Hội nhập
Ghi danh
11:17 SA
Chủ Nhật
16
Tháng Sáu
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 15888)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16395)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32726)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Thông báo Ban Thường Vụ Tổng Hội.

15 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 13934)

Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima

 

 

 Thông Báo

 

-Tiếp theo Biên Bản ngày 13 tháng 10 năm 2013 của Tổng Hội .

-Sau 2 tháng cầu nguyện, tham khảo và bàn thảo.

thong_bao_dec_2013-content

Xin click vào hình để xem hình khổ lớn

 Nay Tổng Hội xin thông báo đến toàn thể các Hiệp Sỹ trong Tổng Hội những thay đổi như sau:

 Trước đây danh xưng là Ban Chấp Hành Tổng Hội. nhưng kể từ nay được thay bằng Ban Thường Vụ Tổng Hội.

 

 Ban Thường Vu Tổng Hôi hiện được đề cử nhân sự như sau:

-Linh hướng: Linh mục Hiệp sỹ Phan Hân.

- Linh hướng: Linh mục Hiệp sỹ Bùi Công Hiến Linh.

-Linh hướng: Linh mục Hiệp sỹ Đặng Phượng Hoàng.

- Linh hướng: Linh mục Hiệp sỹ Lê Ngọc Đức.

- Linh hướng: Linh mục Hiệp sỹ Phạm Đôn.

- Linh hướng: Linh mục Hiệp sỹ Nguyền Văn Khải.

-Chủ tịch: Hiệp sỹ Trần Khắc Khoan.

-Đệ nhất Phó Chủ Tịch : Bác sỹ Hiệp sỹ Ngyễn Đăng Cát.

-Đệ nhị Phó Chủ Tịch: Hiệp sỹ Nguyễn Văn Hy.

-Đệ tam Phó Chủ Tịch: Phó Tế Hiệp sỹ Vũ Thành An.

-Tổng Thư Ký: Hiệp sỹ Nguyễn Văn Nên.

-Uỷ Viên Tông Đồ: Linh Mục Hiệp Sỹ Đặng Phượng Hoàng.

-Uỷ viên Huấn Đức: Hiệp Sỹ Hà Kim Nhung (Kim Hà).

-Uỷ viên Truyền Thông: Hiệp sỹ Trần Oanh.

-Thủ Quỹ: Hiệp Sỹ Nguyễn Như Mai.

 

Nhiệm kỳ của Ban Thường Vụ là 3 năm được quyết định kể từ ngày hôm nay: Dec -10-2013.

 Xin quý anh chị em Hiệp Sỹ trong toàn Tổng Hội hiệp ý cầu nguyện - qua lời chuyển cầu của Đực Mẹ Fatima chí ái- được Chúa ban tràn đầy hồng ân cho Ban Tân Thường Vụ.

 

 California, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 Chủ Tịch Tổng Hội Đức Mẹ Fatima

**Nơi nhận:

-Các Khu Hội.

-Hồ Sơ lưu. 

 

 Hiệp Sỹ Trần Khắc Khoan

 

 

 

 

10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 1766)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3400)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3583)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương