Hội nhập
Ghi danh
8:50 CH
Thứ Sáu
19
Tháng Tư
2024
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
Thủ bản Hiệp Sỹ Fatima
1- Ăn năn tội cải thiện đời sống 2- Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ 3- Lần hạt Mân Côi.
Ngắm nhìn bức ảnh này đem lại cho chúng ta cảm giác bình an và hạnh phúc trong gia đình. Nguyện xin Thánh Gia luôn gìn giữ phù hộ cho gia đình chúng con luôn được noi theo gương Thánh của Người.
... Mẹ hứa ban mọi ơn cần để rỗi linh hồn cho những ai xưng tội, Rước lễ, và đọc 5 chục KINH MÂN CÔI với Mẹ, trong 5 thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, có ý ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ. (Đức Mẹ phán với Lucia 10.12.1925)
Áo choàng Hiệp sĩ là 1 loại áo đặc biệt, không phải là áo dòng của các tu viện, mà là 1 loại áo dành cho các Hội đoàn, Tổng Đoàn , có lời tuyên thệ tận hiến cho Chúa hoặc cho Dức Me, để thực thi 1 công tác gì đặc biệt cho Giao Hội. Thí du : Opus Dei, Hiệp sĩ Columbus, Hiệp sĩ Trái Tim Chúa Giêsu, Hiệp sĩ Trái Tim Vô nhiễm của Thánh Maximiliano Kolbe, Hiệp sĩ Đức Me Fatima. Các Hội đoàn này, thường khi gia nhập, thì đều bắt buộc phải mặc áo choàng Hiệp Sĩ, đọc kinh tuyên thệ tận hiến.
TỔNG HỘI HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA Tele: (213) 482-9695 - Email: thomasftm@hotmail.com LM Tuyên Úy: Philip Phan Hân (NY) - Chủ Tịch TH: Thomas Trần Khắc Khoan (LA) *********************************************** Hiệp Sĩ LUCA NGUYỄN VĂN HY Ủy viên ban Chấp Hành Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima
TỔNG HỘI HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA Tele: (213) 482-9695 - Email: thomasftm@hotmail.com LM Tuyên Úy: Philip Phan Hân (NY) - Chủ Tịch TH: Thomas Trần Khắc Khoan (LA) *********************************************** Hiệp Sĩ LUCA NGUYỄN VĂN HY Ủy viên ban Chấp Hành Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima
TỔNG HỘI HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA Tele: (213) 482-9695 - Email: thomasftm@hotmail.com LM Tuyên Úy: Philip Phan Hân (NY) - Chủ Tịch TH: Thomas Trần Khắc Khoan (LA) *********************************************** Hiệp Sĩ LUCA NGUYỄN VĂN HY Ủy viên ban Chấp Hành Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima
1. Các con hãy LẦN HẠT MÂN CÔI hàng ngày để xin ơn hoà bình cho thế giới. (Lời Đức Mẹ Fatima 13.5.1917) Trái Tim Mẹ là nơi con nương ẩn và là đường đưa con tới Chúa. ( Mẹ phán với Luxia 13.5.1917)
(Xem: 1793)
Giáo lý tân tòng 2
(Xem: 1748)
Giáo lý tân tòng 2
(Xem: 2891)
Giáo lý tân tòng 1
(Xem: 1630)
CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ĐANG HẤP HỐI ~ Chuẩn bị đi về nhà Cha
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Noi gương Chúa và khinh bạc thế tục

27 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 3738)

Bài Một/25 : Noi gương Chúa và khinh bạc thế tục

 

Noi gương Chúa, lìa xa thế tục (Eccl 1, 2)

Thứ phù hoa chớ có thiết tha

 

Con đường sáng

1. Chúa Giê-su dạy chúng ta
(Ga 8, 12)
2. Rằng Ngài đường sáng thiết tha gọi mời

3. Bắt chước hạnh tánh sáng ngời
4. Tâm hồn thắm đượm thoát đời tối tăm
5. Nhiều người nghe giảng Phúc Âm
6. Lòng không xúc động thương thầm tiếc thay
7. Bởi chưng tâm trí thoát ngoài

chua_giesu_13

Tinh thần Chúa


8. Tinh thần của Chúa đắng cay nhiều bề
9. Trần gian lắm nỗi nhiêu khê

 

Cái thông giỏi của thế tục


10. Giỏi cao lý luận rồi về tới đâu ?
11. Càng ngày càng vướng bận sâu
12. Không giờ tưởng đến Chúa, âu ích gì ?
13. Biết sám hối, biết nghĩ suy
14. Còn hơn giải thích làm chi ngữ từ
15. Thuộc lòng kinh thánh nhuyển nhừ
16. Văn chương một bụng có dư một bồ
17. Đức ái thì chẳng điểm tô
18. Còn Ơn Nghĩa Chúa ở mô mất rồi ?!
19. Cuộc đời thế thật hởi ơi !
20. Tâm hồn rỗng tuếch xa xôi như là
21. “
Phù hoa tiếp nối phù hoa (Eccl 1, 2)
22. Của đời hết thảy đều là phù hoa

23. Sao không thờ, kính ái CHA ?
24. Lánh xa thế tục tìm ra Nước Trời

 

Của đời của chóng qua


25. Đường trần cõi tạm ai ơi !
26. Chớ nên tích cóp của đời chóng qua
27. Dốc sức xây cất "vin-la"
28. Có ngày cũng mục tiêu ma chẳng còn
29. Hết lo mình lại lo con
30. Ăn trên ngồi trốc lại còn hám danh
31. Đam mê nhục dục, "ma lanh"
32. Bê tha, hủ lậu phải đành phạt nghiêm
33. Hoài công “bồ” nổi “bịch” chìm
34. Thích sống lâu chỉ để tìm ái ân
35. Chú tâm hiện tại; cóc cần
36. tương lai. Chẳng quản thị phân không màng
37. Mãi đeo đuổi thứ mau tàn
38. Còn thứ vĩnh cửu liếc ngang không nhìn

 

Của vô hình


39. Đừng quyến luyến của hữu hình
40. Nên chuyên tìm của vô hình mà thôi !
41. Đấng Khôn Ngoan dạy mấy lời:
*Eccl 1, 8)
42. "
Ráng gìn Ơn Chúa cho đời kiếp sau".

Suy Niệm:


43. Sống đời này, tỉnh thức cao
44. Tối cần phần rỗi hãy mau mau gìn
45. Chúa Giê-su, Đấng Cứu Tinh
46. Chỉ có Ngài mới cho mình đời sau
47. Tín thác Lời Chúa trời cao
48. Phục tùng huấn lệnh Chúa vào đức nhân
49. Thú vui, quyền chức phù vân
50. Ham mê của cải rỗi phần được đâu ?
51. Tập tành nhân đức thẩm sâu
52. Cao quý bậc nhất nhiệm mầu lớn lao !

 

 

Source http://tailieuthanhmau.net/TL-04-Tho%20Van/ThoHD/03/Bai%2001_No%20iGuong%20Chua%20Giesu.htm

 

 


07 Tháng Mười Một 20225:47 CH(Xem: 2051)
Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.
20 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 7034)
02. Chớ tin người hứa mong chờ uổng công 03. Hoặc tạo vật nào cũng không 04. Tin người là mắc chẳng xong việc gì 05. Giúp đời đừng xấu hổ chi 06. Bởi lòng mến Chúa yêu vì tha nhân
16 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 6793)
Bởi Thánh Thai đã mang nhiều tháng qua Giu-se là bạn của bà Kín đáo ngưởi định chia xa đôi đàng Là người công chính, lưỡng toàn Không muốn tố cáo bà đang mang bầu Liền trong mơ thấy nhiệm mầu
14 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 3631)
17. Khiêm nhường nghèo khó tuy mang 18. Nhưng bao giờ cũng an nhàn thong dong 19. Kẻ nặng thế tục trong lòng 20. Dễ bị cám dỗ sa vòng ghét ghen
14 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 3602)
Có phải Thầy đến đấy không ? Hay là con phải đợi trông thêm ngày Tiền Hô, Gioan chưa biết ai Giê-su cứu thế Thiên Sai loan mừng Vì sứ mạng, phải canh chừng
09 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 4319)
Mọi loài thụ tạo hoan hân Mẹ giúp giũ sạch bụi trần chúng con Mẹ như điện thoại “tí hon” (*) Ngoài vùng phủ sóng không còn bợn nhơ Eva khác với Mẹ cơ !
03 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 4503)
Mùa Vọng là mùa chờ mong (Adventus) Chúa Cứu Thế đến tiêu vong khổ sầu Người ẩn hiện khắp địa cầu Mọi nơi mọi lúc tình sâu nhân loài Thế gian, xác thịt mê say Phạm nhiều tội lỗi hằng ngày
03 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 3466)
Bỗng dưng đường xá gập ghềnh Thần Khí Chúa kích hoạt lên lưỡi thầy “I-nha-xi-ố” rằng :”Đây…. Thế gian được cả hồn này mất đi ?
29 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 4031)
Thánh An-rê, em Phêrô Đều nghề đánh cá, tông đồ Giê-su. Gioa-na hiền phụ khiêm nhu Nhà nghèo chẳng lắm bạc xu, đủ dùng Một thuyền bắt cá khắp vùng
27 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 3877)
43. " Người đời tư tưởng hoàn toàn coi khinh " 44. Phù phiếm, vô ích, chẳng nhìn 45. nhận kính ái Chúa phận mình lãng quên"
27 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 5182)
Đức tin hồng ân Chúa ban Cũng phải hành động (3) mới tràn phúc ân Luôn nghĩ có Chúa ở gần Mười lượng bạc nén cổ phần đấy thôi !
27 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 4174)
Hôm nay Lễ Nhớ Mẹ mình : Cuối tháng Mười Một hành trình lên kinh Ngày Hai Mươi Mốt; thân sinh Mẹ vào Đền Thánh dâng mình luật-khem (1) Thành tên Giê-ru-salem Mẹ cha đều phải theo kèm con thơ Mới ba (3) tuổi còn mộng mơ Bé “Ma-ry” phải sống nhờ khuôn viên Đến mười bốn (14) tuổi đẹp hiền
26 Tháng Mười 20188:01 SA(Xem: 11345)
Vui niềm vui ngàn dân Vua Tình Yêu giáng trần Muôn vì sao lấp lánh Phút an bình nhân gian
26 Tháng Mười 20187:58 SA(Xem: 11588)
Mắt chiếu hào quang ánh sáng ngời Hài nhi nhỏ bé dáng xinh tươi Miệng cười âu yếm nhìn lên Mẹ Hơi thở bò chiên sưởi ấm Người
25 Tháng Mười 20188:37 CH(Xem: 10787)
Tung hô Mẹ Nữ Vương trời đất Thế giới mừng sinh nhật Đồng Trinh Mẹ Ngôi Hai, Đấng Cứu Tinh
25 Tháng Mười 20188:04 SA(Xem: 11244)
Giáo đường rộn rã tiếng chuông thanh Vui đón mừng Con Chúa giáng sinh Tấu khúc ngân vang đêm rất thánh Đàn ca réo rắt phút linh thiêng
23 Tháng Mười 20188:49 CH(Xem: 11501)
Đêm nay kỷ niệm bách chu niên Mẹ đã hiện ra đẹp dịu hiền Trên ngọn cây sồi phơi nắng gió Với ba em nhỏ, với đàn chiên
23 Tháng Mười 20188:32 CH(Xem: 9718)
Maranatha Maranatha! Ngài ơi, hãy đến! Trần gian ngước nhìn lên cõi trời cao Ôi nguồn hoan lạc như giấc chiêm bao Ngàn mây đổ mưa hồng ân Cứu Chúa