Hội nhập
Ghi danh
10:35 SA
Thứ Hai
14
Tháng Sáu
2021
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 7844)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 8669)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 26881)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,221,221

Re: WEB moi cua TH/MC

22 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 8769)

On Wed, 5/21/14, JUDY Q-PHUONG NGUYEN <judypnguyen@yahoo.com> wrote:Quỳnh Phương xin đính chính rõ ràng để quý vị hiểu. Website mới của THMC là hoàn toàn được dựng lên mới từ bên mỹ do QP làm nên, mà chỉ dùng lại tên domain tonghoimancoi.org để dùng cho website mới, chứ không có dính liếu gì đến website củ xưa kia do chú Luận thiết kế từ bên VN, nếu ai rành về làm website thì quý vị chắc là hiểu rõ cách làm website và dùng lại domain. Tất cả chi tiết của website củ hoàn toàn bị xóa bỏ, account đã bị đóng hẳn và không có liên hệ gì đến website mới, mà cũng không có ai có thể vào được website mới này để phá phách ngoài một mình con mới vào để cập nhật tin tức mà thôi, nên xin quý vị cứ an tâm. Đức Mẹ sẽ giữ gìn và soi sáng cho con để con có thể làm việc cho THMC tích cực hơn và thành công hơn. Xin quý vị cầu nguyện cho con. Xin cám ơn quý vị.
Kính,
QP
 
HAIL MARY, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death, Amen.

GLORY BE to the Father,
hoimancoilogo-contentand to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now, and ever shall be, world without end. Amen

=================


On Wed, 5/21/14, JUDY Q-PHUONG NGUYEN <judypnguyen@yahoo.com> wrote:

Kính thưa toàn thể quý vị hội viên THMC.

Con xin thông báo THMC đã có lại website www.tonghoimancoi.org , và có đầy đủ chi tiết về gia nhập TH và có thêm những trang về Thánh Kinh do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy. Con cũng khá bận rộn nên hiện tại chỉ làm đủ chi tiết thông tin về THMC, và mỗi ngày con sẽ cố gắng cập nhật thêm những tin tức mới để quý vị ghé thăm. 

Ngoài ra con cũng đã đăng ký và được tiểu bang Texas chấp nhận và cấp giấy chứng nhận THMC là một tổ chức vô vụ lợi. Từ nay tất cả những đóng góp tùy lòng hảo tâm của quý vị để giúp duy trì website TH lâu dài và giúp cho TH có thể phát triển ngày càng lớn mạnh hơn, quý vị sẽ nhận được giấy biên nhận để khấu trừ thuế cuối năm, hoặc mỗi khi TH kêu gọi đóng góp cho những tổ chức từ thiện nào qua TH làm trung gian thì quý vị cũng sẽ nhận được biên nhận khấu trừ thuế cuối năm. 

Con xin thay mặt cho THMC chân thành cảm tạ và xin Đức Mẹ Mân Côi luôn giữ gìn quý vị và cùng đồng hành tất cả quý vị và gia đình được bình an. 

Kính,

Quỳnh-Phương

Tất cả chi phiếu quý vị để: 
Tổng Hội Mân Côi, VP2
13015 Bassford Dr
Houston, TX 77099
 
HAIL MARY, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death, Amen.

GLORY BE to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now, and ever shall be, world without end. Amen

======================

Email On Wed, 5/21/14, Khoan Tran <thomasftm@yahoo.com> wrote:

Tran trong gioi thieu: HS Tong Thu Ky TH/MC Judy Quynh Phuong, vua cho thiet ke 1 WEB moi. Noi dung rat phong phu. Co nhieu tai lieu rat bo ich nhu: Trang Chinh, Thong Bao, 100 tuan hoc kinh thanh voi DGM Khảm. 100 truyen tich chuoi hat Man Coi, Thanh ca, Thu ban, Cac don xin gia nhap TH/MC bang Anh van, Viet Ngu,.. Vay xin gioi thieu cho nhieu nguoi cung doc de them long kinh men Duc Me Man Coi. TH/MC
01 Tháng Năm 202110:38 CH(Xem: 340)
Chúng ta không có vũ khí hay sức mạnh thế trần nào để chống lại, ngoài lời cầu nguyện cùng đấng Tạo Dựng. Chỉ có Ngài mới chiến thắng ma quỷ, chiến thắng thế gian, chiến thắng sự chết, sự dữ.Đã có câu: “ Thiên Chúa điều khiển vũ trụ” nhưng “Lời cầu nguyện điều khiển Thiên Chúa” hay nói cho có sự kính trọng là: “Lời cầu nguyện có thể thay đổi ý định của Thiên Chúa.Thật vậy, ta có thể bắt chước Mai Sen cầu nguyện cùng Thiên Chúa qua sách xuất hành
12 Tháng Tư 20212:58 CH(Xem: 1170)
Hằng Có Đời Đời : Alpha và Omega. Omega thì hiểu được là vô cùng tận (tương lai) còn Alpha thì có chút rắc rối, cũng là vô cùng tận (nhưng là quá khứ). Hơi khó hiểu nhưng trong toán học, chúng ta đã chấp nhận : Tại các trường Trung học, giáo sư toán vẽ một đường thẳng, chấm một điểm o trên đó và bảo là hiện tại. Từ điểm hiện tại lui về bên trái thật xa, ông vẽ một dấu hiệu và viết thêm dấu - và bảo là vô cực âm. (hình 1) Từ điểm hiện tại tiến về bên phải thật xa, ông cũng vẽ một dấu hiêu như thế rồi thêm dấu cộng và bảo là vô cực dương… (Hình 1 ) Ta đã ghi nhớ và chấp nhận.
31 Tháng Ba 20216:28 SA(Xem: 405)
ƠN ĐẠI XÁ TRONG TUẦN THÁNH ✝️ Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina ) do Đức Thánh Cha Phaolo VI ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967 và Cẩm Nang Về Các Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) ấn bản thứ tư năm 1999, các việc làm vào những dịp sau đây trong Tuần Thánh được hưởng nhận các ơn Đại Xá Hội Thánh rộng ban cho các tín hữu như sau :