG MÂN CÔI" . Rõ ràng việc đọc kinh MC là rất quan trọng,
và tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi là cần thiết, do chính Đức Mẹ phán với mọi
người. Thánh Louis Marie Grignion de Montfort đả nói đời người công
giáo chỉ có 2 vấn đề hết sức quan trong. Đó là "Thánh Thể, và chuỗi
hạt Mân Côi". Những ai đã gia nhập TH/MC thì hãy tỏ ra mình siêng năng
lần chuỗi Mân Côi, đừng bao giờ xúc phạm đến chuỗi hạt MC, hoặc  quậy
phá , ly khai, gây chia rẽ nội bộ.      TH/MC
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 1995)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 2177)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:32 CH(Xem: 2030)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương