Hội nhập
Ghi danh
4:49 CH
Thứ Năm
23
Tháng Ba
2023
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 12218)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 12625)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 30032)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
191,654

SH mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời 8/17/2014 tại Nam California

18 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 23313)

1_1-content

13-content

Chú Nên tổng thư ký chia sẽ cùng quý OBACE HS sự biết ơn của THHS Fatima & TH Mâncôi
1. Giáo xứ Saint Barbara
2. Cha chánh xứ Fr. Augustine Long Vu
3. Ban chấp hành giáo xứ Saint Barbara
4. Kêu gọi đóng góp gây quỹ tự túc
2_1-content


Cha chánh xứ Fr. Augustine Long Vu

fr_long-content

Bác sỹ Cát chia sẽ
1. Chúc mừng ACE tân hiệp sỉ
2. Tình hình sinh hoạt chung của các chi khu toàn cõi Hoa Kỷ.
3. Tình hình sinh hoạt của chi khu Việt Nam
4. Thông báo tháng 10, 2014 linh mục Đặng Phượng Hoàng sẽ về VN tận hiến cho 70 hiệp
7. BS Cát và chị Kim Hà chia sẽ sự hiệp thông cua www.MeMaria.org va www.DucMeFatimaMancoi.org ve tai nạn thương tâm 1 cộng đoàn VN tại Thai Lan, do LM Hiep Si Fatima Anton Le ngoc Duc quản nhiệm.

3_0-content

4_0-content

Bác sỹ Cát chia sẽ ý kiến điều chỉnh thủ bản của TH để phù hợp với điều kiện hiện tại.

8_0-content


5_0-content

Chị Kim Hà chia sẽ 4 tín điều về Đức Mẹ điểm nhấn
1. Đức Mẹ hồn xác lên trời
2. 10 điều quên xót về Đức Mẹ
xin xem them
www.MeMaria.org
www.DucmeFatimaMancoi.org

Nhấn mạnh lời Đức Mẹ nhắn nhủ
1. Áo Đức Bà và chuổi mân côi sẽ cuu các con khỏi lửa hỏa ngục
2. Lỗi đức khiết tịnh LH sẽ đi vào chốn khóc than muôn đởi
3. Cầu nguyện làm việc đền tội
4. 5 ngày liện tiếp mỗi thứ bảy đầu tháng xem lể Đền tạ trái tim Mẹ
5. Ăn mặc hở hang khi vào nhà thờ là xúc phạm đến Thiên Chúa nếu không sám hối linh hồn đó sẽ phải sa hỏa ngục
Bác Thomas Khoan chủ tịch TH giới thiệu 2 tân HS Giuse Đo Đuc Hung và Teresa Nguyen thi Lac

6_0-content

2 tân HS Giuse Đo Đuc Hung và Teresa Nguyen thi Lac7_0-content

Vài hình ảnh sinh hoạt mừng kính ngày lể Đức Mẹ hồn xác lên trời

11_0-content

9_0-content
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 382)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 414)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:32 CH(Xem: 341)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương