Hội nhập
Ghi danh
8:22 SA
Thứ Tư
17
Tháng Bảy
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16141)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16664)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32945)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Các Lễ Buộc Của Giáo Hội

09 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 61011)

Các Lễ Buộc Của Giáo Hội (Giáo Luật, c. 1246)

logo_hs_fatiammancoi-content

1. Mọi Chúa Nhật trong năm Lễ Mẹ Thiên Chúa Ngày 1 Tháng 1

2. Lễ Hiển Linh Ngày 8 Tháng 1

3. Lễ Thánh Cả Giuse Ngày 19 Tháng 3

4. Lễ Chúa Lên Trời Ngày 25 Tháng 5

5. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ngày 18 Tháng 6

6. Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô Ngày 29 Tháng 6

7. Lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 15 Tháng 8

8. Lễ Các Thánh Nam Nữ Ngày 1 Tháng 11

9. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Ngày 8 Tháng 12

10. Lễ Chúa Giáng Sinh Ngày 25 Tháng 12

 

Những ngày Lễ về Mẹ Maria

 

THEO LỊCH PHỤNG VỤ

 

* Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa – Lễ trọng (ngày 1/1);

* Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh – Lễ kính (ngày 2/2);

* Đức Mẹ Lộ Đức (Quốc tế Bệnh nhân) – Lễ nhớ (ngày 11/2);

* Truyền Tin – Lễ trọng (ngày 25/3);

* Đức Maria đi viếng bà thánh Isave – Lễ kính (ngày 31/5);

* Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria – Lễ nhớ (sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu);

* Đức Mẹ núi Carmêlô – lễ nhớ (ngày 16/7);

* Đức Maria Linh hồn và Xác lên Trời – Lễ trọng (ngày 15/8);

* Đức Maria Trinh Vương – Lễ nhớ (ngày 22/8);

* Sinh nhật Đức Maria – Lễ kính (ngày 8/9);

* Đức Mẹ Sầu Bi – Lễ nhớ (ngày 15/9);

* Đức Mẹ Mân Côi – Lễ kính (ngày 7/10);

* Đức Maria dâng mình vào Đền Thánh – Lễ nhớ (ngày 21/11);

* Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lễ trọng (ngày 8/12);

* Đức Mẹ Guadalupe – Lễ nhớ (ngày 12/12).

 

PHỤ CHÚ:

  1. Link tải Lời Chúa hằng tháng (Inra sử dụng) http://tailieuthanhmau.net/TL-03-Download/Audio/5%20phut%20cho%20Loi%20Chua.htm 
  2. > Lịch Cộng giáo theo ngày tháng, bấm vào các số sẽ có bải giàng cho ngày đó http://cdmedongcong.net/LichCongGiao/Thang12.htm
  3. > Lịch Cộng giáo theo ngày tháng, bấm vào các số sẽ có bải giàng cho ngày đo http://vietcatholic.net/Calendar/
10 Tháng Mười Hai 20234:50 CH(Xem: 1988)
Con xin kính chào quý Tuyên Uý, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi. Con mới bổ nhiệm chị Lucia Trần thị Hội làm Hội trưởng MC tại Tp Portland.
24 Tháng Hai 202310:44 CH(Xem: 3614)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương
24 Tháng Hai 202310:40 CH(Xem: 3814)
Con xin kính trình Quý Cha, Thầy Tuyên Uý và quý anh chị em Ban Chấp hành 3 vị cố vấn của Tổng Hội Mân Côi. Xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho các cố vấn được nhiều ơn lành, được sáng suốt để giúp Tổng Hội điều hành mọi việc cho tốt đẹp trong tinh thân yêu thương, hiệp nhứt. Con : Simon Lê văn Trương