Hội nhập
Ghi danh
2:19 CH
Thứ Bảy
13
Tháng Bảy
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16117)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16636)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32923)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

5 THÁNH ĐƯỜNG TẠI GIÁO PHẬN ORANGE ĐỂ XIN ƠN TOÀN XÁ NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

21 Tháng Mười Hai 20156:11 CH(Xem: 18171)

 THÁNH ĐƯỜNG TẠI GIÁO PHẬN ORANGE ĐỂ XIN ƠN TOÀN XÁ NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Nam Thanh

Tòa Giám Mục giáo phận Orange đã chỉ định 5 nhà thờ làm nơi hành hương để các tín hữu có thể đến viếng và xin ơn Toàn Xá mỗi ngày cho bản thân và cho các linh hồn luyện ngục.

1. Nhà thờ Christ Cathedral, 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840.

2. Nhà thờ Holy Family, 566 S Glassell St, Orange, CA 92866.

3. Nhà thờ St. Juan Capistrano, 31520 Camino Capistrano, San Juan Capistrano

4. Nhà thờ St Joseph, 727 Minter Street, Santa Ana, CA 92701 (714) 542-4411, corner of Civic Center and Minster.

5. Nhà thờ Our Lady of Guadalupe,  900 W La Habra Blvd, La Habra, CA 90631.

Chỉ có nhà thờ Holy Family mới có Cửa Thánh còn nhà thờ Christ Cathedral chưa có Cửa Thánh vì chưa được thánh hiến để trở thành nhà thờ Chánh Tòa của giáo phận Orange.

Nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô có Thánh Lễ lúc 8:00AM vào Chúa Nhật ngày 13 tháng 12 để Mở Cửa Thánh.

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng con chuẩn bị máng cỏ tâm hồn để đón Chúa Hai Nhi và giúp chúng con bước vào Năm Thánh Lòng Thương Xót với tràn đầy ân sủng Chúa. 

LOCATIONS OF DIOCESE OF ORANGE HOLY DOORS AND PILGRIMAGE SITES

December 8, 2015 to November 20, 2016
Holy Doors * Cửa Thánh

Holy Family Cathedral 
566 S Glassell St, Orange

Mission Basilica
31520 Camino Capistrano, San Juan Capistrano

Pilgrimage Sites * Những nơi hành hương:

Our Lady of Guadalupe,  La Habra
900 West La Habra Blvd., La Habra

St. Joseph, Santa Ana
727 Minter St., Santa Ana

Christ Cathedral
13280 Chapman Ave., Garden Grove

All Cathedrals of the World Open Doors of Mercy
Third Sunday of Advent, December 13, 2015

Diocese of Orange Opens Door of Mercy at The Holy Family Cathedral, 8 am

Mission Basilica San Juan Capistrano, 5 pm

www.memaria.org

10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 1978)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3604)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3803)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương