Hội nhập
Ghi danh
2:55 CH
Thứ Bảy
13
Tháng Bảy
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16117)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16636)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32923)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Thông Báo Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Bắc Cali

22 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 14303)
Thông Báo
Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Bắc Cali tại Sacramento xin được phép Thông báo với các Hội viên . Hiện nay số Hội viên đã trên 300 người và có người đã ghi tên trên 4 năm nay mà không có ai đứng ra lo cho họ Tận Hiến
Xét Thấy nhu cầu cấp thiết Ban Chấp Hành đã bầu thêm nhân sự vào Ban tổ chức và sẽ Tổ chức cho các Hội viên được Tận Hiến vào Thứ bảy ngày 4 Tháng 10 năm 2014 .
** Hiện Nay Ban Chấp Hành SARAMENTO sẽ lập thêm hai chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho các Việt Kiều sinh sống tại Việt Nam hay Người nước ngoài Muốn gia nhập Hội các đơn Gia nhập sẽ viết Tiếng Anh . hoimancoilogo-contentTheo sự nhất trí của Ban chấp hành Tổng Hội Mân côi sẽ chính thức bầu :
 +* Chú Huỳnh Điệp Tổng Thư Ký của Ban Chấp Hành SACRAMENTO tại Hoa Kỳ .Nhiệm vụ của chú sẽ Hoạt động tại Sàigòn và Chú sẽ tổ chức Tận Hiến cho người Mỹ và kiều bào các Tờ gia nhập sẽ báo về Tổng Hội Mân côi tại Sacramento
** Chi nhánh thứ hai sẽ Thành lập tại Huế do các bạn Sinh viên Thuộc Thuộc Liên Đoàn Hiệp sĩ Fatima đảm trách . Đoàn trưởng là bạn S V Maria Phạm Đỗ Sông Hương
Qua thông báo các Hội viên xin đăng ký sớm để may áo choàng Hiệp sĩ . Số tiền đóng cho ban tổ chức là 100 USD bao gồm Áo choàng , Chuỗi .Thánh giá , hình , Tiệc mừng...
** Đối với các Hội viên ở các nơi khác muốn Tận Hiến tại Sacramento xin đăng ký trước ngày và tự lo nơi ở
 Mọi chi tiết xin Đăng ký xin gởi qua mail : haioanh3110@yahoo.com hạn chót đăng ký vào cuối tháng 6 năm 2014 . Thánh lễ Tận hiến sẽ Tổ chức tại nhà thờ SACRAMENTO 
 Sacramento 5/ 15 /14
 Hội Trưởng
 
 Hiệp sĩ Maria Đỗ Hải Oanh
10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 1978)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3604)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3803)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương